U, de petitionaris
Petitie1

Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw Sloten terug naar de tekentafel

4.295 ondertekeningen

Wij pleiten voor een nieuw integraal onderzoek, een onderzoek naar alternatieven waar rekening wordt gehouden met de belangen van alle wijken, alle bewoners en alle verkeersdeelnemers! Alle belanghebbenden hebben recht op inspraak!

Petitie

Wij

burgers van Nieuw-West en omgeving zijn tegen de plannen in de Startnotitie Autoluw Sloten en Nieuw Sloten.

 

constateren

  • dat de startnotitie voorbij gaat aan bestemmingsverkeer van bewoners uit de Aker, Osdorp, Slotervaart en Badhoevedorp

  • dat de startnotitie geen rekening houdt met de toegenomen verkeersdrukte op ontsluitingswegen

  • dat de maatregelen voor nieuwe problemen en gevaarlijke situaties in nabijgelegen gebieden zorgen

  • dat er is nagelaten om de effecten van CO2-uitstoot als gevolg van de extra verkeersbewegingen mee te rekenen

  • dat het plaatsen van elektronische knips op verschillende plaatsen hele gebieden isoleert en belanghebbenden van het ene stadsdeel meer vrijheid van verkeer en beweging toekent dan belanghebbenden van een ander stadsdeel

  • dat een betrouwbare overheid dit niet kan toestaan. Burgers vertrouwen op een betrouwbare overheid.

 

en verzoeken

Vriendelijke oplossingen; betrek in- en omwonenden van Nieuw-West bij plannen tot een veilig en leefbaar Nieuw-West. Doe een nieuw integraal onderzoek, een onderzoek naar alternatieven waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle wijken, alle bewoners en alle verkeersdeelnemers!

Het antwoord

Inspreken

Op 4 februari a.s. wordt in de raadscommissie MLW het principebesluit Autoluw Sloten & Nieuw Sloten besproken. Hier zullen drie bewoners gaan inspreken.

Later dit jaar zal er een extra inspreekavond georganiseerd worden. Dit geeft nog meer burgers de mogelijkheid om in te spreken!

Wil je ook inspreken? Neem dan contact op met SecretariaatCommissieMLW@amsterdam.nl

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
31-01-2021 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Janita Kieft 
Organisatie:
Actiegroep GoedBeterWest 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

We hebben groot nieuws!

Op maandagmiddag 1 februari a.s. om 15.00 uur heeft wethouder Verkeer van Amsterdam, Egbert de Vries ons uitgenodigd om de petitie ‘Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw Sloten terug naar de tekentafel’ in ontvangst te nemen! De petitie is inmiddels ruim 4100 keer ondertekend, een duidelijk signaal dat bewoners en betrokkenen in en om Nieuw West de startnota Autoluw Sloten & Nieuw Sloten van tafel willen hebben.

+Lees meer...

We staan tenslotte met elkaar voor een integraal mobiliteitsplan voor het stadsdeel!

4100 Handtekeningen is natuurlijk geweldig, maar er kunnen er best nog een paar bij! Ken jij mensen die de petitie nog niet ondertekend hebben? Vraag het ze vandaag nog, zodat we maandag echt alle handtekeningen aan de wethouder kunnen overhandigen. De petitie sluit op zondag 31 januari om 12:00 (middag). Iedereen van 18 jaar en ouder kan de petitie ondertekenen, ook al kom je uit hetzelfde huishouden.

Uiteraard kun je maandagmiddag ook naar de Stopera komen om je steun te betuigen tijdens de overhandiging van de petitie, wel met inachtneming van de RIVM regels natuurlijk! De wethouder verwacht ons om 15.00 uur bij de buitendeur aan de kant van de Zwanenburgwal.

29-01-2021

Newsflash - GoedBeterWest - 7 December 2020

Het is alweer twee weken geleden dat wij allemaal verrast werden door het nieuws over de Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw-Sloten. Het is ook alweer twee weken geleden dat wij het platform GoedBeterWest! hebben opgericht.

+Lees meer...

Een platform voor alle bewoners van alle wijken in Amsterdam Nieuw-West e.o. Een platform dat staat voor transparantie, gelijkwaardigheid, verbondenheid en inclusiviteit.

Er is veel gebeurd en we hebben zeker niet stil gezeten! Daarom nemen we je graag mee in onze update over de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken, het punt waar wij nu staan en onze vervolgstappen. Want alleen ga je snel, maar samen staan wij sterker!

Hartelijke groeten,

Team GoedBeterWest!

Petitie.

De Petitie: “Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw Sloten terug naar de tekentafel” is ruim twee weken geleden gestart en we zitten nu alweer op ruim 2000 ondertekeningen! Dit bevestigd voor ons dat de startnotitie veel burgerlijke onrust heeft veroorzaakt.

