U, de petitionaris

SPH beleggingsportefeuille duurzaam en maatschappelijk verantwoord

1.120 ondertekeningen

In de Volkskrant van 26 februari verscheen een artikel waarin beleggingen van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) in wapens, alcohol, drugs en casino`s aan het licht kwam. Hoewel wij blij zijn met een goed renderend pensioenfonds, zijn wij toch uitermate onaangenaam verrast door deze onthullingen. Te meer daar het een fonds met verplichte deelname betreft. De reactie van de SPH werd evenmin onverdeeld enthousiast ontvangen. Natuurlijk is het een goede zaak dat dit pensioenfonds aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Het feit dat SPH van (de beschamende) plaats 46 naar plaats 24 is gestegen is een goed en prijzenswaardig begin. Het is echter geen reden voor een lofzang. En al helemaal niet voor geruststelling. Deze 24ste plek zou een aansporing moeten zijn om de laatste onverantwoorde participaties op zeer korte termijn te verkopen en in te wisselen voor duurzame en ethische beleggingen. Uw inzet wordt gewaardeerd, maar is helaas tot op heden onvoldoende.

Petitie

Wij

, een diverse groep bezorgde maatschappelijk betrokken huisartsen die staan voor een goed maar op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze verkregen pensioen,

 

constateren

  • dat de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) het thema maatschappelijk verantwoord beleggen op haar agenda heeft staan. Dit waarderen wij.
  • De tot nu toe behaalde resultaten zijn echter volstrekt onvoldoende.

 

en verzoeken

daarom het SPH vriendelijk maar dringend dit nog voor het einde van dit jaar te corrigeren:

  • Daartoe dienen alle participaties in wapenfabrikanten en aanverwante bedrijven, alsook alle participaties in alcoholproducenten, casino's en (soft)drugs te worden verkocht.

  • Met de opbrengst worden vervolgens maatschappelijk verantwoorde beleggingen gedaan in (bijvoorbeeld) bedrijven die sociaal en maatschappelijk verantwoord zullen renderen in de nieuwe duurzame economie.

Daarnaast verzoeken wij u dringend om per direct volledige openheid van zaken te geven:

  • waar bestaat de huidige beleggingsportefeuille op dit moment precies uit?
  • wat zijn de (periodieke) vorderingen in het behalen van de hierboven geschetste duurzame en maatschappelijk verantwoorde doelen?

Het antwoord

Gesprek SPH 6-4

Beste ondertekenaars,

Gisteren hebben mijn collega's Iris​, Marten​ & ik een constructieve online ontmoeting gehad met het bestuur van SPH. Er zal ook een vervolg gesprek plaatsvinden over ca 9 maanden. SPH is volop bezig haar portefeuille verder te verbeteren in lijn met onze wensen, mede vandaar de vervolgafspraak. Meer details over de inhoud van het gesprek volgen op korte termijn zodra we de notulen hebben uitgewerkt.

Daarnaast is vandaag bijgevoegde zorgbrede petitie van Groen Pensioen online gegaan

Alle fondsen (PFZW, ABP, SPH, SPMS, SPV, SPF, SPT, SPOA en SPT) worden daarin opgeroepen hun beleggingen in fossiele industrie, wapens en indien nog het geval, tabak, te gaan afbouwen en hun stem te laten horen op ava’s.

Ook dit is nadrukkelijk geen petitie tégen de fondsen, maar bedoeld om steun te verzamelen voor een scherper en door deelnemers gedragen maatschappelijk verantwoord beleid.

En hoewel ik riskeer jullie petitie-moe te maken, roep ik toch iedereen op ook deze te tekenen en te delen. Het gaat om de zelfde goede zaak als mijn oorspronkelijke petitie, maar de oproep is breder en verdient een breder publiek.

Vanavond praat Laurie Kos tijdens een live cast van Pakhuis de Zwijger over Groen Pensioen en de petitie, dit wordt van 20.30-21.30 uitgezonden.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
pensioenfonds 
Petitieloket:
Einddatum:
01.04.2021 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Tibor Poelmann 
Organisatie:
Huisartsen 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Tweede gesprek met dhr. Stegeman & Vraag webinar

Beste collega's, Vanochtend sprak ik wederom met collega Stegeman over deze petitie en het webinar van vanavond. Wij spraken af om op een nader te bepalen datum tussen 25 maart en 8 april een uitgebreid onderhoud te plannen tussen enkele bestuurders van SPH en ons, de initiatiefnemers van deze petitie.

