You, the petitioner

Sluiting en verhuizing o.b.s. Kleyenburg te Franeker

98 signatures

Stichting Radius is voornemens de o.b.s. Kleyenburg te sluiten op de huidige locatie en samen te voegen in een multifunctioneel gebouw met nog twee andere basisscholen. Om dit te voorkomen, starten wij diverse akties, waar onder deze. Wij verzoeken u deze petitie te tekenen en sluiting te voorkomen.

Petition

We

als ouders, leerkrachten, oud-leerlingen en mensen die Kleyenburg een warm hart toe dragen

 

observe

dat stichting Radius het voornemen heeft de o.b.s. Kleyenburg te sluiten en te verplaatsen. Wij als ouderraad en medezeggenschapsraad zijn van mening dat dit niet gewenst is en

 

and request

u, als u ook tegen sluiting van de o.b.s. Kleyenburg op de huidige locatie bent, deze petitie te ondertekenen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Franekeradeel 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Monique Hiemstra 

History

Signatures