You, the petitioner
Img 1347 %28002%29 b

Stop de kap van 48 prachtige eikenbomen langs Apeldoornskanaal in Eerbeek

3,253 signatures

De gemeente Brummen wil 48 monumentale Eiken kappen langs het Apeldoorns Kanaal bij Eerbeek. Als reden geeft de gemeente dat deze bomen ziek zijn. Uit onderzoek van diezelfde gemeente blijkt dat maar een paar bomen ziek zijn, en de rest gezond. De Werkgroep Bomenbelang wil dat de bevolking wordt gehoord.

Petition

We

Verontruste bewoners van Eerbeek/Brummen die zich zorgen maken over deze zinloze kap van 48 eiken.

 

observe

  • Dat de gemeente de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.

  • Ook past de gemeente de bepalingen in haar eigen Bestemmingsplan Buitengebied niet toe waar, voor het kappen een vergunning moet worden verleend;

  • De democratie wordt buitenspel gezet. Onverstandig voor een .gemeente die transparantie en verbinding naar burgers propageert

 

and request

  1. Dat de gemeente een onafhankelijk bureau een second opinion laat opstellen over de gezondheid van de bomen;

  2. Dat de gemeente een inspraakavond organiseert voor de bewoners van Eerbeek/Brummen voor tekst en uitleg, en inspraak;

  3. De gemeente de procedure volgt conform het eigen bestemmingsplan Buitengebied;

  4. Hangende 1, 2 en 3 de gemeente alle plannen opschort zodat in alle rust naar een volwassen oplossing kan worden gezocht.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Brummen 
Petition desk:
Closing date:
2017-08-01 
Lead petitioner:
Silvia Waterham 
Organisation:
Werkgroep Bomenbelang Brummen 
Website:

History

Signatures

Updates

De werkgroep wil dat de bevolking wordt gehoord bij een zo'n belangrijke verandering in ons mooie landschap..

2017-07-05