You, the petitioner
Screenshot 20211024 140039 google

Stimuleer een veelzijdige agrarische sector

4 signatures

De staat heeft decennia lang de agrarische sector een uiteindelijk eenzijdig niveau van ontwikkeling gestimuleerd. Dit moet de staat nu zelf ook ''repareren'' door de agrarische sector weer meer divers te maken.

Petition

We

consumenten/belastingbetalers die de agrarische sector, de economie en het milieu naar een gezondere situatie wenst te helpen.

 

observe

 • Agrariers zijn gestimuleerd en indirect genoodzaakt geweest zich met name eenzijdig te ontwikkelen.
 • Zo kon namelijk de kostprijs van hun eenzijdig product, vlees of melk, gedrukt worden.
 • Echter, door de ontstane negatieve bijeffecten voor het milieu worden diezelfde agrariërs nu gestraft!
 • De Staat moet zichzelf verplichten om agrariërs te helpen, mits zij willen, om van hun doorgeschoten eenzijdige bedrijfsvoering af te stappen, en deze weer om te vormen naar meer gemengde bedrijfsvoering.
 • Dus naast een gezond aantal stuks veestapel (na eventueel reductie) ook het telen van grove groenten en granen te stimuleren.
 • Door de noodzakelijke milieumaatregelen worden juist de eenzijdige bedrijfsvoeringen getroffen.
 • Heel logisch ook dat dit zo is, gezien de neveneffecten van juist de intensieve werkwijze.
 • Gemengde, en dus meer ekologische bedrijfsvoering, schept juist ook meer werkgelegenheid op het platteland en verhoogt de waarde van het erf.
 • Consumenten komen zo ook meer op het erf zelf, dus zo ook hogere prijs per eenheid product; meer binding met die consument.
 • Door de zo ontstane werkgelegenheid zijn er ook meer handen aanwezig waardoor ook weer meer mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische mogelijk is.
 • Boeren uitkopen met enorme bedragen verhelpt niet het probleem ontstaan vanuit de aard van de bedrijfsvoering zelf.
 • Doordat groenten meer mest nodig hebben ontstaat ook een vermindering van het mestoverschot (sec op maai weiden etc)
 • Gemengde bedrijven brengen door hun ruimere wisselteelt vanzelf de bodemvruchtbaarheid naar een hoger niveau.
 • Gemengde boerderijen stimuleren vanzelf ook weer meer diversiteit bij flora en fauna.

 

and request

 • om juist de agrarische sector met een aangepast subsidiebeleid te stimuleren om het gemengde agrarische bedrijf juist weer en meer mogelijk te maken, (indien de agrariër dit wenst) in plaats van miljarden uitgeven aan uitkopen.

 • om meer de ''middenweg'' op te zoeken in plaats van te schommelen tussen de intensieve en extensieve extremen in het agrarisch buitengebied. Daar is niemand direct noch indirect bij gediend, zo is (ook wetenschappelijk) gebleken!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2022-01-22 
Lead petitioner:
René van Splunder 

History

Signatures