You, the petitioner
A3 0

Schrap 2,3% huurverhoging voor alle Casade-huurders

181 signatures

Vorig jaar hebben honderden Casade-huurders de petitie ondertekend tegen de nieuwe werkwijze van een algehele huurverhoging en de percentage van 2,3 procent huurstijging. Alleen ook dit jaar krijgen 8.500 huishoudens weer een algehele huurverhoging van 2,3 procent. Zonder daarvoor enige inspraak bij de huurdersbelangenorganisatie te hebben gekregen. Omdat de voorzitter van de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) al haar handtekening voor de huurverhoging heeft gezet. Terwijl verschillende huurders door gebreken aan de woning of door de prijsstijgingen bezwaar hebben gemaakt en niet bij de besluitvorming zijn betrokken. Wat betekent dat de huurdersbelangenorganisaties haar informatieplicht en het overlegrecht van huurders hebben geschonden.

Petition

We

huurders van Casade

 

establish that:

  • dat de huurdersbelangenorganisaties haar informatieplicht richting huurders en het overlegrecht van huurders hebben geschonden. Door huurders buiten de besluitvorming rondom de huurverhoging te hebben gehouden.
  • de raad van commissarissen en haar huurderscommissarissen niet toezien op voldoende inspraak voor huurders. Ook na meerdere meldingen van huurders te hebben ontvangen!
  • dat het bestuur van Casade niet transparant te werk gaat en onvoldoende inspanning doet om een (hoge) huurverhoging te voorkomen. Denk daarbij o.a. aan het opheffen van het gratis telefoonnummer, het aantal post verminderen en eigen fondsen aanspreken.
  • de energielabel van verschillende huurwoningen niet klopt met de staat van de woning
  • dat er nog veel huurwoningen in slechte staat verkeren
  • er geen rekening wordt gehouden met de middeninkomens die geen recht hebben op toeslagen of andere voorzieningen, om de alsmaar oplopende prijsstijgingen op te vangen.
  • de verhuurdersheffing vanaf 1 januari 2023 is afgeschaft

 

and request

de huurverhoging van 2,3% voor alle huurders te schrappen en eerst orde op zaken stellen: in de slechte staat van huurwoningen, in de energielabels en in de inspraak voor huurders.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
woningcorporatie 
Petition desk:
Closing date:
2023-07-01 
Lead petitioner:
Niels Aussems 
Organisation:
Facebookgroep Casade huurders 
Website:

History

Signatures

Updates

SHC schend overlegrecht: huurders geen inspraak over huurverhoging

**GEMEENTE WAALWIJK - DONGEN - LOON OP ZAND - Vanaf 1 mei maakt woningcorporatie Casade de hoogte van het percentage van de algehele huurverhoging schriftelijk aan haar huurders bekend. Voor die tijd heeft het bestuur van de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) namens de 11.500 huurders de mogelijkheid om daarin te onderhandelen.

+Read more...

Alleen pas in mei vind er voor huurders zelf een algemene ledenvergadering plaats. Wat betekent dat alle huurders geen inspraak krijgen in de huurverhoging en SHC daarmee haar overlegplicht richting de huurders niet nakomt**.

Dat viel huurder Niels Aussems uit Sprang-Capelle op en beheert Facebookgroep Casade huurders met inmiddels 400+ leden. Momenteel ligt het voorstel van een algehele huurverhoging van 2,3 procent bij het bestuur van Casade op tafel. Aussems vind dat Casade onvoldoende inspanning doet om een huurverhoging te voorkomen. Denk daarbij o.a. aan het opheffen van hun gratis telefoonnummer, het aantal post verminderen en het duurzaamheidsfonds van Onze Dakenstroom aanspreken.

Verder kloppen volgens hem de energie labels van verschillende huurwoningen niet in verhouding met de staat, verkeren nog veel huurwoningen in slechte staat en zijn er huurders die geen recht hebben op toeslagen of andere voorzieningen om de alsmaar oplopende prijsstijgingen op te vangen. Aussems realiseert ook dat een huurverhoging onomkombaar is en pleit voor een huurverhoging van onder een tientje. Hij wilt Casade en SHC eraan herinneren dat vorig jaar al honderden huurders tegen de algehele huurverhoging van 2,3 procent waren.

Huurverhoging bekendmaken

Woont u in een sociale huurwoning? Dan moet uw verhuurder de huurverhoging vooraf aan u laten weten. Dat moet hij van tevoren doen. En wel minimaal 2 maanden van tevoren. De aankondiging moet u via een brief krijgen. Voor een vrijesectorwoning geldt geen vaste periode. De huur gaat automatisch omhoog zoals afgesproken in het contract. U hoeft geen hogere huurverhoging te betalen dan het maximum. Ook al is dat afgesproken in het huurcontract.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-er-voor-een-huurverhoging

Overleg tussen huurder en verhuurder

Een huurdersorganisatie heeft iets meer te zeggen. En praat namens alle huurders van 1 of meer verhuurders. Huurdersorganisaties overleggen met de verhuurder(s). Bijvoorbeeld over: huurverhoging; aanwijzing van woningen; (groot) onderhoud; verkoopplannen; kosten voor schoonmaak. Huurdersorganisaties praten ook mee in het overleg tussen verhuurder(s) en gemeenten.

Rechten van huurders bij beslissingen verhuurder

Als huurder heeft u in een bewonerscommissie en huurdersorganisatie de volgende rechten: Informatierecht Uw verhuurder moet u informeren over zijn plannen en beslissingen. Bijvoorbeeld over het onderhoud of huurverhoging. Overlegrecht U overlegt minimaal 1 keer in het jaar met uw verhuurder. En vaker als het nodig is. Bijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen van verhuurder(s). Adviesrecht U heeft recht om uw verhuurder advies te geven over een beslissing. Agenderingsrecht Voor elk overleg mag u onderwerpen op de agenda zetten.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/hoe-praat-ik-mee-over-beslissingen-van-de-verhuurder-van-mijn-woning

Vanaf 1 juli 2023 mag een verhuurder de huur verhogen met 3,1% of € 25. Zij kunnen daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Daarnaast geldt er een maximale huursomstijging van 2,6%. Bron: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/01/04/huurverhoging-sociale-huurwoning-vanaf-1-juli-2023

2023-04-18