You, the petitioner
De bus hoort in de wijk

Stop aanhoudende versobering busdienst Zwolle

1,770 signatures

Vindt u ook dat een moderne stad goed openbaar vervoer verdient? Wilt u ook makkelijk van A naar B kunnen? De nieuwe dienstregeling kent vele verslechteringen: onder andere nog minder haltes; reizen met een belbus met minder ritten of helemaal geen bus meer in de wijk. Stop deze trend en teken de petitie!

Petition

We

iedereen die de busdienst Zwolle een warm hart toedraagt,

 

observe

  • dat het openbaar vervoer niet evenredig meegroeit met het aantal inwoners en bezoekers.
  • per 2021 zijn wijken slechter bereikbaar dan ooit! Meer mensen moeten verder lopen naar de halte, kunnen niet meer (rechtstreeks) naar school, binnenstad, winkelcentrum.
  • Het openbaar vervoer wordt steeds minder aantrekkelijk en toegankelijk gemaakt, zeker voor wie geen alternatief heeft.
  • Zo kunnen steeds minder mensen milieubewust, zelfstandig en zelfredzaam blijven en mee doen.

 

and request

de Provincie de nieuwe Zwolse dienstregeling aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor wie met de bus wil. Goed voor inwoners, bezoekers, economie en milieu! Haltes zo dicht mogelijk bij waar mensen zijn en naartoe willen (ook binnen de wijken); vaker rijdende bussen en zo makkelijk mogelijke verbindingen. Kortom: openbaar vervoer dat past bij onze fijne, groeiende, gezonde en milieuvriendelijke provinciehoofdstad.

The answer

Overhandigd op 10 maart 2021

Hartelijk dank dat u in de afgelopen drie maanden onze petitie heeft ondertekend. Dit heeft absoluut geholpen! Op dit moment hebben 1767 mensen getekend. 1767 mensen dus die zich ongerust maken over de busdienst in Zwolle. Wij hebben die mensen met de petitie een stem gegeven.

In de afgelopen drie maanden is veel werk verzet. Zowel door de initiatiefnemers van de petitie als ook door andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld in de wijken Holtenbroek, Aa-Landen, Zwolle-Zuid en assendorp hebben mensen van zich laten horen. Maar er zijn meer plaatsen waar problemen zijn. En om onze Koning te citeren: Ook de zachte stemmen moeten gehoord worden.

Wat hebben we gedaan In de afgelopen tijd hebben wij diverse mensen van zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel gesproken. Zowel ambtenaren als politici die dit onderwerp als werkveld of portefeuille hebben. Wij hebben, samen met een buschauffeur een concreet alternatief plan ingediend voor de busdienst in Zwolle. Dit plan is een uitgebreid voorstel met een aanpassing op de dienstregeling wat de goede dingen van de oude en de nieuwe dienstregeling in zich verenigt. Tevens zit er een pagina met zogenaamde "Quick fixes" in. Enkele waardevolle maar snel in te voeren wijzigingen die zoals gezegd vlot in te voeren zijn en die een hoop mensen blij maken. Daarnaast hebben wij een "visie op het openbaar vervoer vanuit reizigersperspectief" geschreven en aan de Gemeente en Provincie gestuurd. Hieraan bleek bij beide partijen behoefte te zijn.

Wat is het resultaat Woensdag 10 maart heb ik als petitionaris de petitie aangeboden aan de verantwoordelijke gedeputeerde dhr. Bert Boerman van de Provincie Overijssel. Het moet gezegd: Hij heeft uitgebreid de tijd genomen om met mij te praten. Ik heb zo'n drie kwartier met hem aan tafel gezeten en over het OV en de problematiek gesproken.

Dit was een prima gesprek met in elk geval de volgende twee toezeggingen:

  • De in ons alternatieve plan genoemde "Quick fixes" zullen worden ingevoerd. In elk geval per de eerstkomende wijziging per half december, maar geprobeerd gaat worden dit eerder te realiseren;
  • Ons alternatieve plan en onze Visie verdwijnt niet in een bureaulade maar wordt mee genomen in de plannen voor de nieuwe aanbesteding voor de nieuwe concessie waarvoor de voorwaarden in de komende weken duidelijk moeten worden;

Voor het moment denken wij dat we het hoogst haalbare hebben bereikt. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en blijven we in gesprek met de Provincie zodra dit aan de orde is. Ik heb ook de toezegging dat wij zullen worden benaderd als dat aan de orde is.

