You, the petitioner

Stop de sloop van De Vuurvogel in Malden

200 signatures

Er zijn sloopplannen voor het voormalige schoolgebouw van De Vuurvogel, Veldsingel 2 in Malden. Dit markante schoolgebouw is ontworpen door architect Jan Verhoeven  en heeft grote architectonische en cultuurhistorische waarde. Wij willen dat het gebouw de monumentenstatus en een nieuwe (wijk)functie krijgt.

Petition

We

wijkbewoners, inwoners van gemeente Heumen en liefhebbers van het gebouw

 

observe

  • dat een karakteristiek pand met grote architectonische en cultuurhistorische waarde plaats dreigt te moeten maken voor nieuwbouw. 

  • dat de gemeenteraad middels een motie snel een beslissing heeft genomen over de in te zetten richting zonder participatie van de omwonenden.

 

and request

  • het gebouw niet te slopen,
  • het gebouw de status van gemeentelijk monument te geven en
  • te zorgen voor herbestemming waarbij de kenmerkende architectonische eigenschappen behouden blijven. 

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Heumen 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-09 
Lead petitioner:
Wijkbewoners 

History

Signatures

Updates

De Vuurvogel in Malden

De Vuurvogel is een bijzonder gebouw in de wijk Maldensveld van Malden. Het is in 1971 ontworpen als gebouw voor Jenaplanonderwijs.

+Read more...

Passend bij de principes van dat onderwijs is ook de omgeving meegenomen in het ontwerp, zodat het één geheel vormt. Het gebouw en de omgeving zijn een mooi voorbeeld van na-oorlogs cultureel erfgoed. Dit erfgoed zou behouden moeten blijven, liefst door het vinden van een nieuwe bestemming van het schoolgebouw. De gemeente Heumen is als eigenaar van het gebouw ruim drie jaar op zoek geweest naar de mogelijkheden, maar tot op heden zonder resultaat. Er lijkt geen ander alternatief te zijn dan sloop. Veel betrokken inwoners, potentiële gebruikers en deskundige organisaties vinden dit bijzonder jammer en een gemiste kans.

Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen organiseert een bijeenkomst op: donderdag 28 oktober a.s., inloop vanaf 19.30 uur, start bijeenkomst 20.00 uur in de Vuurvogel, Veldsingel 2, Malden Het doel is met elkaar te bespreken wat de erfgoedwaarde van de Vuurvogel en omgeving is en waarom. Ook kan verkend worden wat alternatieve gebruiksmogelijkheden zouden kunnen zijn en wat daarvoor nodig is. Dit gesprek kan vruchtbare ideeën opleveren voor de Vuurvogel en mogelijk ook voor ander erfgoed. Op het programma staan bijdragen van de Bond Heemschut Gelderland en het Cuypersgenootschap. Ook is er ruimte om eigen ideeën in te brengen door een korte bijdrage (pitch). Het Erfgoedplatform nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst. De organisatie hanteert de coronamaatregelen en zal u vragen naar uw CoronaCheck. We stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt via info@erfgoedheumen.nl. Indien u een eigen bijdrage wilt leveren, zou u dan vóór 22 oktober a.s. uw naam en het onderwerp willen sturen naar genoemd e-mailadres. Bij voorbaat hartelijk dank.

Namens Erfgoedplatform Gemeente Heumen, Annette Mengde, voorzitter

2021-10-25

Hulp gezocht bij het organiseren van een bijeenkomst m.b.t. behoud schoolgebouw

Het erfgoedplatform wil met diverse partijen en personen die het behoud van het schoolgebouw steunen een bijeenkomst organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen buurtbewoners en tekenaars van deze petitie worden uitgenodigd.

+Read more...

Er zullen dan ook architecten en aannemers worden uigenodigd en mensen die een idee hebben voor de toekomst van het schoolgebouw.

Het erfgoedplatform is met spoed op zoek naar mensen die willen meedenken over de invulling van deze bijeenkomst. Voor het draagvlak is het bijzonder belangrijk dat er ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden meehelpen om deze avond/middag te organiseren.

Wil je meehelpen met het samenstellen van het programma van een dergelijke bijeenkomst, stuur dan z.s.m. een e-mail naar behouddevuurvogel@gmail.com.

2021-09-13