You, the petitioner
Ginkelse heide

Stop de bouw van 15.000 extra woningen in Ede; trek de omgevingsvisie Ede 2040 in

37 signatures

Ede heeft een nieuwe omgevingsvisie Ede 2040. Een belangrijk uitgangspunt is dat Ede in de aankomende jaren sterk gaat groeien: 15.000 (!) extra woningen (met naar schatting 50.000 extra inwoners en 25.000 extra auto's) en 100 ha bedrijventerrein. Dit schaadt het unieke van Ede: mooie bossen, prachtig platteland, compact (winkel)centrum, sterke sociale cohesie.

Petition

We

Inwoners van gemeente Ede

 

observe

  • Dat de omgevingsvisie Ede 2040 uitgaat van de bouw van 15.000 woningen.
  • Dit is veel meer dan nodig is voor de huisvestingsvraag van de inwoners van Ede.
  • Hiermee heeft Ede een sterk aanzuigende werking op de Randstad.
  • Het unieke van Ede komt in gevaar: bos zal verdwijnen, platteland komt in het nauw en -misschien wel het belangrijkste- de sociale cohesie in de buurt komt onder druk te staan.

 

and request

Dat Burgemeesters en Wethouders, in gezamenlijkheid met de gemeenteraad de Omgevingsvisie Ede 2040 intrekt en komt met een nieuwe omgevingsvisie die aansluit bij de behoeften van de inwoners van Ede en recht doet aan de eigenheid en het unieke van onze mooie gemeente.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Lead petitioner:
Kees van der Sluijs 

History

Signatures

Updates

Stop de Edese bouwinvasie

2022-03-21

Foodvalley, groen verstedelijken

2022-03-11

Verstedelijking Foodvalley; van 50.000 naar 90.000 woningen

2022-03-11