U, de petitionaris
Stalbrand

Stalbranden, wij zijn het megazat

7.315 ondertekeningen

Wij willen dat de brandveiligheid in de stallen zodanig wordt verbeterd dat dieren geen willoos slachtoffer meer kunnen worden van stalbranden. In geval van brand moeten ze op een snelle manier gered kunnen worden! Aanzienlijk minder dieren in een stal, zodat het beter beheersbaar is bij een eventuele brand.

Petitie

Wij

Facebook beheerders Karin Veldhuizen en Henk Dussel van 'help dierenleed de wereld uit' en medestanders

 

constateren dat:

 • Met name stallen vóór 2014 zijn voorzien van zeer brandbaar isolatiemateriaal, zoals purschuim.

 • Het stof in een stal en de mestgassen kunnen kortsluiting veroorzaken. Dat is een veel voorkomende oorzaak bij een stalbrand.

 • Ook werkzaamheden waarbij vonken vrijkomen, zoals slijpen en lassen kan brand veroorzaken.

 • Het branden van uiers en het schoonspuiten van de stal met een hogedrukspuit kan ook brand veroorzaken.

 • Vaak liggen de stallen afgelegen en is er geen bluswater voor handen.

 • Hoewel veiligheidsvoorschriften strenger zijn geworden in de nieuwe stallen (na 2014) zijn blusvoorziening en rookmelders niet verplicht.

 • Het ontbreekt aan een regelmatige controle door de brandweer.

 • Dat het aantal dieren per stal schrikbarend hoog is en zodanig gehuisvest, dat het onmogelijk is om deze dieren te kunnen redden uit de vuurzee.

 • De afgelopen 10 jaar waren er 189 stalbranden en 1.573.000 slachtoffers (en de teller loopt).

 

en verzoeken

 • Dat de brandveiligheid van stallen gebouwd voor én na 2014 zodanig wordt verbeterd dat de kans op stalbranden nihil is, zodat dieren geen willoos slachtoffer meer kunnen worden van stalbranden.

 • Bij een eventuele brand moeten dieren de kans krijgen op een snelle manier te kunnen ontkomen uit de vuurzee. Zij moeten in rap tempo naar buiten kunnen.

 • Stallen moeten brandwerend zijn en voorzien van branddetectie. Er moeten goede blusvoorzieningen aanwezig zijn. Ook moet er gezocht worden (dit moet een verplichting zijn) naar goede technieken om in geval van brand de dieren massaal en snel in veiligheid te kunnen brengen. Een calamiteitenplan moet opgezet worden zodat het duidelijk is wat er gedaan moet worden bij brand. Dit moet een vereiste zijn.

 • Deskundige controleurs moeten worden aangesteld die de veiligheidsvoorschriften met regelmaat controleren. Hoge boetes moeten worden uitgedeeld bij het ontbreken daarvan.

 • Aanzienlijk minder dieren in een stal, zodat het beter beheersbaar is bij een eventuele brand.

 • Een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van stalbranden die de afgelopen jaren zijn gepasseerd. Strafrechtelijke vervolging bij aantoonbare strafbare feiten.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2023 
Petitionaris:
Henk Dussel 
Organisatie:
FB groep "Help dierenleed de wereld uit". 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen