U, de petitionaris
Ingezaaid glad walstro en moespimpernel

Stop de vertuining van Nederland

76 ondertekeningen

Steeds vaker maken terreinbeheerders en natuurbeschermers gebruik van herintroductie van dieren en planten. Vooral inzaai van kruidenmengsels neemt een hoge vlucht. Dit gaat echter ten koste van de inheemse natuur.

Petitie

Wij

Natuurliefhebbers en -kenners die niet graag zien dat Nederland verandert in een grote heemtuin,

 

constateren dat:

  • dat spontaniteit het wezen is van de natuur;
  • dat, hoewel de meeste ecologen slechts onder strenge voorwaarden overgaan tot herinvoering/ inzaai, dit kan leiden tot regelrecht tuinieren (bv. aanplant gekweekte distels);
  • dat inzaai de vestiging van zeldzame soorten t.p. bemoeilijkt;
  • dat dit het bestaansrecht van het natuurbeheer ondermijnt: als een bedreigde soort gewoon bijgeplaatst kan worden vermindert de noodzaak tot bescherming;

 

en verzoeken

  • de spontaniteit van soorten als één van de laatste echt natuurlijke trekjes van ons land te koesteren;
  • te stoppen met het inzaaien van kruidenmengsels, een vorm van korte-termijnbeleid, en de beperkte middelen uitsluitend te besteden aan goede inrichting en duurzaam beheer;
  • dreigend uitsterven van soorten niet te verdoezelen door bijplaatsing;
  • het signaal af te geven dat natuur niet maakbaar is, en bescherming daarom des te meer nodig.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
natuurbeheerder 
Petitieloket:
Einddatum:
01-02-2020 
Status:
In behandeling 
Petitionaris:
Kees van Reenen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen