You, the petitioner

Stop geweld tegen thuiszitters

503 signatures

Ouders (en hulpverleners) van kinderen die thuiszitten, spreken zich al jaren in negatieve zin uit over het geweld dat wordt toegepast bij de dwang om deze (vaak angstige) kinderen naar school te krijgen conform de leerplichtwet. Zij menen dat er inmiddels zoveel incidenten hebben plaatsgevonden dat we vast kunnen stellen dat deze zogeheten 'doorbraakmethodieken' ernstige schade aan kinderen kunnen berokkenen.

Voor meer informatie ouderplatformmh.nl

Petition

We

Hulpverleners, leerkrachten en ouders

 

observe

  • Dat 'doorbraakmethodieken' bij thuiszitters ernstige schade aan kinderen kunnen aanrichten;
  • Dat geweld jegens kinderen niet uitsluitend in de Jeugdzorg maar ook in het onderwijs toegepast wordt;
  • Dat conform Artikel 247 BWB 1 de besluitvorming en regievoering altijd bij het bevoegde gezag hoort en niet bij de hulpverlening of het onderwijs;
  • Dat de Leerplichtwet-dwang jegens “thuiszitters” om naar school te moeten schade aan de ontwikkeling van deze kinderen in de hand werkt.

 

and request

  • Een halt toe te roepen aan 'doorbraakmethoden' zonder dat hiervoor een wettelijke grondslag bestaat;

  • De subsidie stop te zetten voor instanties die doorbraakmethoden toepassen zonder dat hiervoor een rechtelijke uitspraak bestaat;

  • Het Ministerie VWS de meldcode tevens te laten gelden voor hulpverleners, zodat ouders ook kunnen melden wanneer door hulpverleners geweld wordt gebruikt, of dat ouders melding kunnen maken van vergaande dreigementen door onderwijsfunctionarissen;

  • De beslissing tot en de regie over maatregelen ten aanzien van thuiszitters bij de ouders te laten en geen dwang- en drangkaders te gebruiken, tenzij hiertoe door een kinderrechter anders wordt bepaald;

  • De Tweede Kamer de Leerplichtwet te vervangen door een 'leerrecht' waardoor ook thuiszitters via maatwerk en zonder dwang onderwijs kunnen volgen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-09-29 
Lead petitioner:
Yvonne Muijs 
Organisation:
Ouderplatform Midden Holland 
Website:

History

Signatures