You, the petitioner
5gcelltower

Stop 5G

52,619 signatures

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft zoals intussen bij veel burgers maar ook bij veel (gemeentelijke) ambtenaren inmiddels bekend is, besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, dit experiment op de bevolking los te laten.

Petition

We

Inwoners van Nederland willen niet meer straling in ons luchtruim.

 

establish that:

  • Ondergetekenden willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een 5G-netwerk wordt uitgerold.

  • Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van een nieuw 5G netwerk onverantwoord en ongewenst.

 

and request

Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-31 
Lead petitioner:
Rob Verboog 
Organisation:
Stop 5G  
Website:

History

Signatures

Updates

Aanpak virus

(Bron: Facebook)

" Quote 500-lid Klaas Hummel is woest over de aanpak van de Covid 19 pandemie. ‘Er is iets veel ergers gaande.

+Read more...

De pandemie van een wereldwijd instortend economisch en sociaal stelsel. We spelen met vuur.’

We kennen vastgoedtycoon en Quote 500-lid Klaas Hummel als een man met een uitgesproken mening. Die heeft hij vervat in een column waarin hij zijn woede uit over de aanpak van de corona-uitbraak.

‘Er zijn volgens het CBS 17.415.000 inwoners in Nederland; ongeveer 4 miljoen daarvan zijn ouder dan 60 jaar. Deze gehele bevolking wordt verteld dat Covid 19 het ergste is sinds de Tweede Wereldoorlog. Heel besmettelijk en dodelijk. Angst onder 17.415.000 mensen. Na twee maanden lock down wordt het tijd dit eens te evalueren.

Allereerst vertelt Jaap van Dissel van het RIVM dat op basis van een onderzoek bij de bloedbank waarschijnlijk 3% van de bevolking antistoffen heeft en dus ziek is geweest. Dat zijn dan iets meer dan 500.000 mensen in twee maanden dat het virus bekend is in Nederland. De leeftijd van de 3.315 mensen die helaas aan Covid 19 zijn overleden in deze twee maanden lag voor bijna 97% boven de 60 jaar volgens data van hetzelfde RIVM. Het CBS vult aan dat er ook buiten het ziekenhuis mensen overlijden aan Covid 19, mogelijk ook enkele duizenden. Dat zijn dan voornamelijk ouderen met onderliggend lijden die blijkbaar niet meer naar het ziekenhuis gaan omdat het zinloos is of omdat ze daar niet meer voor kiezen. Jongeren met ernstige Covid 19 problemen zullen zeker naar het ziekenhuis gaan. De conclusie is dat de totale sterfte dus voor zelfs meer dan 97% ouderen treft met onderliggende gezondheidsproblemen.

Het virus is een risico voor een doelgroep van 4 miljoen mensen beginnend boven de 60 maar eigenlijk pas serieus boven de 70. Onder de 50 zijn er volgens het RIVM tot nu toe maar 20 slachtoffers te betreuren. Het totaal aantal slachtoffers gebaseerd op het RIVM en meenemend de extra schatting van het CBS komt niet verder dan rond de 6.500. Dit is minder dan 0,2 % van de risicogroep van de 4 miljoen mensen boven de 60 jaar oud. De verspreiding gaat veel langzamer dan gedacht op basis van het bloedbankonderzoek dus de gemiddelde sterfte van 140 personen gaat door en wordt hopelijk minder door de lock down maatregelen. Maar ook met 140 doden per dag loopt de teller van 0,2 % heel langzaam op.

Is dit allemaal zinvol? Er komt blijkbaar niet snel een groepsimmuniteit en dat is nu ook niet meer het doel. Het doel is het virus remmen/vertragen totdat er een vaccin is. Dat vaccin laat nog op zich wachten. Veel verschillende meningen maar onder experts praat men over een periode van een jaar tot twee jaar dat we nog moeten wachten. Wachten betekent een oplopend dodental. Statistisch niet indrukwekkend maar in absolute getallen angstaanjager. Als we doorgaan met een sterfte van circa 140 per dag dan overlijden er circa 40.000 mensen aan Covid 19 in 2020. Circa 1 % van de doelgroep van 4 miljoen mensen boven de 60.

