You, the petitioner
J goud 29

Steun realisatie Gouden Dak

56 signatures

Door de 15 !!!!! jaar lange en vele malen schriftelijke en mondelinge toezeggingen behoort het vanzelfsprekend te zijn dat de gemeente de planning en toezegging zoals die is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan nakomt en ten uitvoer brengt.

Petition

We

G O U D E N D A K

Voor bewoners, zeker voor oorspronkelijke bewoners van Uden-Zuid en andere betrokkenen, belangstellenden is het waardevol, dat er iets van het oude landschap van voor de grootschalige nieuwbouw gehandhaafd blijft en terug te zien is.

 

observe

Jan van Duijnhoven heeft in 1997 een kunstwerk gemaakt “ Gouden Dak”. Het bestaat uit dubbel geglazuurde goudgele pannen. Het verwijst naar het landschap van vroeger in het gebied met strooien daken op boerderijen en schuren en de vele korenmijten. In het beeldkwaliteitsplan van 1999 van Uden-Zuid zijn 2 appartementsgebouwen met gouden daken vastgelegd.

Door de uitstraling ervan hebben de gemeente Uden en de stedenbouwkundige zelf mee het initiatief genomen 2 “gouden” daken op te nemen in de bestemmingsplanprocedure.

In het beeldkwaliteitsplan van 1999 zijn 2 appartementsgebouwen aan de rotonde Verlengde Velmolen- Sesterlaan ingetekend met 2 “gouden” daken. Ze vormen daar mee een prachtige entree naar de wijk Uden-Zuid.

15 !!!!!!!!!!!!!! jaar lang was het vanzelfsprekend dat er 2 “gouden” daken zouden komen, alleen het tijdstip waarop was steeds het punt van discussie. Door het nieuwe plan van de gemeente om bij de rotonde een grote parkeerplaats aan te leggen en daarnaast een supermarkt wordt de uitvoering van de ‘gouden daken ter plekke onmogelijk gemaakt.

 

and request

Door de 15 !!!!! jaar lange en vele malen schriftelijke en mondelinge toezeggingen behoort het vanzelfsprekend te zijn dat de gemeente de planning en toezegging zoals die is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan nakomt en ten uitvoer brengt. En niet een grote parkeerplaats en supermarkt gaat bouwen op de beloofde plek.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Uden 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jan van Duijnhoven 
Website:

History

Signatures