You, the petitioner
Surinameplein

Repareer het AOW-gat

13,868 signatures

Deze volkspetitie heeft als doel het opheffen van het door de Nederlandse Staat gemaakte onderscheid tussen rijksgenoten woonachtig in Nederland en rijksgenoten afkomstig uit Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen, bij de opbouw van verzekeringsjaren voor een volledig AOW-pensioen.

Petition

We

Burgers van Suriname, Nederland en de Nederlandse Antillen, AOW-gerechtigden en belanghebbenden.

 

establish that:

  • Dat Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst gevestigd in Nederland, of elders woonachtig, over het algemeen een tekort aan AOW-verzekeringsjaren hebben.

  • Dit is de Nederlandse Staat verwijtbaar, in het bijzonder de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die haar informatieplicht in deze heeft verzaakt.

  • Hierdoor zijn vele betrokkenen beperkt in hun bewegingsvrijheid en daardoor in een sociaal isolement terecht gekomen.

 

and request

te bewerkstelligen dat het AOW-gat gedicht wordt. De eis moet vervallen dat: personen die in 1975 AOW gerechtigd waren eerst legaal in Nederland moeten verblijven alvorens daartoe aanspraak op te kunnen maken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-06-30 
Lead petitioner:
Roy Ristie 
Organisation:
Comité 30 Juni  
Website:

History

Signatures

Updates

AD: Eenmalige uitkering van circa 5000 euro voor Surinaamse Nederlanders met AOW-gat

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota een bedrag van 122 miljoen euro uitgetrokken voor een unieke groep ouderen van Surinaamse afkomst. Zij eisen al decennialang een volledige AOW van de Nederlandse regering (...) lees verder.

2023-05-06

Petitie-overhandiging op 15 november 2022: AOW-gat Surinamers

Op Tweede Kamer.nl staat de overhandiging aangekondigd van een petitie AOW-gat Surinamers door Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse ex-Koninkrijksgenoten (HOOB).

.

2022-11-05

Onrechtvaardige wetgeving

Amsterdam 5 september 2018

Naar aanleiding van het inspreken van het comité 30 juni - 1 juli in de Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs van de gemeente Amsterdam, spreekt wethouder Rutger Groot Wassink van onrechtvaardigheid en vindt dat Nederlandse staatsburgers door foute wetgeving in de problemen worden geholpen. Hun bestaanszekerheid komt hierdoor in gevaar, aldus de wethouder.

+Read more...

Verder belooft Groot Wassink deze problematiek aan te kaarten in zijn overleg met ministers.

Terugkijken

Het comité 30 juni - 1 juli heeft al in 2017 aan de vaste Kamercommissie de petitie aangeboden, die op dit moment al door meer dan 10:000 mensen is ondertekend.

Omdat Amsterdam, historisch, cultureel en economisch al eeuwenlang verbonden is met onze herkomstlanden, de Nederlandse Antillen & Suriname, heeft het comité zich ook tot Amsterdam gericht. Het comité is van mening, dat de Gemeente Amsterdam de meest gerede gemeente is om zich achter deze petitie te scharen en draagvlak te genereren in de Tweede Kamer en bij de andere drie grote steden en Almere.

Stichting Eer en Herstel, UCF en AOW Surneds hebben zich bij het comité 30 juni - 1 juli aangesloten en zullen vanaf nu gezamenlijk optrekken. De actie wordt ook ondersteund door de FNV Vakbond

De petitie kan nog worden ondertekend

2018-09-06