U, de petitionaris
Petitie jurgens

Stop de onwettige digitale euro

864 ondertekeningen

De overheid heeft tot taak een wettig kader te creëren voor de digitale euro en de regelgeving niet aan de banken zelf over te laten. Banken scheppen in de huidige situatie geld uit het niets en doen dat zonder dat er daarvoor een wettig kader bestaat, waardoor banken hun dictaat opleggen aan de samenleving. Banken zijn nu commerciële ondernemingen die in het belang van de aandeelhouders werken en niet in het belang van de samenleving.

Petitie

Wij

staan een fundamentele hervorming van het geldstelsel voor

 

constateren dat:

Dat het huidige geldstelsel ongelijkheid en onvrijheid veroorzaakt door geld met geld verdienen en digitaal geld dat vrijwel geheel door schuld ontstaat. Als gevolg hiervan vindt er een voortdurende overdracht plaats van geld van 80 procent van de huishoudens naar hooguit 10 procent. Digitaal geld heeft bovendien geen wettelijke status. Het is slechts een claim die banken geven op chartaal geld en dat ten onrechte als betaalmiddel wordt gebruikt.

 

en verzoeken

  1. geldschepping tot een taak van de overheid te maken.
  2. geld door schuld stap voor stap weg te werken.
  3. het verdienmodel van banken te wijzigen van op rente gebaseerd naar op toegevoegde waarde.

Het antwoord

De petitie wordt beeindigd

Beste ondertekenaars,

Heel veel dank dat deze petitie door U, door jou, werd ondertekend. Helaas is het aantal ondertekeningen onvoldoende om deze te kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer. Daar komt bij dat ik heb besloten om met alle openbare activiteiten te stoppen. Dit is een keuze die ik heb gemaakt na veel jaren mij te hebben ingezet voor een nobele munt. Degenen die mij hebben gevolgd weten wat ik met 'nobel' bedoel. Ik ga mij vanaf nu inzetten voor bilaterale betrekkingen in een kleine kring. Hopelijk wordt mijn werk voortgezet door iemand die jonger is dan ik en die dezelfde bevlogenheid heeft om zich in te zetten voor een nobele toekomst.

Jurgens Redczus

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
06-11-2019 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Jurgens Redczus 
Organisatie:
Stichting de Stuiver 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De petitie wordt beeindigd

Beste ondertekenaars,

Heel veel dank dat deze petitie door U, door jou, werd ondertekend. Helaas is het aantal ondertekeningen onvoldoende om deze te kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer.

+Lees meer...

Daar komt bij dat ik heb besloten om met alle openbare activiteiten te stoppen. Dit is een keuze die ik heb gemaakt na veel jaren mij te hebben ingezet voor een nobele munt. Degenen die mij hebben gevolgd weten wat ik met 'nobel' bedoel. Ik ga mij vanaf nu inzetten voor bilaterale betrekkingen in een kleine kring. Hopelijk wordt mijn werk voortgezet door iemand die jonger is dan ik en die dezelfde bevlogenheid heeft om zich in te zetten voor een nobele toekomst.

Jurgens Redczus

06-11-2019

Waarom schieten de WRR aanbevelingen tekort?

De vorige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, formuleerde het in de adviesaanvraag dd. 15 april 2016 aan de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kernachtig: ‘Het Burgerinitiatief Ons Geld pleit voor een herbezinning op de wijze waarop geldschepping in het huidige monetaire bestel plaatsvindt.’

De adviesvraag heeft geleid tot een door de WRR zorgvuldig uitgevoerd onderzoek en resulteerde in het rapport ‘Geld en Schuld, de publieke rol van banken.’ Dit rapport werd op 2 januari 2019 aangeboden aan de Ministerraad.

De WRR deed in het rapport de volgende aanbevelingen:

Zorg voor diversiteit in de financiële sector Tem de overmatige schuldengroei Wees beter voorbereid op de volgende crisis Veranker de publieke dimensie van banken

Werd hiermee recht gedaan aan het pleidooi voor een herbezinning? In mijn opinie is dat niet het geval.

+Lees meer...

De WRR heeft zich vooral laten leiden door de overweging dat: ‘De combinatie van de onzekerheid over de effecten en de risico’s van een transitie maken dat de overgang naar een publiek-geldsysteem zou neerkomen op een ongeëvenaard experiment met de ruggengraat van onze economie. Het is om deze reden dat de WRR niet voor een dergelijke overgang pleit.’ In deze twee zinnen wordt het initiatief van Ons Geld van tafel geveegd. De aanbevelingen zijn daardoor niet meer dan aanpassingen om de risico’s die het huidige geldsysteem met zich meebrengt te verminderen. Lees verder: https://adbroere.nl/web/nl/columns/stop-de-onwettige-digitale-e.php

06-06-2019

Tot aan de Hoge Raad Toe

Jurgens Redczus, initiatiefnemer van de petitie ‘Stop de onwettige digitale €’ woont in Leeuwarden en heeft al meerdere keren van zich laten horen door onder andere de expositie tegen het geldgeweld in het voormalige ABNAmro kantoor in Leeuwarden. De expositie was in 2018 en trok veel belangstelling.

+Lees meer...

Als Jurgens een gelegenheid krijgt om het onwettige karakter van het bankengeld aan de kaak te stellen dan laat hij dat niet na. Dit is de reden voor een interview.

https://adbroere.nl/web/nl/columns/tot-aan-de-hoge-raad-toe.php

06-06-2019