Deze groep zou echter deels sowieso overlijden door andere onderliggende kwalen. In 2019 overleden er circa 130.000 mensen boven de 65 jaar oud. 3,25% van de ouderen boven de 60. De 1% Covid 19 doden in 2020 brengt dat percentage niet naar 4,25%, het is niet én én. Wellicht verhoogt het percentage naar 3,5 of 3,6 en dat corrigeert zich weer na de introductie van een vaccin.

Er is dus geen probleem als je naar de Nederlandse bevolking als geheel kijkt. Het probleem is de reactie van onze regering in Nederland en eigenlijk wereldwijd door regeringen. Ze overreageren gebaseerd op denken in termen van het individu in plaats van verantwoordelijkheid nemen voor de gehele bevolking en kijkend naar alle risico’s.

De overheid kan sterfte niet voorkomen bij oude mensen die sowieso een korte levensverwachting hebben en daarbij ernstige gezondheidsklachten. Het is niet meer dan een vertraging en weinig effectief in extra levensjaren en wellicht ook niet in levensvreugde als je wordt geïsoleerd van je familie op het einde van je leven.

De andere kant van de medaille is veel erger. 13,5 miljoen mensen die weinig of geen risico lopen wordt angst aangejaagd en zij verliezen economisch en sociaal op een schaal die haast niet voor te stellen is. Hoe lang mag en kan je die groep zo economisch beschadigen en sociaal isoleren met alle gevolgen van dien, waaronder ook een verhoogd sterftecijfer. Zes weken vinden we prima. Solidariteit! Maar 3 maanden, 6 maanden, eind 2020! De introductie van een onzinplan van een 1,5 meter maatschappij.

De economische depressie, we spreken dadelijk niet meer over een recessie, zal ook de groep van 4 miljoen ouderen opnieuw treffen in de vorm van lagere pensioenen en slechtere gezondheidszorg omdat we rigoureus moeten gaan bezuinigen. In onze economie worden sectoren zoals Transport, Hotels en Leisure, Horeca, Evenementen en Cultuur specifiek geraakt en die lijst wordt langer en langer. Van die materie heeft het RIVM geen verstand en de medisch deskundigen die dagelijks aanschuiven bij de praatprogramma’s ook niet.

De bevolking moet na 28 april massaal in opstand komen tegen dit beleid. Niet door ongehoorzaamheid maar door protest. Ik ben enorm teleurgesteld hoe de media kritiekloos dit beleid accepteren en volledig focussen op het individuele leed van de Covid 19 pandemie. Er is iets veel ergers gaande. De pandemie van een wereldwijd instortend economisch en sociaal stelsel als dit voortduurt. Als ik net zo als onze premier een vergelijking maak met de Tweede Wereldoorlog dan besef ik dat die primair ontstond door economische en sociale ellende in Duitsland. Dat land was toen in lock down, opgelegd door haar buurlanden. We spelen wereldwijd met vuur.’ "

2020-04-20

Aansprakelijkheidsstelling Telecom bedrijven en Overheid / ambtenaren

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft een zeer succesvolle actie afgerond inzake de aansprakelijkheidsstelling tegen de telecom bedrijven en de overheid.

Hiertoe zijn in totaal 3.349 op naam gezette aangetekend schrijven verstuurd die persoonlijk zijn gericht tegen o.a. de drie directeuren van de betrokken telecom bedrijven.

+Read more...

De aansprakelijkheidsstelling houd in dat, indien de telecom bedrijven binnen een straal van 150 mtr. van de betreffende woning(en) een antenne plaatsen zij een boete van euro 2.000,-- per dag verschuldigd zijn aan de indiener (zijn de een van de 3.349 personen die hieraan mee hebben gedaan).Zodoende kan de schade oplopen tot meerdere miljarden!...

Lees meer in de link hieronder. Jordy Zwarts, bedankt voor al je inspanningen en doorzettingsvermogen! Held!

https://bondoverheidszaken.nl/Persberichten.html#content4-6u

Alfred.

2020-04-20

Steeds meer mensen gaan de straat op....(in Duitsland, USA enz.)

2020-04-16