You, the petitioner
Mandeligheid 20logo 20cmyk

Steun nieuw beleid, terugname en hulp mandeligheid!

67 signatures

Omtrent mandeligheid is er weinig wettelijk geregeld. Wet-en regelgeving is juist wenselijk in veel mandelige gebieden van Almere vanwege de heersende problematiek, wat mandeligheid met zich kan meebrengen. Moties over Nieuw Beleid, Terugname en Hulp Mandeligheid zijn door Leefbaar Almere ingediend. Op 9 februari 2012 had Stichting Platform Mandeligheid samen met 4 andere bewoners op de politieke markt ingesproken, de problemen omtrent mandeligheid aangekaart en voorstellen/ oplossingen aan de gemeente voorgedragen. Wethouder Duivesteijn had toegezegd om binnen 4 weken met een pre- advies te komen voor nieuw beleid mandeligheid en deze in een beleidsnotitie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Teken deze petitie en moedig zoveel mogelijk van uw vrienden aan dat ook te doen. Wij zullen ervoor zorgen dat deze petitie ook de aandacht krijgt van de gemeenteraad Almere.

Petition

We

Stichting Platform Mandeligheid, Verenigingen van Eigenaren, beheerverenigingen en bewoners(groepen)

 

observe

Er zijn talloze problemen in buurten, die onhoudbaar en uitzichtloos zijn geworden als gevolg van mandeligheid. De kosten, die bewoners moeten maken, zijn onredelijk in verhouding tot het (extra) woon- en leefgenot. Door mandeligheid verharden de verhoudingen tussen buren, wat de sociale cohesie niet bevordert.

 

and request

Wij willen dat in het nieuwe beleid extra aandacht geschonken wordt aan de hulpkreten van VvE’s, beheerverenigingen en bewoners(groepen), die met uitzichtloze problemen te kampen hebben als gevolg van mandeligheid; informatieverstrekking, vrijwillige keuze voor mandeligheid en een oplossing voor alle gevallen, waar mandeligheid averechts werkt of heeft gewerkt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2012-04-19 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Vallery Renken 
Organisation:
Stichting Platform Mandeligheid 

History

Signatures