You, the petitioner
Stop deadline logo liesbeth z

Schort de deadline van de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht op

1,444 signatures

Er zijn sterke argumenten om de deadline 31-12-'19 van het vorige Amsterdamse B&W voor het overstappen naar eeuwigdurende erfpacht los te laten en ook nieuwe canonherzieningen op te schorten.
Daarom vragen wij het huidige college hiermee hun verantwoordelijkheid te nemen om rampen te voorkomen. 


Petition

We

Amsterdamse erfpachters, die de bruine bsq kaart (>45% grondwaarde) na 2019 vrezen + sympathisanten

 

observe

Het gemeentebestuur is opgezadeld met onmogelijke besluiten uit 2017 over het erfpachtstelsel:

  1. Rekenmethode bevat een hefboom, waardoor 80% van de waardestijging aan de gemeente toekomt! Die is nu exorbitant. Juist de minst dure wijken worden zwaar getroffen als de vaste voorwaarden 31-12-2019 aflopen. Zie het zwartboek
  2. De animo voor overstappen is om diverse redenen gering.
  3. Zelfs dat beperkte aantal kan de uitvoering niet aan.

 

and request

  • De einddatum van de overstapregeling, waarbinnen voorwaarden voor eeuwigdurende zekerheid van de canon (WOZ-waarde 2014, grondquote 2017, 25+10% korting) gelden, op te schorten tot nader order. Ook nieuwe canonherzieningen einde tijdvak opschorten.


  • Er moet ter zijner tijd een beter, toekomstbestendig en eerlijk alternatief voor de canons gevonden worden.

  • 
Vooral de erfpachters die evident baat hebben bij deze overstap moeten beter geïnformeerd worden. 


Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2020-03-02 
Lead petitioner:
Jan Schrijver 
Organisation:
Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam 
Website:

History

Signatures

Updates

Gisteren Zwartboek Erfpacht Amsterdam aangeboden.

U kunt de aanbieding terugzien op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/558742/Raadscommissie%20Ruimtelijke%20ordening%2002-10-2019, onder Agendapunt 8! U kunt over de aanbieding en de inleiding van het Zwartboek lezen op https://aawep.nl/https://www.awep.nl/2019/10/01/zwartboek-erfpacht/ Een persbericht is verstuurd, en ook aan B&W, Amsterdamse raadsleden, de minister van BZK, Tweede Kamerleden, De makelaarsvereniging Amsterdam, de notarissen, de Nederlandse Vereniging van Banken, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument en Markt, de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke ombudsman..

2019-10-03