You, the petitioner

Stop de huurexplosie

5,450 signatures

Houd huren betaalbaar!

Veel huurders kunnen de huurlasten niet meer betalen. De huren stijgen enorm. Verhuizen wordt steeds moeilijker doordat van een leeg gekomen woning de huur explosief stijgt. Starters, met name jongeren, kunnen in hun eigen omgeving geen woning krijgen doordat de sociale woningbouw stopt of onbetaalbaar wordt.

Vraag uw omgeving, buren, bekenden om deze petitie ook te ondertekenen. Zet de link op Facebook of twitter hem rond. Zegt het voort !

http://stopdehuurexplosie.petities.nl/

De petitie wordt aangeboden bij de evaluatie van de verhuurdersheffing, voorjaar 2016

Petition

We

huurders en andere sympathisanten

 

observe

De voorgenomen forse huurstijgingen en de daarmee verbonden verhuurdersheffing betekent voor miljoenen huurders, eenzijdig, opnieuw een forse lastenverzwaring.

Als het huurbeleid in de huidige vorm wordt doorgezet, zoals de jaarlijkse huurverhoging ver boven inflatie en de enorme stijging van de huur bij het opnieuw verhuren, zal dat tot gevolg hebben dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad nog verder aangetast wordt.

 

and request

Dit beleid te stoppen en roepen nadrukkelijk op tot:

  • Een inflatievolgend huurbeleid (de jaarlijkse huurverhoging mag niet meer zijn dan de inflatie).

  • Een beleid dat de omvang en betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad niet verder aantast, maar juist beschermt en een impuls geeft om de omvang daarvan uit te breiden zodat meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor de lage en midden inkomensgroepen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Reference:
aangeboden bij de evaluatie van de verhuurdersheffing, 24 juni 2016 
Closing date:
2016-06-23 
Answer expected:
2016-07-18 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Han Wanders en Wil van Zijl 
Organisation:
Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam-Noord 
Website:

History

Signatures