Voor nu wil ik u, namens al diegenen die zich nu en in de toekomst druk maken en hebben gemaakt voor dit dossier, hartelijk danken voor uw ondertekening van onze petitie. Het heeft beslist geholpen want de aandacht die dit onderwerp nu krijgt had het anders zeker niet gekregen.

Hartelijke groet,

Ingmar Boersma Petitionaris "Stop aanhoudende versobering busdienst Zwolle

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Overijssel 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-08 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ingmar Boersma 
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandigd op 10 maart 2021

Hartelijk dank dat u in de afgelopen drie maanden onze petitie heeft ondertekend. Dit heeft absoluut geholpen! Op dit moment hebben 1767 mensen getekend.

+Read more...

1767 mensen dus die zich ongerust maken over de busdienst in Zwolle. Wij hebben die mensen met de petitie een stem gegeven.

In de afgelopen drie maanden is veel werk verzet. Zowel door de initiatiefnemers van de petitie als ook door andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld in de wijken Holtenbroek, Aa-Landen, Zwolle-Zuid en assendorp hebben mensen van zich laten horen. Maar er zijn meer plaatsen waar problemen zijn. En om onze Koning te citeren: Ook de zachte stemmen moeten gehoord worden.

Wat hebben we gedaan In de afgelopen tijd hebben wij diverse mensen van zowel de gemeente Zwolle als de Provincie Overijssel gesproken. Zowel ambtenaren als politici die dit onderwerp als werkveld of portefeuille hebben. Wij hebben, samen met een buschauffeur een concreet alternatief plan ingediend voor de busdienst in Zwolle. Dit plan is een uitgebreid voorstel met een aanpassing op de dienstregeling wat de goede dingen van de oude en de nieuwe dienstregeling in zich verenigt. Tevens zit er een pagina met zogenaamde "Quick fixes" in. Enkele waardevolle maar snel in te voeren wijzigingen die zoals gezegd vlot in te voeren zijn en die een hoop mensen blij maken. Daarnaast hebben wij een "visie op het openbaar vervoer vanuit reizigersperspectief" geschreven en aan de Gemeente en Provincie gestuurd. Hieraan bleek bij beide partijen behoefte te zijn.

Wat is het resultaat Woensdag 10 maart heb ik als petitionaris de petitie aangeboden aan de verantwoordelijke gedeputeerde dhr. Bert Boerman van de Provincie Overijssel. Het moet gezegd: Hij heeft uitgebreid de tijd genomen om met mij te praten. Ik heb zo'n drie kwartier met hem aan tafel gezeten en over het OV en de problematiek gesproken.

Dit was een prima gesprek met in elk geval de volgende twee toezeggingen:

  • De in ons alternatieve plan genoemde "Quick fixes" zullen worden ingevoerd. In elk geval per de eerstkomende wijziging per half december, maar geprobeerd gaat worden dit eerder te realiseren;
  • Ons alternatieve plan en onze Visie verdwijnt niet in een bureaulade maar wordt mee genomen in de plannen voor de nieuwe aanbesteding voor de nieuwe concessie waarvoor de voorwaarden in de komende weken duidelijk moeten worden;

Voor het moment denken wij dat we het hoogst haalbare hebben bereikt. Uiteraard houden we de vinger aan de pols en blijven we in gesprek met de Provincie zodra dit aan de orde is. Ik heb ook de toezegging dat wij zullen worden benaderd als dat aan de orde is.

Voor nu wil ik u, namens al diegenen die zich nu en in de toekomst druk maken en hebben gemaakt voor dit dossier, hartelijk danken voor uw ondertekening van onze petitie. Het heeft beslist geholpen want de aandacht die dit onderwerp nu krijgt had het anders zeker niet gekregen.

Hartelijke groet,

Ingmar Boersma Petitionaris "Stop aanhoudende versobering busdienst Zwolle

2021-03-14

Actiegroep Holtenbroek

In dagblad De stentor verscheen vandaag, woensdag 23 december 2020, het volgende artikel. Wij zijn met de initiatiefnemers van de actiegroep in gesprek om de krachten te bundelen. Zie hieronder de tekst van het artikel:

'Dit zijn veel te weinig haltes voor deze wijk' Actiegroep Holtenbroek wil buslijn terug in Zwolle

VIOLET ROOSBERG VAN DE ACTIEGROEP 'LIJN 2 HOLTENBROEK PER DIRECT TERUG'. FOTO FRANS PAALMAN Veel verder lopen naar een bushalte en helemaal via het station reizen om bij het wijkcentrum te komen.

+Read more...

