You, the petitioner

Reptielen petitie

79 signatures

Wij strijden voor de reptielenhouderij. Een betere hobby voor hobbyist én dier! De reptielenhouderij is een prachtige en fascinerende hobby waar veel mensen veel plezier aan beleven. Tevens is het zo dat de wetenschap, dierentuinen, beschermingsprojecten, fokprojecten en uitzettingsprojecten in grote mate afhankelijk zijn van de hobbyist. Binnen de houders van reptielen wordt veel nagekweekt en er bestaat een grote mate van kennis van de materie. Als deze groep door maatregelen van de overheid buitenspel wordt gezet, dan verliest Nederland een behoorlijk deel van haar reptielen bestand en kennis van het houden en kweken van reptielen. Dat kan zeker fokprogramma's voor bedreigde reptielen in gevaar brengen. Het is wel zeker dat dierentuinen dat niet kunnen opvangen, aangezien reptielen niet tot de belangrijkste bestanden van een dierentuin behoren. Het buitenspel zetten van deze groep mensen is een hele grote fout, die door de leken op dit gebied niet wordt ingezien. Vooral de dierenbescherming kan dat worden verweten, want voor hen zijn dieren alleen dieren als ze een vacht of veren hebben. Dieren met schubben tellen blijkbaar niet en dat terwijl de dierenbescherming zich nooit echt en gedegen in de wereld van de reptielenhouderij heeft verdiept. Zij gebruiken alleen maar de misstanden om zo te proberen onze hobby te verbieden. Maar ja dan moet ook het bier uit de schappen zullen wij maar zeggen.

Petition

We

reptielenhouders, dierenvrienden en andere ondergetekende organisaties en personen,

 

observe

1) Reptielen zitten er in winkels vaak onder erbarmelijke omstandigheden bij. 2) Er wordt vaak door onkundige verkopers verkeerde informatie verspreid aan klanten. 3) De dierenbescherming doet niets aan misstanden die gemeld worden betreffende reptielen. 4) Reptielenopvangcentra zitten overvol en nemen geen mannelijke groene leguanen meer aan. Er is een overschot aan mannelijke groene leguanen. 5) Een aantal soorten reptielen zoals de groene leguaan, blijven geïmporteerd worden terwijl in Nederland door hobbyisten aan de vraag naar die dieren voldaan zou kunnen worden. 6) Groene leguanen kosten bijna niets wanneer deze massaal in het buitenland ingekocht worden. Hobbyisten broeden eieren van de groene leguaan vaak niet uit en gooien deze weg omdat niet geconcurreerd kan worden met prijzen in de handel. 7) Er is totaal geen overzicht van wat er in Nederland binnenkomt aan reptielen op jaarbasis. Veel reptielen komen via buitenlandse importeurs over de snelweg naar Nederland. 8) Wildvangdieren, beginnende hobbyisten en de verkeerde informatie die door verkopers verspreid wordt is een combinatie die vaak zorgt voor dierenleed. Wetgeving schiet tekort. 9) Er bestaan veel vooroordelen tegen onze hobby. De meest onschuldige reptielen worden in de media neergezet als levensgevaarlijke dieren. Het onderwijs schiet wat dat betreft tekort. Veel mensen weten niet eens dat er in Nederland ook verschillende reptielen leven.

 

and request

de Nederlandse regering om misstanden in onze hobby aan te pakken. In onze ogen moet het volgende gebeuren:

Punt 1 Verkopers zouden verplicht moeten worden om een dierenbijsluiter met verzorgingsrichtlijnen te verspreiden bij aanschaf van een reptiel. Sommige verkopers zouden daar nog een hoop van kunnen leren. Het achterliggende idee van de dierenbijsluiter is dat mensen die een dergelijke bijsluiter krijgen, de verkoper er op aan zullen spreken als ze zien dat de verkoper de reptielen kwalitatief minder goed of in ieder geval anders verzorgd, dan in een dergelijke bijsluiter staat aangegeven. Het zal verkopers motiveren om beter hun best te doen. Hoe meer bijsluiters er verspreid worden hoe beter mensen geïnformeerd raken. Minder goede of slechte verkopers zullen de dingen dan echt anders aan moeten gaan pakken anders gaan ze het niet lang volhouden. 1) Hierdoor zal uiteindelijk een verbetering plaatsvinden in de huisvesting van reptielen in dierenwinkels. 2) Impulsaankopen zullen verminderen. 3) Beginnende hobbyisten worden dan op een goede en fatsoenlijke manier geïnformeerd. Met het maken van dierenbijsluiters is men bij het Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) reeds bezig, zie www.huisdieren.nu

Punt 2 Wildvang reptielen zijn talrijk in de dierenhandel en dat moet veranderen. Introductie van nieuwe bloedlijnen is echter soms nodig. Wij zijn dan ook géén tegenstanders van wildvang reptielen, wel van de grootschalige commerciële wildvang die de dierenwinkels bevoorraad. De combinatie van beginnende hobbyisten en wildvang reptielen zorgt steevast voor dierenleed. De wetgeving moet strenger. Alleen ervaren hobbyisten zouden wildvang dieren moeten kunnen aanschaffen. Er moet een systeem opgezet worden waarbij het alleen mogelijk is om reptielen te kopen en te houden indien men tenminste 1 jaar lid of donateur is van een vereniging of stichting die zich met reptielen bezig houdt. Gedurende het in bezit hebben van reptielen moet men lid of donateur zijn en blijven. Verenigingen en stichtingen worden daar beter van maar zij dienen dus wel een goede administratie bij te houden die ze jaarlijks moeten afdragen. Na een jaar zou men een soort van ledenkaart moeten krijgen die men dan in de winkel moet overleggen om reptielen aan te kunnen schaffen. Vanzelfsprekend moet ook voor de dierenhandelaren en kwekers een administratieplicht gaan gelden en die moet ook jaarlijks worden afgedragen. De overheid moet hier het controlerende orgaan zijn en de reptielen en amfibieën werkgroep van het PVH moet hier nauw bij betrokken worden. Verder moeten wildvang reptielen (import reptielen) in europees verband door algemene heffingen 20 euro duurder worden voor zowel handelaren als mensen die ze willen verzorgen. 1) Massale import van goedkope dieren zoals de groene leguaan zal nagenoeg stoppen omdat dat dan gewoon veel te duur wordt. 2) Duurdere dieren zijn meer waard voor de commerciële partijen en zullen dus wellicht beter verzorgd gaan worden. 3) Impulsaankopen worden op deze manier verminderd. 4) De aanschaf van nakweek dieren wordt bevorderd wat uiteraard beter is voor de populatie in de vrije natuur.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2007-09-05 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Iwan Lexmond 
Organisation:
reptielenhouders, dierenvrienden en andere ondergetekende organisaties en personen, 
Website:

History

Signatures

Updates

goede start voor reptielenpetitie

De petitie die vraagt om aktie om het leed van reptielen te voorkomen heeft in de eerste dag al 50 ondertekenaars getrokken.

De wetgever wordt gevraagd om het houden van reptielen als huisdier verantwoordelijker te laten gebeuren.

+Read more...

Betere informatie en het beïnvloeden van de 'wildvang' praktijk

2007-04-25