You, the petitioner
Schermafbeelding 2019 01 28 om 20.14.33

Samen door het Vliegenbos

657 signatures

Het Vliegenbos is van ons allen, voor wandelaars, honden en fietsers. Laten we er gezamenlijk van genieten en elkaar aanspreken als het moet. Maar geef wandelaars zowel als fietsers de juiste plek in het Vliegenbos en we kunnen er allemaal van genieten.

Petition

We

Wandelaars, honden en fietsers van het Vliegenbos

 

observe

Het wordt Vliegenbos steeds drukker met fietser en wandelaars en in de toekomst zal dit alleen maar toenemen. Er is een goede oost-west verbinding voor fietsers en wandelaars maar geen goede noord-zuid verbinding voor fietsers. Alle noord-zuid paden zijn recent afgesloten voor fietsers. Fietsers kiezen hierdoor voor fietsen over wandelpaden en daardoor ontstaan veel opstootjes. Door een aparte noord-zuid fietsroute is het probleem opgelost.

 

and request

De gemeente om een noord-zuid fiets of fiets/wandelroute (breed) aan te wijzen en te realiseren. Hierdoor worden de verkeersstromen begeleid waardoor fietsers één duidelijk fietspad kunnen nemen en wandelaars deze kunnen gebruiken of mijden. Zo kunnen er ook meer losloop gebieden voor honden aangewezen worden en ontstaat duidelijkheid bij alle bezoekers van het Vliegenbos.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2019-06-01 
Lead petitioner:
Enver Loke 
Website:

History

Signatures

Updates

Besluit fietsverbinding Juni 2020

Het dagelijks bestuur van Amsterdam stadsdeel Noord buigt zich momenteel over het gebruik van het Vliegenbos door voetgangers en fietsers. Het DB neemt een besluit over een fietsverbinding om of door het Vliegenbos.

+Read more...

Op basis van de opbrengst aan vragen en ideeën van de eerdere bewonersavonden, onderzoek en naar natuurwaarden, en de beleving van de natuur in het Vliegenbos zijn vier varianten van fietsverbindingen onderzocht. Het Dagelijks Bestuur neemt dit besluit in de maand mei 2020. Begin juni 2020 worden bewoners en gebruikers hierover geïnformeerd.

2020-06-01

In overleg met Saskia Groenewoud

Afgelopen vrijdag is er overleg geweest met Saskia Groenewoud. De petitie is aangeboden en Saskia Groenwoud heeft aangegeven dat zij op dit moment ook niet blij is met de huidige situatie. Het stadsdeel zal in de komende tijd meerdere gesprekken hebben met belanghebbende in het Vliegenbos (Fietsersbond, Stichting Vliegenbos, Tennis vereniging, Camping, ANGSAW, e.d.).

+Read more...

Vervolgens zal er eind mei een bijeenkomst komen waarbij alle wensen geïnventariseerd worden. Doel van deze inventarisatie is om opnieuw en gewogen de infrastructuur in en om het Vliegenbos te bekijken in relatie tot alle ontwikkelingen er om heen en de toenemende drukte. Op basis hiervan kunnen scenario's uitgewerkt worden om uiteindelijk tot een plan te komen voor de lange termijn, en niet zoals nu een beleid met ad hoc besluiten.

We houden jullie op de hoogte wanneer de bijeenkomst zal plaatsvinden en hoe de rest van het proces ingericht wordt.

2019-04-01

29 Maart afspraak met Saskia Groenewoud

Op vrijdag 29 maart is er een overleg met Saskia Groenewoud van het dagelijks bestuur van Noord. Dan zal de petitie aangeboden worden om vervolgens te bespreken wat er gedaan kan worden om de situatie in en om het Vliegenbos te verbeteren en toekomst bestendig te maken..

2019-03-09