U, de petitionaris
Scooteroverlastnl4 3

Scooteroverlast

7.905 ondertekeningen

Op 3 november publiceerde de minister van verkeer de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die het Amsterdam (en andere gemeenten) mogelijk maakt snorfietsen, met helmplicht, te verplaatsen naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij met deze mogelijkheid, maar heeft twijfels bij de uitvoerbaarheid van het besluit. Lees verder op fietsersbond.amsterdam...

Teken ook de recentere en grotere petitie Geef het fietspad terug aan de fietsers

Petitie

Wij

bewoners en bezoekers van Amsterdam

 

constateren

  • dat het aantal scooters in de stad sterk toeneemt,
  • dat snorscooters zelfs op fietspaden bijna altijd harder rijden dan de maximaal toegestane 25 km/uur en dat hier nauwelijks tegen wordt opgetreden,
  • dat veel fietsers zich hierdoor onveilig voelen,
  • dat het aantal verkeersslachtoffers onder brom- en snorfietsers in Amsterdam sinds 2005 jaarlijks met 20% stijgt en inmiddels groter is dan onder automobilisten,
  • dat 40% van de uitstoot van koolwaterstoffen in de Amsterdamse binnenstad afkomstig is van scooters met een verbrandingsmotor,

 

en verzoeken

de gemeenteraad en het bestuur van stad en stadsdelen

  • het gevaar, de vervuiling, de overlast en het lawaai van scooters drastisch te verminderen,

  • de overlast van snorscooters op het fietspad aan te pakken, bijvoorbeeld door deze in de stad net als andere bromfietsen van het fietspad te weren,

  • bromfietsen die veel luchtvervuiling veroorzaken te ontmoedigen en schone alternatieven zoals fietsen en elektrische tweewielers te stimuleren,

  • de regels betreffende snelheid, vervuiling en lawaai voor scooters beter te handhaven,

  • er bij het rijk op aan te dringen om de regels voor scooters aan te scherpen, zoals die voor hun snelheid, vervuiling, lawaai en plaats op de weg.

Onderteken deze petitie

 

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
03-10-2016 
Antwoord verwacht:
01-04-2017 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Fietsersbond Amsterdam, Milieucentrum Amsterdam, Vereniging DOET, Vélo Mondial 
Organisatie:
Fietsersbond Amsterdam 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Eerder toegevoegd

Geef het fietspad terug aan fietsers

Teken nu de nieuwe petitie!   Beste ondertekenaar,   Nog onze hartelijke dank voor uw ondersteuning van de petitie aan de gemeente Amsterdam tegen scooteroverlast. Meer dan 7000 bewoners en bezoekers van Amsterdam hebben dat samen met u gedaan.

+Lees meer...

 Dat was niet voor niets.  De gemeente Amsterdam heeft dit samen met minister Schultz serieus opgepakt.   Maar op het ogenblik is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer om Amsterdam op 9 oktober toestemming te verlenen de snorscooters naar de rijbaan te laten gaan. Zo liggen de VVD, CDA, PVV en SP nog dwars. Daarom willen we de Tweede Kamerleden met klem laten weten hoe belangrijk Amsterdamse fietsers dat vinden.   Dat doen we met een nieuwe petitie, nu aan de Tweede Kamer. Teken de petitie op http://fietspadvoorfietsers.petities.nl/ nu. Geef het via alle mogelijke kanalen door aan vrienden, kennissen, collega's en anderen.  Zie ook het artikel in het Parool?.   Nu is het moment! Geef het fietspad terug aan fietsers, stop de scooteroverlast! Alvast onze hartelijke dank!     met vriendelijke groet,   Gerrit Faber, Fietsersbond Amsterdam amsterdam@fietsersbond.nl

www.scooteroverlast.nl
24-09-2014

voortgangsbericht 1

Op 5 januari 2011 is onderstaande tekst als eerste voortgangsbericht verzonden aan ondertekenaars van de petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Beste ondertekenaar van de petitie tegen scooteroverlast, Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw ondersteuning van deze petitie. De petitie is inmiddels al door meer dan 4500 bewoners en bezoekers van Amsterdam ondertekend.

+Lees meer...

In de pers is veel aandacht voorde petitie en voor scooteroverlast geweest. Mede daardoor staat scooteroverlast nu op de agenda van de Gemeenteraad en heeft de Tweede Kamer een motie tegen scooteroverlast aangenomen. Maar om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren, moeten we tot en met 19 januari even ‘doorpakken’! Want op 20 januari willen we de petitie aan de gemeente aanbieden. Wat kunt u doen? Om nog meer ondertekenaars te krijgen, moet de petitie bij zoveel mogelijk mensen bekend worden. U kunt daaraan meedoen, door uw vrienden, familie, collega’s en andere bekenden de petitie toe te sturen. Op www.scooteroverlast.nl vindt u onder het tabblad “doe mee!” een voorbeeld-mail, die u kunt gebruiken. Maar kunt ook in actie komen op school, op uw werk of in het buurthuis door posters op te hangen, flyers te verspreiden of handtekeningen te verzamelen. Op www.scooteroverlast.nl kunt u dit allemaal downloaden, uitprinten of doorsturen. De banners kunt u op uw eigen website of weblog plaatsen, en u kunt over de deze actie twitteren. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond, één van de organisaties die met deze actie meedoet. Meer weten? Op www.scooteroverlast.nl kunt u het laatste nieuws over de actie lezen, zoals over de motie en de discussie in de Tweede Kamer. Verder vindt u onder het tabblad “links” achtergrondinformatie, publicaties in de pers en een aantal filmpjes. We hopen dat u bereid bent op de een of andere manier een bijdrage te leveren aan deze actie voor een veiliger fietspad en een leefbaarder stad! met vriendelijke groet, Gerrit Faber Fietsersbond Amsterdam info@scooteroverlast.nl

www.scooteroverlast.nl
06-01-2011