U, de petitionaris
Petitie jurgens

Stop de onwettige digitale euro

714 ondertekeningen

De overheid heeft tot taak een wettig kader te creëren voor de digitale euro en de regelgeving niet aan de banken zelf over te laten. Banken scheppen in de huidige situatie geld uit het niets en doen dat zonder dat er daarvoor een wettig kader bestaat, waardoor banken hun dictaat opleggen aan de samenleving. Banken zijn nu commerciële ondernemingen die in het belang van de aandeelhouders werken en niet in het belang van de samenleving.

Petitie

Wij

staan een fundamentele hervorming van het geldstelsel voor

 

constateren

Dat het huidige geldstelsel ongelijkheid en onvrijheid veroorzaakt door geld met geld verdienen en digitaal geld dat vrijwel geheel door schuld ontstaat. Als gevolg hiervan vindt er een voortdurende overdracht plaats van geld van 80 procent van de huishoudens naar hooguit 10 procent. Digitaal geld heeft bovendien geen wettelijke status. Het is slechts een claim die banken geven op chartaal geld en dat ten onrechte als betaalmiddel wordt gebruikt.

 

en verzoeken

  1. geldschepping tot een taak van de overheid te maken.
  2. geld door schuld stap voor stap weg te werken.
  3. het verdienmodel van banken te wijzigen van op rente gebaseerd naar op toegevoegde waarde.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
26-10-2019 
Petitionaris:
Jurgens Redczus 
Organisatie:
Stichting de Stuiver 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Waarom schieten de WRR aanbevelingen tekort?

De vorige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, formuleerde het in de adviesaanvraag dd. 15 april 2016 aan de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kernachtig: ‘Het Burgerinitiatief Ons Geld pleit voor een herbezinning op de wijze waarop geldschepping in het huidige monetaire bestel plaatsvindt.’

De adviesvraag heeft geleid tot een door de WRR zorgvuldig uitgevoerd onderzoek en resulteerde in het rapport ‘Geld en Schuld, de publieke rol van banken.’ Dit rapport werd op 2 januari 2019 aangeboden aan de Ministerraad.

De WRR deed in het rapport de volgende aanbevelingen:

Zorg voor diversiteit in de financiële sector Tem de overmatige schuldengroei Wees beter voorbereid op de volgende crisis Veranker de publieke dimensie van banken

Werd hiermee recht gedaan aan het pleidooi voor een herbezinning? In mijn opinie is dat niet het geval.

+Lees meer...

De WRR heeft zich vooral laten leiden door de overweging dat: ‘De combinatie van de onzekerheid over de effecten en de risico’s van een transitie maken dat de overgang naar een publiek-geldsysteem zou neerkomen op een ongeëvenaard experiment met de ruggengraat van onze economie. Het is om deze reden dat de WRR niet voor een dergelijke overgang pleit.’ In deze twee zinnen wordt het initiatief van Ons Geld van tafel geveegd. De aanbevelingen zijn daardoor niet meer dan aanpassingen om de risico’s die het huidige geldsysteem met zich meebrengt te verminderen. Lees verder: https://adbroere.nl/web/nl/columns/stop-de-onwettige-digitale-e.php

06-06-2019

Tot aan de Hoge Raad Toe

Jurgens Redczus, initiatiefnemer van de petitie ‘Stop de onwettige digitale €’ woont in Leeuwarden en heeft al meerdere keren van zich laten horen door onder andere de expositie tegen het geldgeweld in het voormalige ABNAmro kantoor in Leeuwarden. De expositie was in 2018 en trok veel belangstelling.

+Lees meer...

Als Jurgens een gelegenheid krijgt om het onwettige karakter van het bankengeld aan de kaak te stellen dan laat hij dat niet na. Dit is de reden voor een interview.

https://adbroere.nl/web/nl/columns/tot-aan-de-hoge-raad-toe.php

06-06-2019

toelichting op geld door schuld stap voor stap wegwerken

Hiermee bedoelt de petitionaris Jurgens Redczus dat er door de overheid ruimte wordt gegeven voor de ontwikkeling van schuld- en rentevrij geld: 'Mienskips(gemeenschaps)geld, is geld dat niet ontstaat door schuld en niet door banken in omloop wordt gebracht. Het ontstaat door de inspanningen die een mens levert en het wordt gedekt door de tijd (uren) die worden geleverd door zijn of haar talenten in te zetten voor de gemeenschap.

+Lees meer...

Mienskipsgeld ontstaat dus door de uren die een mens levert om goederen of diensten voort te brengen. Mienskipsgeld is edel geld omdat het wordt gedekt door werkuren. In de huidige situatie moet een ondernemer die mee wil doen aan een Mienskipsgeldinitiatief een deel van zijn inkomsten in euro’s ontvangen, omdat hij of zij op zijn of haar beurt betalingen onontkoombaar in euro’s moet voldoen. Er is echter altijd een vrij deel van de prijs, dat door de ondernemer in Mienskipsgeld kan worden ontvangen. Dit vrije deel verschilt per ondernemer. Bijvoorbeeld een biologische boer, die zijn producten kan leveren voor een betaling van 60 procent in euro’s en 40 procent in Mienskipsgeld. Daardoor worden zijn producten goedkoper in euro’s. Het Mienskipsgeld wordt verdiend door uren te leveren waarmee op de een of andere manier een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn van de gemeenschap. Daartoe is iedereen -jong en oud - in principe in staat. Het belangrijkste aspect van Mienskipsgeld is de bijdrage ervan aan het einde aan de schuldslavernij.'

Meer informatie: https://dienst4dienst.nl/

29-05-2019