You, the petitioner
3e0a11de 677b 464b bf26 264a9ac5b7b5

Steun Junne: geen nieuwe brug over de Vecht

766 signatures

Het unieke, historische landschap en de natuur van Junne worden bedreigd door de mogelijke aanleg van een nieuwe brug en stuw! Renovatie van het monument is door Gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen niet goed onderzocht. Door renovatie kan het authentieke karakter van Junne behouden blijven!

Petition

We

Verontruste liefhebbers van Junne

 

establish that:

  • Junne is uniek door de combinatie van bossen, weilanden en de Vecht, en is ontsloten door smalle rustieke wegen (Natura 2000 gebied).
  • De bewoners spreken met sympathie over de plaatselijke boeren en gunnen hen van harte een verbinding over de Vecht om hun werkzaamheden uit te voeren.
  • Renovatie is de oplossing voor behoud van het landschap: de verkeersstroom blijft beperkt, sluit zwaar niet-bestemmingsverkeer uit en bespaart euro’s!

 

and request

De Provincie Overijssel, Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen het besluit te nemen:

  • het huidige monument te renoveren en geen nieuwe zware brug van 60 ton aan te leggen.

  • dat de gerenoveerde brug enkel toegang biedt aan fietsers, voetgangers en gemotoriseerd bestemmingsverkeer, inclusief de plaatselijke boeren, sluipverkeer te weren en verkeersveiligheid te borgen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Overijssel 
Petition desk:
Closing date:
2026-07-01 
Lead petitioner:
Petitie Steun Junne 
Website:

History

Signatures

Updates

Inspectie stuw Junne: fundament brug in goede staat!

De werkgroep bewoners Junne, die namens de meerderheid van de bewoners van het buurtschap Junne spreekt, heeft al in november 2019 bij de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen aangedrongen op inspectie van de monumentale stuw. Hierdoor zou duidelijk worden of nieuwbouw van een zware 60 tons brug wel noodzakelijk is of volstaan kon worden met renovatie van de brug en de stuw (gemeentelijk monument).

+Read more...

De gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen stonden echter niet open voor het standpunt van de bewoners van Junne.

De omwonenden lieten het er niet bij zitten en bleven de afgelopen jaren aandringen op onderzoek. Door renovatie zou de situatie van voor 2017 kunnen worden hersteld. Meerdere bewoners van Junne en verschillende belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - en Stichting Leefbaar Buitengebied tekenden hoger beroep bij de Raad van State aan tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne. Opnieuw werd bij de gemeente Ommen aangedrongen op onderzoek van de staat van de huidige brug.

Dit is niet voor niets geweest want recent heeft de gemeente Ommen in een raadsbrief van 9 november jl. laten weten dat (eindelijk) een onderwaterinspectie door duikers van de stuw en daarmee van het fundament van de brug heeft plaats gevonden. De resultaten hiervan zouden het college van B&W van de gemeente Ommen hebben verrast. Hieruit is namelijk gebleken dat de stuw nog in goede staat is en waar nodig gerenoveerd kan worden. Ook de fundering van de brug blijkt in orde te zijn, volgens laboratoriumonderzoek van monsters van de houten palen.

Het college van B&W vindt het op basis van deze informatie zowel juridisch als financieel niet verantwoord om nu over te gaan tot opdrachtverstrekking voor de bouw van een nieuwe brug en heeft de voorlopige gunning voor de bouw van de nieuwe brug ingetrokken. Op korte termijn zal er volgens de wethouder bestuurlijk overleg met het waterschap plaats vinden. Het waterschap heeft inmiddels laten weten over te gaan tot renovatie van de stuw in Junne.

Wanneer de gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen eerder hadden geluisterd naar het standpunt van de bewoners van Junne en daadwerkelijk invulling hadden gegeven aan participatie, had dit veel tijd en (overheids-)geld gescheeld. Ook had de zinloze kap van bomen rondom de vistrap in Junne dit voorjaar tijdens het broedseizoen voorkomen kunnen worden.

We houden u op de hoogte van het vervolg en bedanken u voor uw steun voor deze petitie om de bouw van een zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000) tegen te houden. Op naar 1000 handtekeningen!

2023-11-23

Petitie 'Steun Junne: geen nieuwe brug over de Vecht' 750 keer ondertekend! Op naar 1000!

