You, the petitioner

Schrijfwijze Maria-Heide

68 signatures

Op 21 juni 2007 heeft de politieke partij Gemeentebelangveghel onderstaande motie ingediend. Voor zowel een grote meerderheid in Maria-Heide (na een volksraadpleging door de dorpsraad) als in eerste instantie de helft van de gemeenteraad(12 tegen en 12 voor stemmen) werd er hieraan aandacht besteed.

Petition

We

voostanders van de schrijfwijze Maria-Heide

 

observe

dat: -een stuurgroep de behoefte heeft gepeild om weer de naam “Maria-Heide” te willen gaan hanteren; -een meerderheid van de ondervraagden voor de naam “Maria-Heide”heeft gekozen; - de woonplaats “Maria-Heide” wettelijk is vastgelegd in de brief van 10 januari 1907 door de Minist van Justitie

 

and request

uw mening uit te spreken dat op grond van bovenstaande en met inachtneming van de ledenbrief VNG onder nummer BVI/U200700194 waarin mogelijkheden worden geboden om de naam “Maria-Heide” als woonplaatsnaam vast te leggen, er wettelijk gezien nimmer een naamswijziging heeft plaatsgevonden

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Brabant 
Petition desk:
Closing date:
2010-04-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Willem Linders 
Organisation:
raadslid gemeente Veghel 
Website:

History

Signatures