You, the petitioner
Geen megaloodsen echt

Stop de megaloodsen in Echt-Susteren

1,646 signatures

Na het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad, zijn er tijdens een raadsconferentie plannen gepresenteerd voor de plaatsing van megaloodsen op De Loop-West. De plannen zijn wel al opgenomen in het coalitieakkoord! Ook voor Susteren-Baakhoven zijn er vergevorderde plannen voor een megaloods.

Petition

We

Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren en medestanders

 

observe

  • De voorgestelde megaloodsen leveren geen werkgelegenheid van 640 arbeidsplaatsen.
  • Er is nu al geen woonruimte voor met name jonge starters in Echt-Susteren.
  • De megaloodsen worden 'ingepakt in groen'. Maar groener dan het huidige groen kan niet!
  • Hoge kosten voor infrastructurele wijzigingen in de omgeving van deze megaloodsen
  • Een enorme toename van verkeer,
  • Nog meer megaloodsen langs A2.

 

and request

nu en in de toekomst geen vergunningen af te geven voor het plaatsen van megaloodsen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Echt-Susteren 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-31 
Organisation:
Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren 

History

Signatures