You, the petitioner
Stroet 1 bak

Sta geen uitbreiding van De Stroet toe

350 signatures

De behoefte aan uitbreiding van De Stroet is onjuist berekend. Met juiste de uitgangspunten blijken in de buurt genoeg bedrijventerreinen beschikbaar. Belangrijker is de agrarische bestemming van de grond te behouden voor duurzame landbouw. Dat past beter bij Lunteren en bevordert de biodiversiteit.

Petition

We

Bezorgde Lunteranen,

 

establish that:

  • dat in het bestemmingsplan de noodzaak voor uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet onjuist is ingeschat op 105 ha op basis van de vraag van heel Foodvalley, inclusief ongeschikte bedrijvigheid (logistiek, kennisintensief en te zware milieuklassen).
  • dat MKB-Lunteren interesse toonde voor 9 ha bedrijventerrein, terwijl 19 ha beschikbaar is in de nabije omgeving en 111 ha op termijn.
  • dat daarom geen behoefte is aan uitbreiding van De Stroet.

 

and request

de gemeenteraad de agrarische bestemming te behouden en de grond gebruiken voor duurzame landbouw (voedselbos/pluktuin). Dat is een goed verdienmodel voor boeren en ondersteunt de biodiversiteit. Het past bij het Lunterse karakter, beschermt de dassenburcht, is in lijn met de LNV-ambitie van 1000 ha voedselbos en de missie van Stuurgroep Regio Deal Foodvalley. Voorzitter Verhulst: ‘Wij willen een gidsregio zijn voor landbouw en voeding, nu en in 2050.’

The answer

Petitie wordt op 6-2-2023 om 21:00 uur gesloten.

Mede dorpsgenoten, De petitie tegen de uitbreiding van De Stroet wordt vandaag gesloten. Wij hebben een mooi resultaat bereikt van 370 ondertekenaars. Wilt u alsnog ondertekenen dan kan dat tot maandag 6-2-2023 om 21:00 uur. Het was goed te zien dat de ondernemers een vóór-petitie zijn gestart met tot nu toe 260 ondertekenaars. Door deze twee petities samen te voegen ontstond er een enquête waaruit blijkt dat 59% van de Lunteranen tegen de uitbreiding is. Dat is ongeveer gelijk is aan een enquête van de Dorpsraad van een paar jaar terug. Het resultaat gaan we samen met onze argumenten aanbieden aan de gemeenteraad Ede. Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de twee petities. Het leverde een evenwichtig beeld op van hoe Lunteranen tegen de uitbreiding aankijken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-06 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Bezorgde Lunteranen 
Organisation:
Bezorgde Lunteranen 
Website:

History

Signatures

Updates

Wat is de zeggingskracht van deze petitie?

Iemand zei: 95% van het dorp heeft niet gereageerd. Wat zegt deze petitie dan?

Een goede vraag en daarover het volgende.

+Read more...

Volgens een enquête van de dorpsraad van een paar jaar terug was 64% tegen de uitbreiding. Die enquête had 451 respondenten. Volgens een statisticus had die enquête een nauwkeurigheid van + of – 5 % op basis van een inwonersaantal van 13.000. Dus de werkelijke uitslag lag tussen 59% en 69%.

Het aantal respondenten van deze voor- én de tegenpetitie samen is 630 en laat 59% tegen zien. Dan mag je verwachten dat dit resultaat nauwkeuriger is dan de enquête van de Dorpsraad. Ik heb hier dus veel vertrouwen in.

Als dit een enquête was voor Nederland, dan was de nauwkeurigheid uiteraard heel laag.

Volgens petities.nl heeft een opbrengst van meer dan 100 ondertekeningen voor een lokale petitie of van 10.000 voor een landelijke petitie voldoende zeggingskracht.

2023-02-06

Petitie wordt op 6-2-2023 om 21:00 uur gesloten.

Mede dorpsgenoten, De petitie tegen de uitbreiding van De Stroet wordt vandaag gesloten. Wij hebben een mooi resultaat bereikt van 370 ondertekenaars.

+Read more...

Wilt u alsnog ondertekenen dan kan dat tot maandag 6-2-2023 om 21:00 uur. Het was goed te zien dat de ondernemers een vóór-petitie zijn gestart met tot nu toe 260 ondertekenaars. Door deze twee petities samen te voegen ontstond er een enquête waaruit blijkt dat 59% van de Lunteranen tegen de uitbreiding is. Dat is ongeveer gelijk is aan een enquête van de Dorpsraad van een paar jaar terug. Het resultaat gaan we samen met onze argumenten aanbieden aan de gemeenteraad Ede. Wij danken iedereen voor het ondertekenen van de twee petities. Het leverde een evenwichtig beeld op van hoe Lunteranen tegen de uitbreiding aankijken. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

2023-02-06

Column op Ededorp

Zie de column van Douwe Meijer van Ededorp op: http://www.ededorp.nl/douwe/bezorgde-lunteranen/.

2023-02-02