You, the petitioner

Stop bouw detentiecentrum Zestienhoven

196 signatures

Stop bouw detentiecentrum Zestienhoven

Petition

We

diep beschaamde Nederlanders

 

establish that:

dat de bouw van een detentiecentrum voor illegalen is begonnen op vliegveld Rotterdam Airport. Het centrum wordt omringd door een muur van 5.30 meter hoog en is gesitueerd op slechts 400 meter uit het hart van de start- en landingsbaan en circa 200 meter uit het hart van de taxibaan. Daarmee komt het gebouw midden in de 35 KE-geluidszone te liggen, een zone waar nergens een permanent gebouw mag worden opgericht, laat staan dat men er permanent mag verblijven. Illegalen moeten er straks 24 uur per dag verblijven en dat met een concentratie van zo'n 500 man. Op het nabijgelegen industrieterrein mag dat om veiligheidsredenen niet, maar pal naast de startbaan dus wel.

Nederlanders hebben het voorrecht om papieren van één of twee nationaliteiten te bezitten. Toch is Nederland het land dat mensen zonder papieren blootstelt aan risico's die het voor zijn eigen eerzame burgers niet zou nemen. Aan veiligheidsrisico's die, zoals de ramp bij Schiphol aantoont, niet denkbeeldig zijn. Of vrijwel voortdurend hard geluid, iets dat recentelijk nog officieel is aangemerkt als vorm van marteling.

 

and request

u om een daad te stellen. Verbied dat mensen op het grondgebied van Nederland en in het bijzonder van de stad Rotterdam anders behandeld worden dan hun medemensen en verbied alsnog de bouw van dit detentiecentrum op een oneigenlijke plaats.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-05-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
SBO 
Organisation:
Samenwerkende bewonersorganisaties Schiebroek 

History

Signatures