U, de petitionaris
Racebaan brandweer de matenpport

Stop de brandweerracebaan door woonwijken in Apeldoorn

117 ondertekeningen

De gemeente Apeldoorn heeft het pand Ten Hove Verf aangekocht en wil daar de centrale brandweerkazerne vestigen:

 • Er is dan nog maar een brandweerlocatie, en dat bij ons voor de voordeur.
 • Met een brandweer die 1000 keer per jaar uitrukt.
 • Die gebruik maakt van een brandweerracebaan door onze wijken.

Petitie

Wij

De bewoners van De Maten, Kayersmolen Noord, Matenhoek en Schatkamer van Zuid. in Apeldoorn

 

constateren dat:

Dat de gemeente Apeldoorn het pand Ten Hove Verf heeft aangekocht voor één centrale brandweerkazerne:

 • Bij ons voor de voordeur.
 • Met een brandweer die 1000 keer per jaar uitrukt.
 • Met een brandweerracebaan die via Kanaal Zuid, dan wel de Aalscholverweg gaat lopen.
 • De centrale kazerne en de geplande racebaan, zorgen voor een enorme toename van lawaai en onveiligheid door de brandweer voor de bewoners van onze wijken, met name ook kinderen en ouderen.

 

en verzoeken

 • de aankoop van het pand Ter Hove Verf terug te draaien,
 • de planning van de brandweerkazernes te herzien,
 • er voor te zorgen dat de brandweer buiten woonwijken wordt gevestigd
 • waarbij tegelijkertijd de veiligheid qua aanrijtijden gewaarborgd wordt
 • de veiligheid van bewoners langs de aanrijroutes ook te waarborgen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Apeldoorn 
Petitieloket:
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Roland Waardenburg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Wethouder Wim Willems vergeetachtig?

https://www.destentor.nl/apeldoorn/hagelnieuwe-brandweerkazerne-in-apeldoorn-krijgt-voorkeur-boven-flinke-verbouwing~af5fe96b/

Wethouder Wim Willems vergat tijdens de vergadering te vertellen dat de aankoop van het pand van Ter Hoeven Verf al in december 2021 rond was. Of hij is vergeetachtig, of hij heeft een andere reden om nu pas te zeggen dat bewoners bij dit project moeten worden betrokken.

+Lees meer...

Ruim 10 maanden nadat het pand is gekocht...

07-10-2022

Inspraak Gemeenteraad 8 oktober

We hebben zo ingesproken op de raadsvergadering:

Goedenavond, dank dat ik hier wat mag zeggen. Ik zal hier en daar wat schor klinken.

+Lees meer...

