You, the petitioner

Stop de Boekverbranding 2.0

2,473 signatures

Minister Hirsch Ballin heeft in een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op de verkoop van geweldadige games. Wij vinden ook dat dergelijke games niet geschikt zijn voor jongeren, maar een verbod op verkoop gaat ons te ver. Zie ook: http://control-online.nl/gamesindustrie/2010/07/01/oproep-stop-de-boekverbranding-2-0/

Petition

We

gamers en burgers van Nederland

 

observe

dat Minister Hirsch Ballin in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 juni 2010 (onderwerp: Strafrechtelijk verbod op extreem geweldadig beeldmateriaal) geen feiten gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek presenteert. Tevens constateren wij dat hij slechts pleit voor beperking van het verbodsvoorstel tot extreem geweldadige games, omdat een dergelijk voorstel minder weerstand op zou roepen dan een verbod waarin ook extreem geweldadige films zijn opgenomen.

 

and request

de Tweede Kamer met klem om het voorstel van de minister niet op te volgen, omdat wij van mening zijn dat a) volwassenen het grondrecht hebben om zelf te bepalen welke vorm van cultuur zij tot zich nemen en b) wetenschappelijk onderzoek in het verleden niet heeft vastgesteld dat deze games daadwerkelijk schadelijk zijn. Er is zelfs onderzoek dat het tegendeel heeft aangetoond.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2010-12-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Control Magazine 

History

Signatures