You, the petitioner
Surinameplein

Repareer het AOW-gat

13,494 signatures

Deze volkspetitie heeft als doel het opheffen van het door de Nederlandse Staat gemaakte onderscheid tussen rijksgenoten woonachtig in Nederland en rijksgenoten afkomstig uit Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, bij de opbouw van verzekeringsjaren voor een volledig AOW-pensioen.

Petition

We

Burgers van Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen, AOW-gerechtigden en belanghebbenden.

 

observe

  • Dat Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst gevestigd in Nederland, of elders woonachtig, over het algemeen een tekort aan AOW-verzekeringsjaren hebben.

  • Dit is de Nederlandse Staat verwijtbaar, in het bijzonder de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die haar informatieplicht in deze heeft verzaakt.

  • Hierdoor zijn vele betrokkenen beperkt in hun bewegingsvrijheid en daardoor in een sociaal isolement terecht gekomen.

 

and request

te bewerkstelligen dat het AOW-gat gedicht wordt. De eis moet vervallen dat: personen die in 1975 AOW gerechtigd waren eerst legaal in Nederland moeten verblijven alvorens daartoe aanspraak op te kunnen maken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-06-30 
Lead petitioner:
Winston Kout 
Organisation:
Comité 30 Juni  
Website:

History

Signatures

Updates

Onrechtvaardige wetgeving

Amsterdam 5 september 2018

Naar aanleiding van het inspreken van het comité 30 juni - 1 juli in de Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs van de gemeente Amsterdam, spreekt wethouder Rutger Groot Wassink van onrechtvaardigheid en vindt dat Nederlandse staatsburgers door foute wetgeving in de problemen worden geholpen. Hun bestaanszekerheid komt hierdoor in gevaar, aldus de wethouder.

+Read more...

Verder belooft Groot Wassink deze problematiek aan te kaarten in zijn overleg met ministers.

Terugkijken

Het comité 30 juni - 1 juli heeft al in 2017 aan de vaste Kamercommissie de petitie aangeboden, die op dit moment al door meer dan 10:000 mensen is ondertekend.

Omdat Amsterdam, historisch, cultureel en economisch al eeuwenlang verbonden is met onze herkomstlanden, de Nederlandse Antillen & Suriname, heeft het comité zich ook tot Amsterdam gericht. Het comité is van mening, dat de Gemeente Amsterdam de meest gerede gemeente is om zich achter deze petitie te scharen en draagvlak te genereren in de Tweede Kamer en bij de andere drie grote steden en Almere.

Stichting Eer en Herstel, UCF en AOW Surneds hebben zich bij het comité 30 juni - 1 juli aangesloten en zullen vanaf nu gezamenlijk optrekken. De actie wordt ook ondersteund door de FNV Vakbond

De petitie kan nog worden ondertekend

2018-09-06

Inspreken in Amsterdam

Op woensdag 5 september 2018 gaat het comité 30 juni - 1 juli inspreken bij de Commissie: Werk, Inkomen en Onderwijs van de Gemeente Amsterdam. in de Boekmanzaal. Dit n.a.v.

+Read more...

de open brief die we stuurden naar B&W Amsterdam via de gemeenteraad om de petitie te ondersteunen en andere gemeenten te mobiliseren hetzelfde te doen.

Tijd: 09:00 Verzamelen om 08:45 bij de ingang/portier - Amstel 1

De afgelopen weken zijn er weer zeer serieuze en constructieve gesprekken geweest met de FNV en met verschillende Kamerleden over dit onderwerp. In Amsterdam staat het AOW-gat in het College Akkoord. Reden genoeg om het AOW-gat op de agenda te houden! Graag wijzen we iedereen, die dit support op de mogelijkheid, aanwezig te zijn bij het inspreken. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

De petitie is door meer dan 10.000 personen ondertekend! zie: petitie en meer informatie: https://petities.nl/petitions/repareer-het-aow-gat?locale=nl

2018-09-02

30 juni Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam

Sinds 1993 komen honderden mensen bij elkaar op het Surinameplein, om stil te staan bij de lotsverbondenheid van de landen die bij het Koninkrijk der Nederlanden horen of hebben gehoord. Een lotsverbondenheid die rechten en plichten met zich meebrengt.

+Read more...

Tai Hori, volharden in verbinding, is de boodschap die wordt uitgedragen

De Ceremonie van Besef wordt traditioneel voorgegaan door de inheemsen met de samburadrum en zang.

Verschillende sprekers zullen ingaan op de lotsverbondenheid en er is zang en gebed. Na het hijsen van de vlaggen en de volksliederen zal de last post de 2 minuten stilte inleiden die om 20:00 ingaat.

Na het klinken van de samburadrum zal op rituele wijze eer worden bewezen aan de voorouders en zullen er bloemen worden gelegd bij het Monument van Besef.

De herdenking op de Dag van Besef op het Surinameplein is een indrukwekkende, ingetogen, sobere bijeenkomst van een beweging, ontstaan uit de grassroots, die met de jaren groter wordt en steeds meer mensen inspireert. Inloop vanaf 18:30. Iedereen is van harte welkom!

organisatie: comité 30 juni-1juli is te bereiken via: comite30juni@gmail.com

2018-06-24