You, the petitioner
153 155

Spitsbuslijnen 153/155 moeten blijven

670 signatures

In december neemt Syntus busvervoer van Almere over van Connexxion. De drukgebruikte spitsbussen 153 en 155 (Almere <> Amsterdam Holendrecht) worden geschrapt. Het alternatief betekent in het ergste geval 3x overstappen met de bus of anders een combinatie met de trein.

Petition

We

reizigers die gebruik maken van de spitsbussen 153 en 155 tussen Almere en Amsterdam Zuidoost

 

observe

dat de gemeente ons belang volledig uit het oog is verloren door bij het verlenen van de concessie aan Syntus geen voorwaarde te stellen dat er een acceptabel busalternatief komt voor de 153 en 155. Diverse keren overstappen zal nodig zijn (tot wel 3x) en voor velen zal het betekenen dat ze ook gebruik moeten gaan maken van de trein (veel duurder, vaak overvol en minder betrouwbaar).

 

and request

de gemeente om Syntus opdracht te geven dat er alsnog een acceptabel busalternatief komt voor de 153 en 155. Bijvoorbeeld vanaf elke halte een directe verbinding met 't Oor en de 328 niet te laten eindigen op Bijlmer Arena (zoals Syntus wil gaan doen) maar op Holendrecht (zoals nu het geval is).

The answer

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling in december. De concessie is aangegaan voor 10 jaar, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn kan de uitvoering wel weer veranderen.

De nadelen van de verandering zijn vooral merkbaar voor de regionale busreizigers uit Muziekwijk en Kruidenwijk die straks meer dan eens moeten overstappen of sneller zijn met de trein. Daar staat tegenover dat veel Almeerse busreizigers erop vooruit gaan met de komst van Syntus/Keolis als nieuwe uitvoerder.

In het document Visie Busvervoer Almere 2018-2027 kunt u teruglezen wat de achtergronden zijn. Er waren pijnlijke keuzes nodig met 25 tot 35% minder busaanbod omdat er minder geld voor is. Bij evenveel geld van het ministerie en provincie en uit reizigersopbrengsten vallen nu drie bronnen weg. In het verleden werd de gemeente te hoog aangeslagen voor haar bijdrage, gebruikten we reserves en leed de vervoerder meer verlies. Ook in de toekomst blijft het busvervoer verlieslatend, maar Almere blijft er meer aan uitgeven dan de bijdrage die het via de provincie krijgt. We vinden het nu eenmaal belangrijk. Wel willen we zoveel mogelijk Almeerders bedienen.

Bron: Busvervoer Almere 2018 - 2027 (pdf)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De gemeente "blijft in gesprek met Syntus, ook na december". Kortom 0,0 resultaat. Ik heb mijn best gedaan. Dit is kansloos.

The counsil "stays in contact with Syntus, also after December. So zero result. I did the best I could. This has no chance.

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2017-06-14 
Answer expected:
2017-06-15 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Richard van Koetsveld van Ankeren 
Website:

History

Signatures

Updates

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling in december. De concessie is aangegaan voor 10 jaar, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn kan de uitvoering wel weer veranderen.

De nadelen van de verandering zijn vooral merkbaar voor de regionale busreizigers uit Muziekwijk en Kruidenwijk die straks meer dan eens moeten overstappen of sneller zijn met de trein.

+Read more...

Daar staat tegenover dat veel Almeerse busreizigers erop vooruit gaan met de komst van Syntus/Keolis als nieuwe uitvoerder.

In het document Visie Busvervoer Almere 2018-2027 kunt u teruglezen wat de achtergronden zijn. Er waren pijnlijke keuzes nodig met 25 tot 35% minder busaanbod omdat er minder geld voor is. Bij evenveel geld van het ministerie en provincie en uit reizigersopbrengsten vallen nu drie bronnen weg. In het verleden werd de gemeente te hoog aangeslagen voor haar bijdrage, gebruikten we reserves en leed de vervoerder meer verlies. Ook in de toekomst blijft het busvervoer verlieslatend, maar Almere blijft er meer aan uitgeven dan de bijdrage die het via de provincie krijgt. We vinden het nu eenmaal belangrijk. Wel willen we zoveel mogelijk Almeerders bedienen.

Bron: Busvervoer Almere 2018 - 2027 (pdf)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De gemeente "blijft in gesprek met Syntus, ook na december". Kortom 0,0 resultaat. Ik heb mijn best gedaan. Dit is kansloos.

The counsil "stays in contact with Syntus, also after December. So zero result. I did the best I could. This has no chance.

EINDE REACTIE

2017-09-25

Geen toezegging / no commitment

De gemeente "blijft in gesprek met Syntus, ook na december". Kortom 0,0 resultaat.

+Read more...

Ik heb mijn best gedaan. Dit is kansloos.

The counsil "stays in contact with Syntus, also after December". So zero result. I did the best I could. This has no chance.

2017-08-10

Gesproken met gemeente / spoken with municipality

Afgelopen dinsdag open gesprek gehad met hr Smedes en hr Muller (beide namens de gemeente). Onder de aandacht gebracht dat veel van de 153/155 passagiers twee tot drie keer moeten gaan overstappen.

+Read more...

De nieuwe busreis kan per dag zeker 40 minuten extra reistijd gaan kosten (per jaar een werkweek). Een combinatie met de trein lost dat probleem in veel gevallen op maar kost ruim 800€ per jaar meer. De gemeente gaat samen met Syntus kijken of binnen het budget aanpassingen mogelijk zijn om het aantal keer overstappen te beperken.

Last Tuesday had an open conversation with Mr Smedes and Mr Muller (both on behalf of the municipality). It was brought to the attention that many of the 153/155 passengers have to switch two to three times. The new bus journey can certainly cost 40 minutes extra travel time (per year a working week). A combination of the train addresses this problem in many cases, but costs more than 800 euros a year more. The municipality, together with Syntus, will see if within budget adjustments are possible to reduce the number of switches.

2017-08-03