You, the petitioner

Stop diftar in Zwolle

15 signatures

Sinds 1 januari 2023 heeft de gemeente Zwolle besloten om inwoners te belasten met 1,70 euro voor iedere zak restafval die ze in de ondergrondse container deponeren. Het zogenaamde Diftarsysteem.

Petition

We

Inwoners van de gemeente Zwolle

 

observe

  • Dat het diftar-systeem leidt tot hogere vervuiling in overige afvalstromen.
  • Zwerfafval en illegale dumping worden in de hand gewerkt.
  • Eénpersoonshuishoudens worden financieel harder getroffen omdat ze minder restafval mogen wegbrengen dan meerpersoonshuishoudens.
  • Mensen met een handicap ervaren het beleid als stigmatiserend omdat ze hun afval voor incontinentiemateriaal in speciale vuilniszakken naar speciale containers moeten wegbrengen.

 

and request

  • voer afvalverwerkingssysteem voor nascheidingsinstallatie in. In Duitsland werken ze hier al langer mee en gebleken is dat scheiden van afval hierdoor duurzamer, efficiënter en goedkoper is geworden.
  • sta toe dat mensen die incontinentiemateriaal gebruiken gratis hun afval mogen deponeren in de gebruikelijke containers in hun buurt. Immers: ze zijn al zo belast met hogere ziektekosten.
  • verruim het aantal aangeboden zakken restafval.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zwolle 
Petition desk:
Lead petitioner:
Hildegard Tummers 

History

Signatures