Voor tijdens het webinar van vanavond heb ik de volgende vraag ingediend:

"Geachte heer Stegeman, beste Bram,

In mijn hoedanigheid van petitionaris van de inmiddels door meer dan 1000 betrokkenen ondertekende petitie heb ik een brandende vraag over wie er nu uiteindelijk beslist over de precieze beleggingen.

+Lees meer...

In ons gesprek vanochtend begreep ik van je, dat dit de Vergadering van Afgevaardigden zou zijn. Zij hebben formeel echter slechts een "raadgevende stem". Dat doet vermoeden dat het er toch iets minder democratisch aan toegaat dan ik had gehoopt. In feite hebben jullie als bestuur immers een zeer ruim mandaat. En vertrouwen is goed, maar transparantie is beter. Nu is het ook zo dat het feitelijke "werk", het beleggen zelf, is uitbesteed aan Achmea. Dus hoe ruim is het mandaat dat jullie Achmea hebben gegeven? Hoe controleren jullie datgene wat zij doen? De recente onthullingen sterken mij in mijn vermoeden dat dit beter kan... Vriendelijke groet,

Tibor Poelmann " Wellicht ten overvloede: blijf tekenen, blijf delen. Hoe meer ondertekenaars, hoe krachtiger ons signaal. Tot slot: vermeld aub je functie. Deze petitie is open, maar natuurlijk primair gericht op en bedoeld voor huisartsen. Het is belangrijk voor de transparantie naar SPH toe, dat zij zien hoeveel van de ondertekenaars ook huisarts zijn. Met collegiale groet,

Tibor Poelmann

10.03.2021

Telefonische kennismaking met dhr Stegeman

Beste collega`s, Gisteren heeft dhr. Stegeman telefonisch contact gezocht met mij.

+Lees meer...

We hebben kennisgemaakt en wat zaken doorgesproken. Nog voor het einde van deze maand zullen wij een (online) ontmoeting hebben, waarin ik samen met twee mede-initiatiefnemers in gesprek ga met dhr. Stegeman en andere leden van de SPH. Zodoende ben ik voornemens de cesuurdatum van deze petitie naar 1-4-2021 te verschuiven. Dan hebben meer collega`s de gelegenheid zich aan te sluiten bij dit initiatief en wordt ons mandaat vergroot. Kortom: blijf tekenen & blijf delen, want ons geluid wordt wel degelijk gehoord en serieus genomen. Vanzelfsprekend zal ik jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hartelijke groet en fijn weekend alvast allemaal!

Tibor Poelmann

05.03.2021

Eerste concrete resultaat: Gesprek SPH

Beste collega’s, Allereerst heel hartelijk dank voor uw massale steun!! De voorzitter van de SPH, dhr. Stegeman, heeft mij inmiddels benaderd en uitgenodigd voor een gesprek.

+Lees meer...

Dit zal op korte termijn plaatsvinden. De petitie ageert overigens niet tegen een collectieve pensioenvoorziening, maar tegen paternalisme van SPH en een gebrek aan zeggenschap van de verplicht betalende deelnemers. Mijns inziens is het onbestaanbaar dat mijn geld verplicht in drank, drugs, casino’s en wapens is geïnvesteerd zonder dat ik dit wist. Het wordt tijd dat er een andere wind gaat waaien over die bureaus van de SPH in Zeist: wie betaalt, bepaalt. Dus geen cent meer in bovengenoemde sectoren & des te meer in groene energie, duurzaam opererende bedrijven, de nieuwe groene economie & maatschappelijk verantwoord ondernemen. De macht en kracht van kapitaal kan ook aangewend worden om zaken op deze planeet in de juiste richting te duwen. Als de SPH dit ter harte neemt & er ook zonder treuzelen naar handelt, dan ben ik er van overtuigd dat er meer dan voldoende draagvlak zal blijven bestaan voor dit goed renderende pensioenfonds. Tot het zo ver is, is uw steun cruciaal. We hebben nog veel meer ondertekenaars nodig om dit punt te maken: hoe groter deze beweging wordt, des te moeilijker we zijn te negeren of kleineren. Met collegiale groet,

Tibor Poelmann

04.03.2021