Geen vrees, ik heb me de afgelopen dagen steeds getest en daarbij stond het streepje steeds bij de C. Ik spreek namens de groep ‘Stop de Brandweer Racebaan’. Die is opgericht omdat B&W als een dief in de nacht de planning en executie van een centrale brandweer kolos heeft voorbereid. Bewoners zijn niet geïnformeerd en worden nu geconfronteerd met alle nadelige effecten die een brandweer kolos zou kunnen veroorzaken. Diemer Kransen, voormalig directeur bedrijfsvoering Brandweer Amsterdam, nu directeur en regionaal commandant Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, schrijft op 1 maart 2021 aan burgermeester Ton Heerts over centralisatie van de brandweer. Ik citeer: “Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een betere dienstverlening kunnen realiseren.” Want “Antea (het gekozen onderzoeksbureau, een groep van 1500 techneuten die inderdaad een situatie alleen technisch beoordelen en volstrekt geen idee hebben van de sociale context) bevestigt de actualiteit van de toen gebruikte gegevens en concludeert dat een locatie in de omgeving Kayersdijk-Matenpoort nog steeds een goede brandweerlocatie is.” Het Antea rapport is nog steeds geheimgehouden door de gemeente, ondanks dat er door ons herhaaldelijk is gevraagd om openbaarmaking en daarom kan er ook geen sprake zijn van een fatsoenlijke afweging van prioriteiten en belangen door de gemeenteraad, laat staan de bewoners van Apeldoorn. Kransen schrijft wijselijk niet over hoe de toekomst er dan gaat uit zien m.b.t. verkeers- en woonomgeving rondom de mogelijke centrale kazerne kolos. Er komen 1300 woningen bij langs de brandweer routes in Veldhuis en Kayersmolen-Noord. Al die mensen gaan op pad op dezelfde wegen, want gaat leiden tot een enorme verdichting van het verkeer. Aan de randen van Apeldoorn wordt uitgebreid, en die wijken zullen steeds moeilijker bereikbaar worden met een centrale locatie. Niet omdat ze liggen waar ze liggen, maar omdat de wegen nu al steeds verstopter raken. Ik nodig u uit om eens een kijkje te komen nemen op een weekend op De Matenpoort. Niets is daarvan terug te vinden in de wel aangeboden onderzoeken. De conclusie is, maar dat is niet onderzocht, dat de huidige situatie aangevuld met een extra decentrale locatie zeker beter functioneert dan een centrale brandweer kolos. Kransen weet dat heel goed, want is onze oude domicilie Amsterdam is de brandweer zeer gedecentraliseerd. En dat is niet voor niks. Een centrale locatie is een achterhaald concept en is een garantie voor veiligheidsproblemen nu en in de toekomst. Vervolgens begint Kransen over de brandweer racebaan door onze wijken met een extra brug over het kanaal en een extra overweg. Dat is toch wel ten hemel schreiend. Een openbare dienst die de veiligheid moet waarborgen gaat door woonwijken racen en zal gaan zorgen voor levensgevaarlijke situaties voor met name kinderen en ouderen. U kunt het zich voorstellen. Ouders die hun kinderen haastig van straat plukken omdat onze brandweer er aan komt scheuren met veel lawaai. Om nog maar niet te spreken van het sluipverkeer dat zo’n extra overgang weer zal trekken. En dat is dan alleen nog maar het verkeer over de racebaan. Per jaar hebben we te maken met zo’n 1000 uitrukkingen, dat is zo’n 20 per week, die dan met veel lawaai en extra snelheid langs en door onze wijken racen. Niet dat Kransen in zijn hele brief zich enigszins druk maakt over het sociale effect van zijn centrale kolos op de omliggende buurten. Het effect van centralisatie en racebaan wordt achterwege gelaten in zijn brief en wordt ook niet meegewogen in de opties die in de verschillende rapporten aan de orde komen. Daarmee wordt er in de brief van Kransen en de opgestelde rapporten wel heel opportunistisch toegeschreven naar een centrale locatie. Nee, volgens Kransen is het grote voordeel van een centrale brandweer kolos dat die aantrekkelijker zal zijn voor vrijwilligers. Daar geeft hij geen argumenten voor. Dat lijkt me logisch, want er gaat natuurlijk niets boven een vrijwilliger die kan worden ingezet in ‘zijn’ kazerne in ‘zijn’ buurt en niet op centraal gelegen eiland. Verder zegt hij “Ten tweede gaat het om het type risico’s en hoe die gesitueerd zijn en blijven in relatie tot de brandweerpost.” Waarna een enthousiast betoog over de centrale locatie aan De Matenpoort. Daarop voortbordurend vragen wij ons af of de optie decentralisatie goed onderzocht is. Dat blijkt niet uit de rapporten die wij hebben gekregen. Er is volgens ons niet gekeken naar decentrale varianten waarbij wel lagere aanrijtijden zouden worden gerealiseerd met mogelijke extra vestigingen, ook gezien de verwachting dat een centrale locatie op De Matenpoort al snel helemaal vastloopt.
Kortom, een centrale locatie aan De Matenpoort zorgt voor een enorme toename van geluid en onveiligheid in de De Maten, Kayersmolen Noord, Matenhoek, en de Schatkamer van Zuid, omdat alle uitrukkers over dezelfde weg gaan, en specifiek op de racebaan, wat tot levensgevaarlijke situaties zal leiden voor alle bewoners, de vele fietsers die de route langs Kanaal Zuid gebruiken, honden uitlaters, spelende kinderen, wandelende ouderen en wie al niet meer. Daarom vragen wij de gemeenteraad met klem zich uit te spreken tegen een centrale brandweer kolos en een brandweer racebaan door onze wijken. Ik dank u voor uw aandacht.

06-10-2022

Gesprek met gemeente woensdag 4 oktober

Morgen hebben we een afspraak met Richard Snelders, Nathalie van Kesteren en Ruud Gasthuis van de gemeente. We hebben vooraf deze punten aangedragen:

+Lees meer...

Het verbaast ons dat een stuk dat door jou werd aangegeven als vertrouwelijk, nu publiek beschikbaar is en dat jij niet hebt aangegeven dat het beschikbaar was, en ook niet hebt aangegeven dat er een Raadsvergadering zal plaatsvinden over dit onderwerp. 2. In alle stukken op https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=865 ontbreekt vrijwel geheel het perspectief van omwonenden. Dat is toch bizar gezien de grote consequenties die een centrale vestiging zoals voorgesteld zou hebben. 3. We zouden nog steeds graag antwoord krijgen op de vraag over de beslisboom t.a..v de centrale locatie. Zie onze eerder opmerking daarover: "Het hele rapport geeft geen grondslag voor de conclusies die worden getrokken. Het is ook niet duidelijk welke normen zijn gehanteerd. Er is geen fatsoenlijke afweging te lezen in het rapport. Slechts een kwalitatieve conclusie die meer lijkt te zijn ingegeven door de investeringen die al zijn gedaan in de locatie Matenpoort en de wens om te centraliseren." 4. We zouden nog steeds graag antwoord krijgen op de vraag over uitrukken per dag het gaat met daarbij het te verwachten sirene geluid en de gebruikte snelheid. Zie onze eerdere opmerking: "Het gaat om bijna 1000 uitrukken. Het blijft volstrekt onduidelijk hoeveel daarvan prioriteit 1 zijn en wat dat voor lawaai en onveiligheid met zich mee brengt. Eerder heeft de gemeente aangegeven dat alleen prio 1 over de racebaan zou gaan. Dat blijkt niet uit dit rapport." 5. Verder zouden we duidelijkheid willen hebben waarom het tracé langs Kanaal Zuid door jou niet genoemd is als potentiële racebaan.

04-10-2022