You, the petitioner
Wh fontein 101. def

Schupstoel op de schop, Wilhelminafontein erop

246 signatures

In navolging van oud CDA-raadslid Theo Engelen en de Stichting Koningin Wilhelminafontein zetten de Stichting De Oude HBS en de Erfgoedvereniging Heemschut zich samen in om de in deplorabele staat verkerende Wilhelminafontein van de Bult van Ketjen in Zutphen te verhuizen naar de Schupstoel in de binnenstad van Zutphen. Uitgangspunt bij de verplaatsing zal zijn dat de fontein weer water zal geven en spuiten!

Petition

We

Zutphenaren en anderen met een al dan niet persoonlijke binding, begaan met het lot van de Koningin Wilhelminafontein uit 1899

 

observe

  • dat op 31 augustus 1899, ter gelegenheid van troonsbestijging van Koningin Wilhelmina in 1898, de Koningin Wilhelminafontein op feestelijke wijze op de markt werd onthuld,
  • dat de fontein in 1899 geschonken werd door de Zutphense burgerij,
  • dat de burgemeester bij de inhuldiging beloofde dat de gemeente goede zorg zou dragen voor de fontein en te zullen waken dat geen schendende hand haar zou aanraken,
  • dat de fontein, na 58 jaar, in 1957 op een vroege maandagochtend werd afgebroken en daarna een zwervend bestaan heeft geleid,
  • dat de fontein eind jaren ยด90 werd terug gevonden in een gemeentelijk depot, werd opgeknapt door de Stichting KWF Zutphen, werd overgedragen aan de gemeente Zutphen en vervolgens werd "bijgezet" op de Bult van Ketjen om deel uit te maken van een kinderspeelplek.
  • dat de Schupstoel opnieuw wordt ingericht, de gemeenteraad voornemens is om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen,
  • dat het een mooi moment is om de Wilhelminafontein terug te brengen naar de binnenstad,

 

and request

de gemeenteraad van Zutphen medewerking te verlenen om de Koningin Wilhelminafontein, werkend, terug te laten keren naar de binnenstad van Zutphen en zodoende recht te doen aan de historisch context van fontein en het Schupstoel(plein).

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zutphen 
Petition desk:
Closing date:
2021-10-31 
Lead petitioner:
H. de Bruin 
Organisation:
Stichting De Oude HBS 

History

Signatures