U, de petitionaris
Boilingfrogcovid 19

Stop de corona noodwet

24.939 ondertekeningen

Onder het mom van corona wordt onze bewegingsvrijheid nog verder ingeperkt met een permanente noodwet. Nu de noodverordeningen niet meer houdbaar zijn, wil men hier een wet van maken. Dit is een vrije val richting politiestaat. Laat weten dat wij dit niet willen, door deze petitie te ondertekenen.

Petitie

Wij

Normale verantwoordelijke inwoners van Nederland, die het 'nieuwe normaal' niet normaal vinden,

 

constateren

 • Dat de regering voornemens is de burgerlijke vrijheden nog verder in te perken via een noodwet gelegitimeerd door de coronacrisis
 • Dat hiermee Nederland verder dreigt af te glijden naar een politiestaat
 • Dat de regering de verantwoordelijkheid voor de tekortschietende zorgcapaciteit afschuift op de burger

 

en verzoeken

 • Dat het voorstel voor de corona noodwet niet wordt gedaan, dan wel ingetrokken
 • Dat de huidige noodverordeningen worden ingetrokken
 • Dat de ic-capaciteit wordt opgetrokken naar 26.000 bedden
 • Dat alle inwoners van Nederland wekelijks een test kunnen doen
 • Dat het beleidsdoel wordt het aantal besmettingen met het corona virus naar nul te brengen

Zodat alle normale burgers weer normaal kunnen handenschudden, omhelzen, kussen en liefhebben.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-11-2020 
Petitionaris:
Richard 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

mail aan kamerleden: amendementen voor de Tijdelijke wet covid-19

mail aan kamerleden 8 oktober

In het debat hebben gelukkig een aantal partijen naar voren gebracht dat het kabinet met deze wet hun eigen falen wil doorschuiven naar de burger. Het is te hopen dat hiermee toch een aantal kamerleden begint te twijfelen.

De eenzijdigheid van de wet geeft duidelijk aan hoe de coalitie 'in de wedstrijd zit'.

Als de wet een echte poging zou zijn om de ziekte te bestrijden, waar zijn dan de artikelen die ziekenhuizen verplichten om duizenden IC bedden aan te houden, om speciale epidemie afdelingen klaar te hebben, om eenieder te testen, om goede medicijnen te ontwikkelen.

En artikelen die regelen dat mensen geholpen worden als ze helaas in quarantaine moeten omdat ze geinfecteerd zijn.

+Lees meer...

De wet is eenzijdig omdat deze wel strafbaar stelt dat besmettelijke mensen zich buiten de deur bevinden, maar niet regelt dat deze mensen ook ondersteund worden tijdens hun quaraintaine.

Als iemand in het ziekenhuis ligt, krijgt deze 3 maaltijden per dag, en wordt geholpen door op een belletje te drukken. Waarom dit niet organiseren voor iemand die in quarantaine zit.

De wet regelt helemaal niets m.b.t. de gevolgen voor de mensen die de ziekte hebben gekregen. De wet regelt slechts de -grotendeels hypotetische- situatie van het voorkomen van het overspringen van het virus van mens naar mens. De wet doet voorkomen dat alle burgers een 'misdadiger' zijn, die willens en wetens de ziekte dragend deze zo snel mogelijk aan alle andere burgers wil overdragen.

Hoezo zou iemand in quarantaine moeten als hij de ziekte niet heeft. Hoezo zou een vol stadion van gezonde mensen niet mogen zingen en juichen. Hoezo zouden gezonde mensen geen handen mogen schudden.

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat een groot deel van het parlement in deze tunnelvisie zit. Allleen als iemand de ziekte heeft, moet hij/of zij in quarantaine, en afgezonderd worden van anderen. Alle niet-zieken moeten gewoon doorgaan met hun normale bezigheden, op een normale manier. De zieken moeten worden ondersteund. Hun taken moeten worden overgenomen door collega's. De zieken mogen niet worden ontslagen. De bedrijven waar zij werken moeten niet worden gesloten, maar juist vervangende krachten worden aangeleverd.

De wet is onnodig en regelt precies de verkeerde dingen. Maar als de wet er dan toch moet komen, zorg dan wel dat de eenzijdigheid eruit gaat, door met amendementen artikelen erin op te nemen die de verzorging van de zieken bezien. Artikelen die gezonde mensen juist niet beperken, maar stimuleren om nog een tandje bij te zetten.

Beter voor iedereen. Beter voor de zieken, de gezonden, de bedrijven en de sociale cohesie.

Veel wijsheid toegewenst met het verdere debat vandaag!

08-10-2020

Reactie SGP - wederom de snelste

Graag informeren we u over de reden waarom wat de SGP betreft instemmen met de noodwet beter is dan de huidige situatie van noodverordeningen (met alle macht voor de minister van VWS):

De belangrijkste voordelen van de gewijzigde coronawet:

 1. Het parlement krijgt het laatste woord;

+Lees meer...

