You, the petitioner

Steun de Kamer, versterk onze democratie

2,109 signatures

De Tweede Kamer is het hoogste democratische orgaan van Nederland, maar zij doet zichzelf te kort: Kamerleden krijgen nauwelijks ondersteuning. Een volksvertegenwoordiging zonder tanden? Dat kan niet. Wij roepen de Tweede Kamer op om te investeren in een eigen staf voor elk Kamerlid.

Petition

We

Eenieder mag deze petitie ondertekenen!

 

establish that:

  • Dat wij een relatief klein parlement hebben met weinig ondersteuning. Met gemiddeld één medewerker ligt er veel druk op Kamerleden.
  • Portefeuilles van Kamerleden worden groter doordat partijen steeds kleiner worden. En dossiers worden alsmaar complexer.
  • De disbalans met de ondersteuning van de ministers en staatssecretarissen is enorm.
  • Dit is een bedreiging voor de effectiviteit van ons parlement en onze democratie.
  • De hoogste instantie van onze parlementaire democratie verdient extra personele ondersteuning.
  • Dit is geen partijthema, maar een ‘vrije kwestie’, waardoor de beslissing over wordt gelaten aan het individuele geweten van de 150 Kamerleden.

 

and request

meer budget vrij te maken voor individuele ondersteuning van Kamerleden: minimaal 3 fte per Kamerlid, geoormerkt voor inhoudelijke assistentie en door het Kamerlid zelf te besteden.

The answer

Ondersteuning voor Kamerleden: 10 miljoen per jaar

Tweede Kamerleden krijgen in totaal 10 miljoen euro per jaar voor inhoudelijke ondersteuning dankzij een motie die aansloot op de petitie.

Bron: Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

REACTIE VAN PETITIONARIS

De Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week brachten onverwachts fantastisch nieuws voor alle initiatiefnemers en sympathisanten van 'Steun de Kamer'. Nog voordat de petitie was gesloten (laat staan aangeboden) omarmde D66 het initiatief en ging over tot actie. Rob Jetten, met hulp van zijn fractiegenoot Joost Sneller, wist niet alleen zijn coalitiegenoten te overtuigen van de noodzaak van meer ondersteuning, maar uiteindelijk lukte het hem vrijwel alle fracties (met uitzondering van PVV en FVD) aan boord te hijsen voor een motie. In die motie verzoekt de Tweede Kamer de minister van BZK om 10 miljoen euro per jaar vrij te maken 'voor de ondersteuning van parlementariërs' (in combinatie met een verhoging van de financiering van politieke partijen). Onder de motie prijken 11 namen, de motie werd met 114/150 stemmen aangenomen.

Daarmee is het doel van de petitie bereikt. Wij als initiatiefnemers zijn u erg dankbaar voor uw steun. Vanuit de Tweede Kamer horen wij dat juist onze petitie, en de media-aandacht daaromtrent, beslist geholpen heeft om het laatste zetje te geven. Dat wil zeggen: om het signaal te geven dat er ook buiten de politiek zorgen leven over de slagkracht en kwaliteit van de Tweede Kamer. Veel individuele Kamerleden hadden al in de wandelgangen aangegeven meer ondersteuning nodig te hebben, maar mede door deze petitie durfden ook fractieleiders het aan om hier geld voor vrij te maken.

De petitie (eindstand: 2.110 handtekeningen) wordt hierbij afgesloten en zal niet meer officieel worden aangeboden, aangezien ons doel al is bereikt. En daar ging het ons om!

met vriendelijke groet,

Oliver van Loo, Tom Kunzler, Berend Sommer & Geerten Waling

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-09-18 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Geerten Waling 
Organisation:
Oliver van Loo, Tom Kunzler, Berend Sommer & Geerten Waling 
Website:

History

Signatures

Updates

Ondersteuning voor Kamerleden: 10 miljoen per jaar

Tweede Kamerleden krijgen in totaal 10 miljoen euro per jaar voor inhoudelijke ondersteuning dankzij een motie die aansloot op de petitie.

Bron: [Motie van het lid Jetten c.s.

+Read more...

over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen]( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z17551&did=2019D36535)

REACTIE VAN PETITIONARIS

De Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week brachten onverwachts fantastisch nieuws voor alle initiatiefnemers en sympathisanten van 'Steun de Kamer'. Nog voordat de petitie was gesloten (laat staan aangeboden) omarmde D66 het initiatief en ging over tot actie. Rob Jetten, met hulp van zijn fractiegenoot Joost Sneller, wist niet alleen zijn coalitiegenoten te overtuigen van de noodzaak van meer ondersteuning, maar uiteindelijk lukte het hem vrijwel alle fracties (met uitzondering van PVV en FVD) aan boord te hijsen voor een motie. In die motie verzoekt de Tweede Kamer de minister van BZK om 10 miljoen euro per jaar vrij te maken 'voor de ondersteuning van parlementariërs' (in combinatie met een verhoging van de financiering van politieke partijen). Onder de motie prijken 11 namen, de motie werd met 114/150 stemmen aangenomen.

Daarmee is het doel van de petitie bereikt. Wij als initiatiefnemers zijn u erg dankbaar voor uw steun. Vanuit de Tweede Kamer horen wij dat juist onze petitie, en de media-aandacht daaromtrent, beslist geholpen heeft om het laatste zetje te geven. Dat wil zeggen: om het signaal te geven dat er ook buiten de politiek zorgen leven over de slagkracht en kwaliteit van de Tweede Kamer. Veel individuele Kamerleden hadden al in de wandelgangen aangegeven meer ondersteuning nodig te hebben, maar mede door deze petitie durfden ook fractieleiders het aan om hier geld voor vrij te maken.

De petitie (eindstand: 2.110 handtekeningen) wordt hierbij afgesloten en zal niet meer officieel worden aangeboden, aangezien ons doel al is bereikt. En daar ging het ons om!

met vriendelijke groet,

Oliver van Loo, Tom Kunzler, Berend Sommer & Geerten Waling

2019-09-24