You, the petitioner
Ontwerp zonder titel

Schaf het STAP-budget niet af

332 signatures

De regering wil het STAP-budget schrappen. In een kenniseconomie die Nederland is, is dat funest. Er moet geld beschikbaar blijven voor bij- en omscholing om ons land concurrerend te houden in de wereld. Daarnaast leidt dat tot een gelukkigere bevolking en minder zorgkosten.

Petition

We

leerlingen, docenten en medestanders

 

establish that:

  • Dat de regering in de voorjaarsnota het STAP-budget schrapt;
  • Dat dit voor de normale burger de enige mogelijkheid is om aan bij- en omscholing te doen;
  • Dat Nederland een kenniseconomie is;
  • Dat Nederland dientengevolge alleen concurrerend kan blijven in de wereld als burgers zich op een toegankelijke manier kunnen laten bij- en omscholen;
  • Dat bij- en omscholing leidt tot een gelukkigere bevolking doordat die makkelijk van baan kan wisselen indien gewenst en dat weer leidt tot lagere zorgkosten.

 

and request

Het STAP-budget niet af te schaffen en tegelijkertijd een toegankelijker systeem voor het krijgen van budget voor bij- en omscholing te onderzoeken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-01-09 
Lead petitioner:
Thijs de Lange 

History

Signatures