You, the petitioner
20201223 090944

Sportpsychologen voor een veilig sportklimaat

167 signatures

Sinds de zomer zijn we opgeschrikt door allerlei misstanden in het turnen. Een aantal sportpsychologen heeft sindsdien de handen ineengeslagen om het thema grensoverschrijdend gedrag beter op de kaart te zetten. Onze eerste stap is het creëren van draagvlak voor ons position statement.

Petition

We

Leden van de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN), sportpsychologen en andere betrokkenen uit de sportwereld.

 

establish that:

  • Dat sportpsychologen een grote verantwoordelijkheid hebben om situaties rond grensoverschrijdend gedrag te onderkennen en signaleren, om het vervolgens aan de orde te kunnen stellen en een gerichte oplossing te vinden.

  • Ook constateren wij dat sportpsychologen hun onafhankelijke positie en expertise hierin nog kunnen verbeteren en scharen ons achter de gerichte aanbevelingen in het position statement.

 

and request

Dat de problemen zoals beschreven in het position statement breed in de sportwereld worden erkend en dat de positie van de sportpsycholoog als expert op het vlak van grensoverschrijdend gedrag wordt verbeterd, middels scholing en het creëren van een openbaar toegankelijk netwerk van onafhankelijke, gespecialiseerde hulpverleners.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
brancheorganisatie 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-17 
Lead petitioner:
Karin de Bruin, Kelly Dekker, Frans de Laat, Mark Schuls & Thomas Waanders 
Organisation:
Werkgroep NO GO-gedrag 
Website:

History

Signatures