You, the petitioner
Stroet 1 bak

Sta geen uitbreiding van De Stroet toe

350 signatures

De behoefte aan uitbreiding van De Stroet is onjuist berekend. Met juiste de uitgangspunten blijken in de buurt genoeg bedrijventerreinen beschikbaar. Belangrijker is de agrarische bestemming van de grond te behouden voor duurzame landbouw. Dat past beter bij Lunteren en bevordert de biodiversiteit.

Petition

We

Bezorgde Lunteranen,

 

establish that:

  • dat in het bestemmingsplan de noodzaak voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet onjuist is ingeschat op 105 ha op basis van de vraag van heel Foodvalley, inclusief ongeschikte bedrijvigheid (logistiek, kennisintensief en te zware milieuklassen).
  • dat MKB-Lunteren interesse toonde voor 9 ha bedrijventerrein, terwijl 19 ha beschikbaar is in de nabije omgeving en 111 ha op termijn.
  • dat daarom geen behoefte is aan uitbreiding van De Stroet.

 

and request

de gemeenteraad de agrarische bestemming te behouden en de grond gebruiken voor duurzame landbouw (voedselbos/pluktuin). Dat is een goed verdienmodel voor boeren en ondersteunt de biodiversiteit. Het past bij het Lunterse karakter, beschermt de dassenburcht, is in lijn met de LNV-ambitie van 1000 ha voedselbos en de missie van Stuurgroep Regio Deal Foodvalley. Voorzitter Verhulst: ‘Wij willen een gidsregio zijn voor landbouw en voeding, nu en in 2050.’

The answer

Petitie wordt op 6-2-2023 om 21:00 uur gesloten.

Mede dorpsgenoten, De petitie tegen de uitbreiding van De Stroet wordt vandaag gesloten. Wij hebben een mooi resultaat bereikt van 370 ondertekenaars. Wilt u alsnog ondertekenen dan kan dat tot maandag 6-2-2023 om 21:00 uur. Het was goed te zien dat de ondernemers een vóór-petitie zijn gestart met tot nu toe 260 ondertekenaars. Door deze twee petities samen te voegen ontstond er een enquête waaruit blijkt dat 59% van de Lunteranen tegen de uitbreiding is. Dat is ongeveer gelijk is aan een enquête van de Dorpsraad van een paar jaar terug. Het resultaat gaan we samen met onze argumenten aanbieden aan de gemeenteraad Ede. Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de twee petities. Het leverde een evenwichtig beeld op van hoe Lunteranen tegen de uitbreiding aankijken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-06 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Bezorgde Lunteranen 
Organisation:
Bezorgde Lunteranen 
Website:

History

Signatures

Updates

Nooit genoeg.

Deze week verscheen een artikel in de Lunterse Krant over de uitbreiding van De Stroet waarin de projectontwikkelaar klaagt dat het "Voor sommige mensen nooit genoeg is”. Volgens een enquête van de Dorpsraad is Lunteren met 64% juist tegen de uitbreiding.

+Read more...

Verwacht hij dan een luid applaus? In 2014 vroeg hij 3,4 hectare, maar dat is afgewezen. In 2019 vroeg hij 10 hectares en nu 20. Voor wie is het eigenlijk nooit genoeg?

2023-02-01

Projectontwikkelaar niet tevreden over de Lunteranen

In een recent artikel van de projectontwikkelaar, over de uitbreiding van De Stroet, in de Lunterse Krant van 31-1-2023, staat "Voor sommige mensen is het nooit genoeg”. In 2019 stemde 64% van de Lunteranen tegen de uitbreiding met 10 hectaren.

+Read more...

Vervolgens stelt de projectontwikkelaar in 2023 een uitbreiding van 20 hectaren voor. Voor wie is het eigenlijk nooit genoeg?

2023-02-01

Interview XON (TV Ede)

In dit interview leggen wij uit dat het onderzoek naar de Lunterse behoefte van uitbreiding van de Stroet op onjuiste gegevens is gebaseerd. De gemeente Ede en de iniatiefnemers geven u en het dorp Lunteren niet de juiste feiten voor uw oordeelsvorming.

+Read more...

Als groep bezorgde Lunteranen pakken wij noodzakelijkerwijs die rol om u als Lunteraan de exacte feiten te vertellen, zodat u uw eigen mening kunt geven over hetgeen in Lunteren staat te gebeuren. De noodzaak van deze grootschalige uitbreiding kan met het onjuiste STEC onderzoek (geschreven om te voldoen aan de vraag van de Gemeente Ede) niet worden aangetoond voor de wijziging van het bestemmingsplan alsmede voor de kapvergunning van 258 bomen. Wij benoemen dit STEC onderzoek als frauduleus! Check de video en deel en teken de petitie. Het tekenen van de petitie is van cruciaal belang voor de toekomst van ons mooie dorp Lunteren. Uw stem hebben wij hard nodig in het verdere vervolg van de procedure om de bestemmingswijziging tegen te houden. Wij laten het hier niet bij zitten, u toch ook niet? Deel dit dan bericht met iedereen die u maar kent. Wij rekenen op uw steun als mede bezorgde Lunteraan! https://petities.nl/.../sta-geen-uitbreiding-van-de...

2023-01-29