Grondrechten en vrijheden van burgers worden beter beschermd (zoals kerkdiensten en het bezoek aan ouderen en zieken);

 1. De carte blanche van de minister vervalt, hij kan dus geen maatregelen meer nemen die niet in de wet staan;

 2. De werkingsduur van de wet is beperkt tot drie maanden;

 3. De boetes voor overtredingen gaan drastisch omlaag (van 390 naar 95 euro);

 4. We zijn af van de noodverordeningen;

 5. De maatregelen worden om de drie maanden getoetst door de Raad van State;

 6. Er komt geen vaccinatieplicht.

Voor een uitgebreider bericht verwijzen wij u naar onze website: https://www.sgp.nl/actueel/sgp-positief-over-stevige-verbouwing-coronawet/12569

Fijn dat u ons in de gelegenheid stelde ons standpunt toe te lichten, dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

02-10-2020

mail aan kamerleden - epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, **of een directe dreiging daarvan**

Onderstaande mail is verstuurd aan 1e en 2e kamerleden van alle fracties:

g.wilders@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractievoorzitter m.agema@tweedekamer.nl PVV - 2e kamer - fractielid m.faber@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractievoorzitter ilse.bezaan@eerstekamer.nl PVV - 1e kamer - fractielid t.baudet@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractievoorzitter t.hiddema@tweedekamer.nl FVD - 2e kamer - fractielid paul.frentrop@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractievoorzitter paul.cliteur@eerstekamer.nl FVD - 1e kamer - fractielid r.jetten@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractievoorzitter p.dijkstra@tweedekamer.nl D66 - 2e kamer - fractielid annelien.bredenoord@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractievoorzitter boris.dittrich@eerstekamer.nl D66 - 1e kamer - fractielid k.dijkhoff@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractievoorzitter h.lodders@tweedekamer.nl VVD - 2e kamer - fractielid annemarie.jorritsma@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractievoorzitter paulien.geerdink@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - fractielid voorzitter@eerstekamer.nl VVD - 1e kamer - kamervoorzitter lilianmarijnissen@sp.nl SP - 2e kamer - fractievoorzitter skarabulut@sp.nl SP - 2e kamer - fractielid m.j.m.kox@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractievoorzitter arda.gerkens@eerstekamer.nl SP - 1e kamer - fractielid j.klaver@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractievoorzitter l.bromet@tweedekamer.nl GL - 2e kamer - fractielid paul.rosenmoller@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractievoorzitter kees.vendrik@eerstekamer.nl GL - 1e kamer - fractielid P.Heerma@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractievoorzitter a.kuik@tweedekamer.nl CDA - 2e kamer - fractielid ben.knapen@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractievoorzitter ria.oomen-ruijten@eerstekamer.nl CDA - 1e kamer - fractielid h.krol@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter w.vhaga@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter femkemerelvankooten@tweedekamer.nl ZELF - 2e kamer - fractievoorzitter henk.otten@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractievoorzitter jeroen.devries@eerstekamer.nl OTTEN - 1e kamer - fractielid gerben.gerbrandy@eerstekamer.nl OSF - 1e kamer - fractievoorzitter l.asscher@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractievoorzitter k.arib@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - kamervoorzitter l.ploumen@tweedekamer.nl PVDA - 2e kamer - fractielid meili.vos@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractievoorzitter ferd.crone@eerstekamer.nl PVDA - 1e kamer - fractielid g.segers@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractievoorzitter s.vandergraaf@tweedekamer.nl CU - 2e kamer - fractielid mirjam.bikker@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractievoorzitter maarten.verkerk@eerstekamer.nl CU - 1e kamer - fractielid esther.ouwehand@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractievoorzitter eva.vanesch@tweedekamer.nl PVDD - 2e kamer - fractielid n.koffeman@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractievoorzitter christine.teunissen@eerstekamer.nl PVDD - 1e kamer - fractielid C.vdStaaij@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractievoorzitter r.bisschop@tweedekamer.nl SGP - 2e kamer - fractielid peter.schalk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractievoorzitter diederik.vandijk@eerstekamer.nl SGP - 1e kamer - fractielid f.azarkan@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractievoorzitter s.ozturk@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid t.kuzu@tweedekamer.nl DENK - 2e kamer - fractielid c.vbrenk@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractievoorzitter g.otterloo@tweedekamer.nl 50PLUS - 2e kamer - fractielid martin.vanrooijen@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractievoorzitter

martine.baay@eerstekamer.nl 50PLUS - 1e kamer - fractielid

de mail:

Goedemorgen ,

Gisteren kwam in het nieuws dat er -helaas- een deal is gemaakt over de corona spoedwet.

Er komt nog een debat, mogelijk kunt daar nog eens onder de aandacht brengen dat het parlement in een slimme val van het kabinet dreigt te lopen.

Het anker van het wetsvoorstel is: Dit wetsvoorstel is uitsluitend van toepassing op de bestrijding van de epidemie van covid-19, veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2,of een directe dreiging daarvan.

Als deze wet toch wordt aangenomen, is dit de val waar iedereen inloopt.

Een directe dreiging is immers permanent.

Daarmee is de wet permanent. Denk maar aan de griep, of hiv.

+Lees meer...

Van deze ziektes is directe dreiging altijd aanwezig. Haal deze zinsnede eruit, als dan toch de wet moet worden aangenomen.

Liever helemaal geen wet, maar snelle tests voor iedereen en voldoende ziekenhuisbedden.

tijdelijke wet covid-19 - concept nota

stopdecoronanoodwet

02-10-2020