You, the petitioner
Midvliet s j

Steun Midvliet als lokale omroep

953 signatures

Shirley Taylor & Jason Gilbert zijn een Voorburgs Zangduo en zijn geschrokken van de berichtgeving over Midvliet. Dus zijn ze deze Petitie gestart. Hiermee willen zij het College overtuigen hun voorgenomen advies aan te passen.

Petition

We

Alle inwoners van Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wassenaar

 

observe

  • Midvliet Radio - Tv- Online is al 30 jaar de lokale omroep en een begrip, dit mag niet zo maar voorbij gaan.
  • Het advies van het College is gebaseerd op een papieren exercitie, het doet geen recht aan de werkelijkheid.

 

and request

nog even kritisch te kijken naar jullie motivatie om Midvliet voor de komende 5 jaar uit te roepen als lokale omroep. Want Midvliet heeft zich de afgelopen 30 jaar bewezen!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leidschendam-Voorburg 
Petition desk:
Closing date:
2021-02-17 
Lead petitioner:
Shirley Taylor & Jason Gilbert 
Organisation:
sj_music  
Website:

History

Signatures

Updates

Presentatie Midvliet en LVTV m.b.t. aanwijzing lokale publieke media-instelling.

1 december 19:00 uur Locatie: Videoconference Pexip Voorzitter: N.n.b. Toelichting: De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Presentatie Midvliet en LVTV m.b.t. aanwijzing lokale publieke media-instelling.

+Read more...
  • Toelichting

De Mediawet schrijft voor dat er elke vijf jaar een lokale publieke omroep wordt aangewezen. Dat betreft een lokale omroep die representatief is voor de Leidschendam-Voorburgse gemeenschap. Voor de periode 10 januari 2021 tot en met 10 januari 2026 hebben zowel Midvliet als Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (hierna: LVTV) een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college stelt de raad voor, na toetsing van de aanvragen aan de geldende criteria, een voorkeur uit te spreken voor LVTV.

Tijdens de beeldvorming worden Midvliet en LVTV in de gelegenheid gesteld om zich kort te presenteren en hun aanvraag toe te lichten (ieder 15 minuten). Daarna kunnen vragen worden gesteld door raads- en commissieleden en andere geïnteresseerden.

Het raadsvoorstel inzake aanwijzing lokale omroep als publieke media-instelling (1794) staat geagendeerd voor de Commissie Samenleving van 7 december 2020. De besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 5 januari 2021.

https://lv.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/93803637-84f5-494a-a336-d3124a99cb55

2020-11-26

MIDVLIET OF…..?

wo 18 nov 2020, 9:00 • 724 keer gelezen Actueel

Midvliet moet verdwijnen. Lijkt nu de boodschap vanuit lokale politiek.

+Read more...

Gevolg? Een wervelstorm aan (facebook) protesten. De gemeenschappelijke noemer van die weerstand luidt: “Of ze wel goed bij hun hoofd zijn?”

Er blijken plots twee (!) kanalen te zijn. Nooit geweten. Velen niet, lees ik. Midvliet is bekend. Nu blijkt er nóg een nieuwsorgaan te bestaan. De naam? 'Leidschendam-Voorburg TV'. Surprise!!

Zender bestaat, klaarblijkelijk. Nu moet bestuur kiezen. Gaat natuurlijk niet zonder gemor en gefoeter vanuit de burgers. Als je uit twee dient te kiezen, dan verliest er altijd een. Dat is geen hogere wiskunde.

Midvliet is verreweg de gangbaarste. Geen twijfel. Wil niet zeggen, dat ze de beste zijn. Maar toch. Ze raken een redelijk deel van de lokale ingezetenen. Vaak wat ouderen, die voor hun plezier en verstrooiing graag luisteren naar “klein nieuws”. Vooral, lokaal.

ADVERTENTIE

Nieuws, dat ze kunnen plaatsen. Over onderwerpen, die hen bekend zijn en waar ze niet zelden de besproken mensen persoonlijk kennen. Dat bindt, luistert gezellig weg en zorgt bij luisteraars voor momenten van herkenning.

Weet, dat er in ons land talloze “amateur” zenders zijn. Zenders, die drijven op het harde en creatieve werk van vrijwilligers. Snap ook anno 2020, dat in het medialandschap met honderden verschillende mogelijkheden, de lokale zender slechts een marginale functie vervult.

Toch voegt het voldoende toe aan het totaalpakket. Waar de burger meer en meer bediend wordt met internationaal nieuws via allerhande digitale mogelijkheden, is iets kleins, iets plaatselijks voor velen wenselijk en aangenaam.

Beken nogmaals dat ik die andere zender niet ken. Nooit gehoord, laat staan gezien. Kan aan mij liggen. Moet niet te snel oordelen. Niet fair en bovenal kortzichtig. Toch durf ik een stelling wel aan. Dat Midvliet stukken bekender is dan Leidschendam-Voorburg TV, zegt wel iets.

Wethouder vindt keuze moeilijk. Ze heeft waardering voor beide omroepen en vervolgt haar politiek getinte statement met wollige platitudes. Clichés, die voorloper en dekmantel zijn van haar uiteindelijke besluit. Ze weet dat er protesten volgen.