Toch zijn we er nog niet. Nog steeds niet zijn alle belanghebbenden zijn geïnformeerd of gehoord. Effecten op de omgeving zijn niet getoetst en cijfermatige onderbouwingen zijn niet transparant. Deze plannen hebben effect op iedereen in Nieuw-West, Badhoevedorp en omstreken. Dus blijf vooral de petitie delen met zoveel mogelijk mensen!

We zullen de petitie op het juiste moment met gepaste aandacht aan de Gemeente overhandigen. Uiteraard houden we je hiervoor op de hoogte!

Benoeming wethouder.

Zoals jullie wellicht weten heeft wethouder Sharon Dijksma aangekondigd dat ze na 2,5 jaar haar rol als wethouder van Amsterdam zal inruilen voor de rol van burgemeester van Utrecht. De verwachting is dat op zeer korte termijn bekend wordt gemaakt wie de nieuwe wethouder gaat worden. Zodra dit bekend is, laten wij zeker van ons horen!

Inspraakavond.

De inspraak tijdens de SDC (StadsDeelCommissie) vergadering op 24 november heeft net als de petitie om de Startnotitie Autoluw Sloten & Nieuw Sloten te herzien, bij ons bevestigd dat er een grote burgerlijke onrust is ontstaan binnen Nieuw-West. “Ik voel mij een tweederangs burger,” zei een van de insprekers letterlijk. Via onderstaande link kun je de inspraak terugkijken:

Inspraak terugkijken

Laat de gemeente ook jouw stem horen en krijg spreektijd! De vergaderingen van de stadsdeelcommissie Nieuw-West zijn op dinsdagavond en beginnen meestal om 19.30 uur, soms om 19.00 uur. Je kan je elke week aanmelden tot maandag 12.00 uur (de dag voor de vergadering) via het e-mailadres stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl

De eerstvolgende vergadering waarop jij kunt inspreken is op 15 december 2020 om 19:30 uur.

Het lijkt eng, maar dat valt reuze mee. Als burger heb je het recht om in te spreken over alle zaken die je aangaan. In verband met Corona zijn de vergaderingen momenteel digitaal/virtueel. Je kunt dus gewoon vanuit huis inspreken. Mocht je het desondanks toch nog spannend vinden, dan helpen wij je als je dat wilt. Meld je aan via onze website en we maken tijd voor je vrij waarin je vragen kunt stellen of nog even kunt oefenen:

Help mee — GoedBeterWest!

Gesprek met de portefeuillehouder.

Op 3 december vond er een gesprek plaats tussen een aantal insprekers van 24 november en de portefeuillehouder de heer Bobeldijk, in aanwezigheid van de projectleider, de verkeersdeskundige en stadsdeelcommissieleden van VVD en Groen Links. Het gesprek had volgens de portefeuillehouder het doel om elkaar vragen te stellen en niet om discussie te voeren.

In dat gesprek werd duidelijk dat op 8 december de uitgangspunten van het mobiliteitsplan voor heel Nieuw West in de stadsdeelcommissie besproken worden, en in maart 2021 zijn vorm moet gaan krijgen. Bevestigd werd dat de normale gang van zaken zou zijn dat het mobiliteitsplan eerst uitgewerkt wordt voordat je met een wijkplan zoals de huidige Startnotitie gaat starten. Dat is nu niet gedaan vanwege het vraagstuk Sloterweg.

In het gesprek werd ook duidelijk dat de portefeuillehouder niet op de hoogte was van de door de projectleider beloofde bewonersbrief van de gemeente aan de inwoners van de Aker en Osdorp. Het is daardoor nog steeds onduidelijk hoe de bewoners van de Aker, Osdorp en Badhoevedorp alsnog worden geïnformeerd.

We hebben aangegeven dat er een bewonersbijeenkomst moet worden georganiseerd en dat die bijeenkomst het echte startmoment van de consultatie moet zijn, en dat het daarvoor belangrijk is dat ook de bewoners van de Aker, Osdorp, Slotervaart en Badhoevedorp geïnformeerd worden.

Ook hebben we aan de portefeuillehouder gevraagd de onderliggende berekeningen, bronnen en methodiek openbaar te maken, omdat tot nu toe slechts 5 staafgrafieken zijn gedeeld met alleen data van de wegen ten zuiden van de Plesmanlaan.

Zoals de heer Bobeldijk na afloop van het uur aangaf, eindigden we met een komma en niet een punt, waarmee hij doelde op een verdere opvolging van de genoemde punten met een vervolg.

In het nieuws.

Ook in de media is het onderwerp niet onberoerd gebleven. Hou onze website in de gaten waar we alle persberichten delen en waar je alle nieuwsberichten omtrent de Startnotitie kunt teruglezen.

GoedBeterWest! in de Pers

We zijn er voor jou!

Heb je een vraag of wil je jouw zorgen uiten? Stuur ons een e-mail: info@goedbeterwest.nl

11-12-2020