You, the petitioner
100 7153

Respecteer de schoonheid en veiligheid van ons buitengebied

237 signatures

De gemeente wil, volgens nieuwe informatie, 690 i.p.v. 300 bomen planten langs smalle zandpaden, fietspaden en zeer smalle (<3 m.) verharde wegen in het buitengebied; levensgevaarlijk voor de weggebruikers bij het passeren van landbouwmachines en een gevaar voor de volksgezondheid (eikenprocessierups). De vele bomen en struiken die er al staan worden zeer slecht onderhouden, daar is geen geld voor. Dit leidt tot veel overlast voor velen. Per e-mail adres kunt U een handtekening zetten. Vergeet niet Uw handtekening te bevestigen via een mail die U ontvangt na ondertekening. Bij voorbaat dank!

Petition

We

Boeren, burgers en buitenlui binnen en buiten het buitengebied. Recreanten die ons buitengebied mooi vinden zoals het nu is, zonder 'overkill'.

 

observe

De gemeente wil € 180.000,- uitgeven aan het planten van 300 bomen in het buitengebied, in het kader van 'verbetering van de landschapskwaliteit'. Dit geld kan beter besteed worden aan onderhoud van de huidige bomen en planten en zandpaden, want daar is veel achterstallig onderhoud aan. Bovendien is het een kwestie van smaak: De één houdt van bomen met tussendoor het zicht op een open veld, de ander loopt liever door bossen, en die hebben voldoende (1.200 ha. natuurgebied sinds de ruilverkaveling).

 

and request

Het plan voor het planten van 300 bomen langs wegen in het buitengebied moet van tafel. Dit geld kan vele malen nuttiger besteed worden om het buitengebied aantrekkelijker te maken voor recreanten, in zoverre dat nog mogelijk is. De 'schoonheid' van bomen die toch nooit onderhouden zullen worden weegt niet op tegen de kosten en de verkeersonveiligheid. Bomen zijn mooi, maar alleen als ze op de juiste plek staan. De droom van enkele fanatieke idealisten mag niet opwegen tegen het algemeen belang.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Baarle-Nassau 
Petition desk:
Closing date:
2014-02-26 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
John Tielemans 

History

Signatures

Updates

aanbieden van de petitie aan de gemeenteraad

Vanavond, woensdag 26 februari 2014 om 19.30 uur ga ik de petitie namens de ondertekenaars aanbieden aan de gemeenteraad van Baarle-Nassau tijdens de raadsvergadering. Deze zijn openbaar, dus bij dezen is iedereen uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

+Read more...

Je kunt de raadsvergadering ook live volgen op Omroep Baarle (de Stille Genieter) op 87.8 FM.   Allemaal bedankt voor jullie handtekening!!   groeten, John Tielemans

2014-02-26