You, the petitioner
Bos logo liggend

Stop de vernietiging van geestelijk kapitaal: behoud de BOS

6 signatures

De kabinetsbezuinigingen brengen de levensbeschouwelijke omroepen aan de rand van de afgrond. De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is met een pluriforme achterban, levensbeschouwelijke actualiteit en hoogwaardige programmering een unieke exponent van deze omroepen. De BOS mag niet verdwijnen.

Petition

We

die de spirituele rijkdom van de BOS willen behouden in het publieke bestel,

 

establish that:

dat de BOS haar missie op een unieke manier gestalte geeft binnen het publieke bestel, nl. door: 1. hoogwaardige eigen producties en programmering, 2. een pluriforme, Westers/Aziatische achterban, 3. belangrijke levensbeschouwelijke oriëntatie in een tijd die om visie vraagt, 4. internationale co-producties, 5. nauw contact met de wetenschap, 6. een internationaal vermaard archief, en 7. een succesvol internetplatform voor jongeren.

 

and request

om de BOS voor verdwijning te behoeden. De Publieke Omroep heeft een levensbeschouwelijke taakopdracht. Als levensvisie bevordert het boeddhisme de sociale cohesie en biedt het een belangrijke (her)oriëntatie in tijden van maatschappelijke behoefte aan visie en samenhang. Daarom is een boeddhistische programmering, tot stand gebracht door professionals die vanuit deze oriëntatie werken, onmisbaar in het publieke bestel.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eerste Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-13 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Pieter Kiewiet de Jonge 
Website:

History

Signatures