Mijn bedenkingen zijn duidelijk. Leidschendam-Voorburg TV heeft nog niets bewezen, dat de voorkeur van deze wethouder rechtvaardigt. Als ik hun site lees zijn ze meer regionaal georiënteerd. Als Midvliet verdwijnt, verdwijnt daarbij het lokale sentiment. Juist dát wordt door luisteraars gewaardeerd.

Tuurlijk, al deze nationale 'amateur'zenders zijn klein geld. Snap dat heus wel. Kunnen niet op tegen hun grote (commerciële) broers in het Gooi. Hun luister- en kijkdichtheid is beperkt. Toch voldoen ze aan de criteria van hen die er graag op afstemmen.

Leidschendam-Voorburg TV krijgt de voorkeur. Onbekend maakt voor deze wethouder dus bemind. Vreemd! Bij verkiezingen, slijmen kandidaten en hun partijen, dat ze er voor de burgers zijn. Loze praat? Nee? Echt niet? Waarom dan geen eerlijke (!) enquête? Burgerparticipatie, weet u nog, wethouder? Vraag burgers naar hún voorkeur. Dan doe je het pas goed. Wat je dan precies eerlijk en goed doet voor luisteraars?

Luisteren!

2020-11-26

Midvliet teleurgesteld in advies college om zendtijd aan LVTV te gunnen

Leidschendam - Eén keer in de vijf jaar wijst het Commissariaat voor de Media zendtijd toe aan een lokale omroep. In Leidschendam-Voorburg hebben 2 omroepen zich aangemeld: Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (Midvliet) en Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg (LVTV).

Het College van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een gemotiveerde voorkeur uit te spreken voor Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg en dit advies mede te delen aan het Commissariaat voor de Media.

+Read more...

De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting begin januari 2021 een besluit.

Het bestuur en de meer dan 50 medewerkers van Midvliet zijn onaangenaam verrast met het advies en het onaangekondigde persbericht en hopen de gemeenteraad te kunnen overtuigen om een andere keuze te maken. “Het advies van het College is gebaseerd op een papieren exercitie en doet geen recht aan de werkelijkheid en is dan ook ondoordacht”, aldus Cees Siermann namens het bestuur van Midvliet.

De afgelopen 29 jaar is de licentie als publieke lokale omroep Midvliet gegund geweest in Leidschendam-Voorburg. Siermann: “Midvliet wordt gedragen en bemenst door meer dan 50 medewerkers die belangeloos journalistieke producties brengen, cultuur, educatie en entertainment op radio, TV en online. Midvliet voldoet aan alle formele wettelijke vereisten, van representativiteit van het PBO tot het toereikend media aanbod, van financiële huishouding tot multimedialiteit. Maar Midvliet is meer. Midvliet betekent wat voor de lokale samenleving. De omroep werkt nauw samen met de vele maatschappelijke organisaties, zoals onderwijsinstellingen en Omroep West die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Midvliet. Verslaggevers van Omroep West zijn in huis bij de redactie van Midvliet. Omdat Midvliet een brede lokale omroep is en een maatschappelijke rol vervult die verder gaat dan het produceren van korte online filmpjes”.

“Midvliet is geen commerciële producent, maar een echte publieke lokale omroep”, vervolgt Siermann. “Een erkend leerbedrijf voor stagiaires; dagelijkse nieuwsvoorziening in coronatijd, livestreams van evenementen die door corona niet door konden gaan met publiek, achtergronden bij het nieuws, sport in de regio, een totaal muziekaanbod voor álle doelgroepen. Van klassiek tot hip-hop, van rock tot opera. Podcasts, Instagram stories, live radiotalkshows met gasten, documentaires, het is echt te veel om op te noemen”.

Het bestuur van Midvliet zegt het zuur te vinden te moeten constateren dat “al het bovenstaande met een pennenstreek dreigt te worden vernietigd ten faveure van een commerciële producent uit Rijswijk. In een klap alle opgebouwde waarden kwijt die een publieke lokale omroep zo uniek, relevant én noodzakelijk maken voor de lokale samenleving.”

“Het bestuur en de medewerkers rekenen op de wijsheid van de gemeenteraadsleden om het advies van het college niet over te nemen en Midvliet als brede, gedragen omroep ook voor de komende vijf jaar te kiezen. Dat hebben de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk verdiend”, aldus Siermann.

LVTV vijf jaar actief LVTV is van de Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg, maar wel van dezelfde mensen als Omroep Rijswijk, Feel Good Radio en Pijnacker-Nootdorp TV. LVTV is nu vijf jaar actief in Leidschendam-Voorburg en richt zich tot dusverre met name op online nieuws en videofilmpjes op internet. “Daarnaast hebben we heel veel mensen die onze livestreams van raadsvergaderingen volgen”, voegt Joey Koeijvoets van LVTV toe. “We zijn er trots op dat we al een groot online bereik hebben met zo’n 6.000 vaste volgers. Jammer genoeg zijn er echter ook veel mensen die ons nog niet kennen.”

Tot op heden werkt LVTV vanuit Rijswijk. “Maar we willen er straks zijn voor en door de inwoners van Leidschendam-Voorburg”, aldus Koevoets. “We willen ook wel iets gaan doen vanuit een locatie in Leidschendam-Voorburg. Verder zijn ook wij een vrijwilligersorganisatie die met mensen uit de gemeente wil werken en gaan ons met LVTV puur richten op het lokale nieuws. Daarnaast zijn wij van plan om dan ook radio in Leidschendam-Voorburg te gaan verzorgen.”

2020-11-19