You, the petitioner
3e0a11de 677b 464b bf26 264a9ac5b7b5

Steun Junne: geen nieuwe brug over de Vecht

758 signatures

Het unieke, historische landschap en de natuur van Junne worden bedreigd door de mogelijke aanleg van een nieuwe brug en stuw! Renovatie van het monument is door Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen niet goed onderzocht. Door renovatie kan het authentieke karakter van Junne behouden blijven!

Petition

We

Verontruste liefhebbers van Junne

 

observe

  • Junne is uniek door de combinatie van bossen, weilanden en de Vecht, en is ontsloten door smalle rustieke wegen (Natura 2000 gebied).
  • De bewoners spreken met sympathie over de plaatselijke boeren en gunnen hen van harte een verbinding over de Vecht om hun werkzaamheden uit te voeren.
  • Renovatie is de oplossing voor behoud van het landschap: de verkeersstroom blijft beperkt, sluit zwaar niet-bestemmingsverkeer uit en bespaart euro’s!

 

and request

De Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen het besluit te nemen:

  • het huidige monument te renoveren en geen nieuwe zware brug van 60 ton aan te leggen.

  • dat de gerenoveerde brug enkel toegang biedt aan fietsers, voetgangers en gemotoriseerd bestemmingsverkeer, inclusief de plaatselijke boeren, sluipverkeer te weren en verkeersveiligheid te borgen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Overijssel 
Petition desk:
Closing date:
2026-07-01 
Lead petitioner:
Petitie Steun Junne 
Website:

History

Signatures

Updates

Update ontwikkelingen brug Junne

Afgelopen week heeft de Rechtbank Overijssel het beroep dat door verschillende bewoners en belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - was aangetekend tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne, ongegrond verklaard. Dit beroep was nodig nadat waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen de meer dan 20 ingediende bezwaarschriften tegen de verleende watervergunning en de meer dan 20 zienswijzen tegen de verleende omgevingsvergunning van de hand hadden gewezen.

Het besluit over de bouw van een 60 tons brug in Junne is nog niet definitief.

+Read more...

Tegen de uitspraak van de Rechtbank kunnen de bewoners en de belangenorganisaties, die beroep hebben ingediend, nu hoger beroep indienen bij de Raad van State. De Raad van State zal dan beoordelen of er een zware 60 tons brug in Junne mag worden gebouwd. Ook zal de Raad van State nog een uitspraak doen over de droogzetvoorziening van de stuw in Junne.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

Uw steun voor deze petitie blijft nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000), het verdwijnen van de prachtige vistrap en de geplande bomenkap rondom de huidige monumentale brug/stuw tegen te kunnen houden. Tekent u ook of deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen? Bedankt alvast voor uw steun!

PS. We hebben nieuwe (weerbestendige) pamfletten/posters 'Steun Junne, geen nieuwe brug over de Vecht!', zodat we volop aandacht kunnen blijven vragen voor onze petitie. Wilt u 1 of meerdere exemplaren ontvangen? Mail ons dan op: mooijunne@caiway.net

2023-01-24

Voorbeeld zienswijze tegen ontwerp omgevingsvergunning bouw 60 tons brug in Junne

Op 17 juni jl. heeft de gemeente Ommen een ontwerp omgevingsvergunning brug over de Vecht nabij stuw Junne voor de bouw van een nieuwe 60 tonsbrug te Junne ter inzage gelegd

Om te laten weten dat u het niet eens bent met de bouw van deze brug naast de al bestaande brug kan een zienswijze worden ingediend en vanuit Junne zullen we dit ook zeker zoveel mogelijk gaan doen.

+Read more...

Aangezien u als ondertekenaar zich hierbij zo betrokken hebt getoond, willen we u vragen ook een zienswijze in te dienen bij de gemeente Ommen. Het indienen van een zienswijze is kosteloos.

We hebben een voorzetje gemaakt voor een zienswijze. Deze kunt u per mail bij ons opvragen (mooijunne@caiway. net). We hebben als motivatie het standpunt van de bewoners van Junne opgenomen, maar u kunt de zienswijze uiteraard naar eigen inzicht aanpassen en eigen argumenten toevoegen.

Er kan tijdens de ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning op 17 juni jl. gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend dus tot 28 juli a.s. Indiening van de zienswijze kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk via (aangetekende) post, richten aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning brug Junne’;

  • via email: u kunt het digitale reactieformulier gebruiken;

  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst van de gemeente Ommen (telefoonnummer 14 0529).

Vergeet niet de zienswijze te ondertekenen. Ook dient u uw contactgegevens en plaats + datum in te vullen.

Voor hulp kunt u uiteraard per mail een beroep op ons doen! Daarna nemen wij telefonisch of per mail contact met u op.

Alvast hartelijk dank voor uw steun voor Junne!

Met vriendelijke groet, Werkgroep Bewoners Junne

Anita Laarman, Marcel Stoel, Mieke Bosma

mooijunne@caiway.net

2021-06-24

Maak bezwaar met ons voorzetje

Allereerst bedankt voor het ondertekenen van onze petitie! Inmiddels heeft Waterschap Vechtstromen op 15 december 2020 een vergunning verleend aan de gemeente Ommen voor de bouw van de nieuwe 60 tonsbrug (zie deze pdf). Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt en vanuit Junne zullen we dit ook zeker zoveel mogelijk gaan doen.

+Read more...

Aangezien u als ondertekenaar zich hierbij zo betrokken hebt getoond, willen we u vragen ook bezwaar te maken tegen dit besluit. Het indienen van bezwaar is kosteloos.

We hebben een voorzetje gemaakt voor een bezwaarschrift. Deze treft u hier als .doc-bestand aan. We hebben als motivatie het standpunt van de bewoners van Junne opgenomen, maar u kunt het bezwaar uiteraard naar eigen inzicht aanpassen en eigen argumenten toevoegen.

Er kan binnen 6 weken na het besluit van 15 december jl. bezwaar worden ingediend dus voor 26 januari aanstaande.

Vergeet niet het bezwaar te ondertekenen en het besluit van Waterschap Vechtstromen gedateerd 15 december 2020 mee te sturen. Ook dient u uw contactgegevens en plaats + datum in te vullen. Verzending kan per (aangetekende) post of via het digitale formulier op de website van waterschap Vechtstromen.

Voor hulp kunt u uiteraard een beroep op ons doen: bel of mail gerust!

Met vriendelijke groet, Werkgroep Bewoners Junne

2021-01-10