You, the petitioner
Foto online petitie

Steunregeling nodig voor rozenbedrijven getroffen door Ralstonia

943 signatures

Verzoek tot instelling van een steunregeling voor alle rozenbedrijven die onvoorzienbaar en zwaar getroffen zijn door Ralstonia (een voor mens en dier onschadelijke plantenziekte). Een steunregeling zal helpen om een plantenziekte als Ralstonia in Nederland te elimineren.

Petition

We

LTO Glaskracht Nederland, Royal Flora Holland, Nederlandse rozentelers, VGB & overige sectorpartijen

 

observe

dat een steunregeling voor de Nederlandse snijrozentelers die afgelopen jaren door Ralstonia getroffen zijn onontbeerlijk is in het proces om Ralstonia uit te bannen in Nederland.

 

and request

een herziening van de beslissing van de Minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om geen steunregeling in te stellen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-09-25 
Lead petitioner:
Sjaak van der Tak (voorzitter) 
Organisation:
LTO Glaskracht Nederland 
Website:

History

Signatures

Updates

Oproep Sjaak van der Tak: onderteken petitie Ralstonia

Sjaak van der Tak doet een oproep (kopieer de link en plak in uw browser om de oproep te bekijken: https://vimeo.com/285241017) aan u om de petitie te onderteken met het verzoek tot instelling van een steunregeling voor de Nederlandse snijrozentelers die afgelopen jaren door Ralstonia zijn getroffen. Deze petitie wil LTO Glaskracht Nederland op dinsdag 25 september aanbieden aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

+Read more...

LTO Glaskracht Nederland wil hiermee bewerkstelligen dat minister Carola Schouten een steunregeling instelt voor de rozentelers die getroffen zijn door ralstonia.

Een dergelijk verzoek om herziening is natuurlijk sterker als dit ketenbreed en door het gehele vak gedragen wordt. De landelijke commissie Roos en Royal FloraHolland ondersteunen deze petitie ook.

Kom in actie, onderteken de petitie en steun uw collega’s en de Nederlandse rozenteelt. De instelling van deze steunregeling helpt om een plantenziekte als ralstonia in Nederland te elimineren.

2018-08-30

Onderteken petitie steunregeling rozentelers getroffen door ralstonia

Onderteken petitie steunregeling rozentelers getroffen door ralstonia LTO Glaskracht Nederland wil op dinsdag 25 september een petitie aanbieden aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Met deze petitie willen wij alsnog bewerkstelligen dat minister Carola Schouten een steunregeling instelt voor de rozentelers die getroffen zijn door ralstonia.

Een dergelijk verzoek om herziening is natuurlijk sterker als dit ketenbreed en door het gehele vak gedragen wordt.

+Read more...

De landelijke commissie Roos en Royal FloraHolland ondersteunen deze petitie ook. Wij vragen u middels een online steunbetuiging deze petitie ook te ondersteunen. Stel dat u zelf getroffen zou worden door een tot nog toe onbekende plantenziekte, dan wilt u toch ook worden geholpen? Dus kom in actie, onderteken de petitie en steun uw collega’s en de Nederlandse rozenteelt. De instelling van deze steunregeling helpt om een plantenziekte als ralstonia in Nederland te elimineren.

Achtergrond In de tweede helft van 2015 werd Ralstonia solanacearum voor het eerst aangetroffen in jong gewas bij een aantal Nederlandse snijrozentelers. Een (voor mens en dier onschadelijke) plantenziekte, die tot die tijd nog nooit was voorgekomen in een snijrozengewas. Op basis van artikel 3 van de Plantenziektenwet zijn de getroffen telers door de Staatssecretaris van Economische Zaken verplicht gesteld om het plantmateriaal in hun kassen te ruimen en onder speciale voorwaarden te laten vernietigen. Ook moesten de kassen en teeltbenodigdheden grondig worden gereinigd.

Op basis van een Verordening van de Europese Commissie (702/2014) is compensatie mogelijk. Echter de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), Carola Schouten, heeft besloten deze compensatie niet toe te kennen. Schouten vindt dat een dergelijke ziekte, die tot 2015 nog nooit in Nederland, in een rozengewas was voorgekomen, tot het normale bedrijfsrisico hoort. LTO Glaskracht Nederland vindt dit onterecht en is deze petitie dan gestart in de hoop dat de minister haar besluit herziet en alsnog een steunregeling instelt.

Bron: Petra Eekhoff, LTO Glaskracht Nederland

Link naar nieuws bericht

2018-08-02