U, de petitionaris
153 155

Spitsbuslijnen 153/155 moeten blijven

670 ondertekeningen

In december neemt Syntus busvervoer van Almere over van Connexxion. De drukgebruikte spitsbussen 153 en 155 (Almere <> Amsterdam Holendrecht) worden geschrapt. Het alternatief betekent in het ergste geval 3x overstappen met de bus of anders een combinatie met de trein.

Petitie

Wij

reizigers die gebruik maken van de spitsbussen 153 en 155 tussen Almere en Amsterdam Zuidoost

 

constateren dat:

dat de gemeente ons belang volledig uit het oog is verloren door bij het verlenen van de concessie aan Syntus geen voorwaarde te stellen dat er een acceptabel busalternatief komt voor de 153 en 155. Diverse keren overstappen zal nodig zijn (tot wel 3x) en voor velen zal het betekenen dat ze ook gebruik moeten gaan maken van de trein (veel duurder, vaak overvol en minder betrouwbaar).

 

en verzoeken

de gemeente om Syntus opdracht te geven dat er alsnog een acceptabel busalternatief komt voor de 153 en 155. Bijvoorbeeld vanaf elke halte een directe verbinding met 't Oor en de 328 niet te laten eindigen op Bijlmer Arena (zoals Syntus wil gaan doen) maar op Holendrecht (zoals nu het geval is).

Het antwoord

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen

De buslijnen 153 en 155 verdwijnen met ingang van de nieuwe dienstregeling in december. De concessie is aangegaan voor 10 jaar, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn kan de uitvoering wel weer veranderen.

De nadelen van de verandering zijn vooral merkbaar voor de regionale busreizigers uit Muziekwijk en Kruidenwijk die straks meer dan eens moeten overstappen of sneller zijn met de trein. Daar staat tegenover dat veel Almeerse busreizigers erop vooruit gaan met de komst van Syntus/Keolis als nieuwe uitvoerder.

In het document Visie Busvervoer Almere 2018-2027 kunt u teruglezen wat de achtergronden zijn. Er waren pijnlijke keuzes nodig met 25 tot 35% minder busaanbod omdat er minder geld voor is. Bij evenveel geld van het ministerie en provincie en uit reizigersopbrengsten vallen nu drie bronnen weg. In het verleden werd de gemeente te hoog aangeslagen voor haar bijdrage, gebruikten we reserves en leed de vervoerder meer verlies. Ook in de toekomst blijft het busvervoer verlieslatend, maar Almere blijft er meer aan uitgeven dan de bijdrage die het via de provincie krijgt. We vinden het nu eenmaal belangrijk. Wel willen we zoveel mogelijk Almeerders bedienen.

Bron: Busvervoer Almere 2018 - 2027 (pdf)

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De gemeente "blijft in gesprek met Syntus, ook na december". Kortom 0,0 resultaat. Ik heb mijn best gedaan. Dit is kansloos.

The counsil "stays in contact with Syntus, also after December. So zero result. I did the best I could. This has no chance.

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Almere 
Petitieloket:
Einddatum:
14.06.2017 
Antwoord verwacht:
15.06.2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Richard van Koetsveld van Ankeren 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het blijft oorverdovend stil / It became deafening quiet

Op 15 juni heb ik op het gemeentehuis de petitie (ruim 650 keer ondertekend!) aangeboden aan de voorzitter van het presidium (zie Facebook bericht Gemeenteraad Almere). Ik heb de toezegging gekregen dat iemand in de raad het zou gaan oppakken en dat ik wordt uitgenodigd bij een gesprek met Syntus.

+Lees meer...

Daarna is het oorverdovend stil geworden. Ik heb verschillende keren navraag gedaan zowel bij de gemeente. Een paar dagen geleden heb ik te horen gekregen dat er iets fout is gegaan en dat de petitie nu alsnog in behandeling wordt genomen. Daarna is het weer stil geworden. Je kunt helpen om de gemeente in beweging te krijgen door een mail te sturen aan de voor Openbaar Vervoer verantwoordelijke wethouder Frits Huis (f.huis@wxs.nl) of aan de adviseur Harmen Otto Smedes (hosmedes@almere.nl).

On June 15th, I submitted a petition (signed more than 650 times!) to the chairman of the presidency (see Facebook message Gemeenteraad Almere). I got the promise that someone in the council would pick it up and that I would be invited to a conversation with Syntus. Then it became deafening quiet. I have been inquiring several times at the municipality. A few days ago, I was told something went wrong and that the petition will be processed now. After that, it became quiet again. You can help to get the municipality in motion by sending an email to Frits Huis (f.huis@wxs.nl) responsible for Public Transport or to Harmen Otto Smedes, the consultant (hosmedes@almere.nl).

14.07.2017

Morgen 15-06 21:30 aanbieding gemeentehuis 2e etage

Morgenochtend sluit ik de petitie. Als er nog twee ondertekenaars bijkomen is de petitie ondertekent door 650 reizigers!!

Morgenavond om 21:30 overhandig ik, tijdens de politieke markt, de petitie aan Ellentrees Müller (VVD, voorzitter presidium, vice-voorzitter gemeenteraad). En dan maar hopen dat de gemeenteraad inziet dat de voorgenomen Syntus dienstregeling moet worden aangepast om een fatsoenlijk alternatief te bieden voor de 153 en 155 en dat ook gaat regelen. De politieke markt vindt plaats op de 2e etage van het gemeentehuis en is vrij toegankelijk.

+Lees meer...

Wil je de aanbieding kracht bijzetten dan ben je van harte welkom.

Tomorrow at 21:30, during the weekly political market, I'll hand over the petition to Ellentrees Müller (vice chair of the City council). Feel free to join (City hall, 2nd floor).

14.06.2017

15 juni naar gemeenteraad

Donderdag 15 juni tijdens de wekelijkse politieke markt overhandig ik de petitie aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het presidium.

Vandaag besteedt de papieren versie van Almere vandaag aandacht aan de petitie.

31.05.2017