You, the petitioner
Valkhofpark hendrik hoogers 1805

Stop de Donjon, nee tegen de uitverkoop van het Valkhof

2,130 signatures

De bouwplannen voor een commercieel geëxploiteerde horecagelegenheid (de zgn. Donjon) op het Nijmeegse Valkhof vormen een ernstige bedreiging voor het door het Rijk drievoudig 'beschermde' monument, met o.a. resten van de palts van Karel de Grote. Zeg daarom NEE tegen de uitverkoop van het Valkhof.

Petition

We

archeologen, historici, politici en andere bezorgde burgers

 

observe

dat de Gemeente Nijmegen onvoldoende aandacht heeft voor de grote bezwaren tegen de door Stichting Donjon ingediende bouwplannen voor een horecagelegenheid op het Valkhof te Nijmegen. Onze zorgen richten zich zowel op de ernstige aantasting van het door het Rijk drievoudig als monument beschermde Valkhofpark, als de geplande 'donjon' zelf die een weinig authentiek beeld geeft van de oorspronkelijke 'reuzentoren' van de middeleeuwse Valkhofburcht.

 

and request

de Gemeente Nijmegen daarom met klem om de door Stichting Donjon ingediende bouwplannen voor een 'donjon' op het Nijmeegse Valkhof af te wijzen. Mocht de Gemeente Nijmegen toch overwegen om deze bouwplannen (gedeeltelijk of in zijn geheel) goed te keuren, dan verzoeken wij de Gemeente Nijmegen om voorafgaande hieraan eerst een serieuze dialoog te voeren met alle woordvoerders van partijen die tegen de huidige bouwplannen zijn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Nijmegen 
Petition desk:
Closing date:
2018-05-01 
Lead petitioner:
Arjan den Braven 
Website:

History

Signatures

Updates

'Herbouw' donjon gaat definitief niet door!

Goed nieuws! De 'herbouw' van de donjon gaat definitief niet door.

De Gelderlander .

2018-12-05

Bouw van de donjon van de baan?

De Gelderlander (14-2-2018) - Kans herbouw donjon richting nul door hoge archeologische kosten

Het blijkt nu dat Stichting Donjon slechts een kleine 30.000 euro heeft gereserveerd voor het archeologische onderzoek dat zal moeten plaatsvinden voorafgaand aan de bouw van de 'donjon'. Op de totale begroting van zo'n 4 miljoen euro is dit minder dan 1%.

Dat de RCE strenge archeologische eisen zou stellen, zou gezien de status van het Valkhof als beschermd archeologisch Rijksmonument eigenlijk geen verrassing mogen zijn.

+Read more...

De kosten voor archeologisch onderzoek zijn door Stichting Donjon bij voorbaat veel te laag ingeschat. We moeten de ontwikkelingen maar goed in de gaten houden en erop toezien dat de RCE en de gemeente geen concessies doen ten aanzien van het archeologische onderzoek als de bouwplannen toch doorgezet worden.

2018-02-14

De Gelderlander - Eisen rijksdienst vertragen opknap Valkhofpark nog voor herbouw donjon

Stichting Donjon en de gemeente Nijmegen zijn 'stevig verrast' over de eisen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft gesteld aan het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de herinrichting van het Valkhofpark. Het is nog onduidelijk wat dit gaat betekenen voor de 'herbouw' van de 'donjon'.

De Gelderlander (17-6-2017) - Eisen rijksdienst vertragen opknap Valkhofpark nog voor herbouw donjon.

2017-08-01