Inwoners van Holtenbroek balen van de versoberde dienstregeling in de wijk. Een protestgroep in oprichting wil hierover in gesprek en gaat anders de barricades op. ,,Er zijn nog drie haltes voor zesduizend huishoudens'', moppert Violet Roosberg. Een oplossing lijkt in zicht. EWOUD TEN KLEIJ De dienstregeling van RRReis ging vorige week in en brengt een hoop veranderingen voor Zwolle met zich mee. Eerder al roerden bewoners van de Aa-landen zich, omdat een flink deel van de wijk plotseling is verstoken van een bushalte. In Holtenbroek is dat niet anders, dat werd al duidelijk toen de dienstregeling bekend werd.

Roosberg kan er met haar verstand niet bij. Waar de oude, vertrouwde lijn 2 zo'n beetje de hele wijk bediende, halteert de gezamenlijke bus voor Holtenbroek en Aa-landen nog maar drie keer in Holtenbroek. De hele noordelijke omgang via de Palestrinalaan is uit de dienstregeling verdwenen.

Bewoners van woonzorgcentrum Havezate pakten geregeld de bus om even naar het winkelcentrum van de wijk te gaan. Dat is nu bijna niet te doen, zegt Violet Roosberg. ,,Ze kunnen bij de Gombertstraat nog wel opstappen, maar moeten dan eigenlijk naar het station. Om daar over te stappen op de bus naar Stadshagen die nog wel langs het winkelcentrum rijdt.''

Roosberg is samen met Juliana van Thijs en Ramona Heyliger de drijvende kracht achter actiegroep 'Lijn 2 Holtenbroek per direct terug'. De nieuwe dienstregeling overviel ze en vanuit de hele wijk bereikt het drietal gelijksoortige berichten. ,,We hebben allereerst een uitgebreide brief gestuurd naar de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. En daarin ook becijferd dat het om duizenden huishoudens gaat, die nu nog maar met drie haltes worden bediend'', vertelt Roosberg. Begrip Met de provincie is inmiddels contact geweest. Een betrokken ambtenaar laat in een mail aan bewoners - die in het bezit is van de Stentor - weten begrip te hebben voor de boosheid van de Holtenbroekenaren. 'Hoewel het aantal reizigers dat hier hinder van ondervindt beperkt is (en ik weet dat u anders ziet), begrijpen wij heel goed dat dit voor sommige reizigers zorgt voor minder (goede) mogelijkheden om te reizen. Het wordt sowieso heel lastig om (op korte termijn) de bus weer helemaal door de wijk te laten rijden, maar het is ook de vraag of dat de meest passende oplossing is.'

Er is hoop, blijkt verder uit het schrijven van de provincie. Want net als in de Aa-landen wordt ook in Holtenbroek gekeken naar een alternatieve vorm van openbaar vervoer. Het bureau dat hier in de Aa-landen onderzoek naar doet, zal ook contact leggen met Roosberg en haar mede-actievoerders. Wethouder William Dogger liet eerder al doorschemeren dat wat hem betreft komend voorjaar al een proef in de Aa-landen begint; Holtenbroek zou daar bij kunnen aansluiten.

Hoe dan ook moet er nog heel wat water door de IJssel. En daarom staan Roosberg en de haren klaar om de barricades op te gaan. Het plan is om te demonstreren op de Twistvlietbrug tussen Holtenbroek en Stadshagen, waar nog wél een bus rijdt. ,,Ondertussen leggen we contact met de woonzorgcentra en de kerken in de wijk. Hopelijk krijgen we daaruit een goede respons.''

2020-12-23

Duizend handtekeningen en pers aandacht

Vandaag hebben wij, binnen twee weken, met onze petitie de duizendste handtekening gehaald. Mooi en hoopgevend!

In de afgelopen tijd is veel gebeurd. In de aanloop naar deze petitie in de voorbereiding maar ook naar de pers is actie ondernomen.

Op dinsdag 8 december, de dag dat onze petitie online kwam, hebben we een radio interview gegeven bij de lokale stadsomroep RTV Focus. Op woensdag 16 december is in het huis-aan-huis blad De Swollenaer op pagina 5 een artikel over onze petitie verschenen.

Daar naast is in diverse media nog andere aandacht geweest voor de verslechterde busdienst in Zwolle.

We gaan door tot begin maart.

+Read more...

Alle suggesties voor meer aandacht en handtekeningen zijn van harte welkom. Stuur uw eventuele berichten naar het mailadres van de petitionaris.

2020-12-20