Goed nieuws! Gisteren is onze petitie 'Steun Junne: geen nieuwe brug over de Vecht' 750 keer ondertekend. Dank voor uw steun!! Een duidelijke oproep van 750 bewoners en liefhebbers van Junne aan het College van B&W Ommen om de huidige brug (deel van een gemeentelijk monument) te renoveren in plaats van een nieuwe 60 tons brug te bouwen.

+Read more...

Door renovatie zou de situatie van voor 2017 worden hersteld.

Meerdere bewoners van Junne en verschillende belangenorganisaties - waaronder Erfgoedvereniging Heemschut en de Fietsersbond - en Stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) hebben hoger beroep bij de Raad van State aangetekend tegen de bouw van een zware 60 tons brug in Junne. De Raad van State zal beoordelen of er een zware 60 tons brug in Junne mag worden gebouwd (watervergunning en omgevingsvergunning).

Steun voor deze petitie blijft nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000) tegen te houden. Op naar 1000 handtekeningen! Tekent u ook of deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen?

PS. Ook met onze pamfletten/posters 'Steun Junne, geen nieuwe brug over de Vecht!', blijven we de aandacht van voorbijgangers vragen voor onze petitie. Wilt u 1 of meerdere exemplaren ontvangen? Mail ons dan op: mooijunne@caiway.net

2023-08-23

Kap bomen vistrap Junne in broedseizoen door gemeente Ommen met toestemming provincie Overijssel

Inmiddels heeft de gemeente Ommen afgelopen woensdag 15 maart 2023, op de 1e dag van het broedseizoen, rondom de vistrap in Junne alle bomen gekapt en struiken verwijderd.

Omwonenden hebben de kap nog 2 dagen tegen kunnen houden door het indienen van een handhavingsverzoek bij de Provincie Overijssel. Tegen alle verwachtingen in gaf de Provincie toestemming aan de gemeente Ommen om op de 1e dag van het broedseizoen alsnog te gaan kappen.

+Read more...

Volgens een door de gemeente ingehuurde ecoloog zouden er ter plekke geen (broedende) vogels aanwezig zijn. De Provincie heeft haar besluit daarop gebaseerd zonder zelf op locatie onderzoek te doen en is volledig voorbijgegaan aan de argumenten vanuit de buurtschap Junne om de kap tegen te houden.

Aangezien de Provincie Overijssel haar besluit pas dinsdagmiddag 14 maart jl. rond 17.00 uur aan de buurtbewoners heeft gestuurd (de gemeente was al eerder die middag geïnformeerd) lukte het voor de omwonenden niet meer om voor het donker werd zelf een ecoloog in te schakelen en onderzoek te laten doen. En daarmee klem gezet door Provincie en Gemeente…

Wat de ochtend daarop volgde was een zinloze kaalslag nu voor de bouw van de brug het oordeel van de Raad van State moet worden afgewacht. De gemeente handelde daarmee in strijd met haar eigen toezeggingen naar de omwonenden toe, zoals te lezen op de website van de gemeente Ommen:

"Gemeente Ommen wacht afhandeling juridische procedures af

Gemeente Ommen had de verwachting dat in 2021 de nieuwe brug over de Vecht gebouwd kon worden. Dit is niet mogelijk gebleken, door bezwaren op de Omgevingsvergunning en de Watervergunning. Gemeente Ommen wacht eerst de afhandeling hiervan af, voordat gestart wordt met de bouw van een nieuwe brug. Het is nog niet bekend wanneer die behandeling gereed is, hiervoor is de gemeente Ommen afhankelijk van de Rechtbank Zwolle (en eventueel Raad van State).”

Een van de mooiste plekjes van Junne is teloor gegaan en het vertrouwen van de burger in de overheid (gemeente en provincie) is daardoor beschadigd....

Uw steun voor deze petitie blijft dan ook nodig om de bouw van deze zware 60 tons brug in dit mooie buurtschap (Natura2000), het verdwijnen van de prachtige vistrap en de geplande bomenkap van nog eens zo'n 70 bomen rondom de huidige monumentale brug/stuw tegen te kunnen houden. Deelt u dit bericht, zodat ook anderen onze petitie ondertekenen? Alvast hartelijk dank voor uw steun!

2023-03-20