You, the petitioner
7b1db035 346f 4e7b 9270 534e22a13fc5

Stop de deal van Dronten met de Regt voor 600 arbeidsmigrantenwoningen

1,134 signatures

De gemeente Dronten heeft een exclusieve deal met de Regt opgesteld voor het verkrijgen van rechten voor 600 arbeidsmigrantenwoningen plus 25 hectare landbouwgrond. Burgers en andere belanghebbenden worden buitengesloten.

Petition

We

zijn bezorgd over de deal met de Regt voor 600 arbeidsmigrantenwoningen.

 

establish that:

  • de Gemeente Dronten een deal met de Regt voor 600 arbeidsmigrantenwoningen sluit
  • burgers en belanghebbenden worden buiten gesloten en genegeerd
  • democratische principes zoals een gelijkwaardige behandeling voor iedere burger aan de kant geschoven zijn
  • informatie ontbreekt en wordt gemanipuleerd
  • besluitvormingsprocessen worden gemanipuleerd.

 

and request

niet in te stemmen met deze deal en gemeente Dronten te stoppen met het besluitvormingsproces inzake de deal met de Regt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dronten 
Petition desk:
Closing date:
2024-06-30 
Lead petitioner:
Omwonenden en belanghebbenden 
Organisation:
Stichting samen voor Dronten i.o. 
Website:

History

Signatures

Updates

Open brief aan de raad en fracties

Er is een beleids- en handhavingsprobleem, in Dronten Noord. De Regt als eigenaar heeft daar de eerste verantwoordelijkheid in, zie ook het beleid dat medio 2016 hiervoor is opgesteld.

Wij roepen u, nogmaals, op niet in te stemmen met de deal die gesloten is met de Regt en niet in te stemmen met zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de deal met de Regt. Wij roepen de Raad op met samenhangend beleid en passend woningenbeleid te komen voor alle doelgroepen van Dronten en niet een partij en een doelgroep te bevoordelen, vanwege zeer twijfelachtige, korte termijn, economische belangen en schijnargumenten als grondslag.

Mede namens de meer dan 1.100 ondertekenaars van de petitie inzake de deal met de Regt en de landelijke Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie zouden wij graag met u in gesprek treden over de gang van zaken en helpen zoeken naar oplossingen voor alle betrokken partijen.

+Read more...

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website https://dossierarbeidsmigranten.nl/

Zie de volledige brief aan de fracties en raad in het DOSSIER

2024-05-07

Is er spake van discriminatie van studenten?

Graag zouden hij het besluit van de gemeente inzake het sluiten van studentenwoningen en arbeidsmigranten in woonwijken getoetst zien aan het non-discriminatiebeginsel.

In basis mag een verhuurder, dus ook een overheid niet discrimineren, naar geslacht, geloof of samenlevingsvorm.

De gemeente Dronten begeeft zich mogelijk op zeer glad ijs met het expliciet sluiten van woningen voor eerder genoemde bevolkingsgroepen in woonwijken.

Zie dossier met de volledige brief aan de fractie..

2024-03-17

Uitvoering van infra werkzaamheden is gestart voordat besluit door de raad is genomen

2 bushokjes aan de N307, ter hoogte van de Ovonde. De kruising Hanzeweg, Biddingringweg, Overijsselseweg Ter hoogte locatie 300 woningen arbeidsmigraten N307

https://www.flevoland.nl/werkzaamheden/werkzaamheden-hanzeweg-n307

Wie gaat dit betalen? Zie de brief aan de gemeente inzake kosten baten samenleving, zie DOSSIER.

2024-03-15