You, the petitioner
Lange broekweg

Renbaan Lange Broekweg geen geschikte locatie voor huisvesting arbeidsmigranten

463 signatures

Als direct omwonenden zijn wij geïnformeerd door de initiatiefnemer over het plan om op de locatie Lange Broekweg (Oude Renbaan Knoll) huisvesting voor 288 arbeidsmigranten te realiseren met 91 parkeerplaatsen. Het college van de Gemeente Westland wil hieraan medewerking verlenen.

Petition

We

De omwonenden, ondernemers en alle verkeersdeelnemers (w.o, fietsers, wandelaars en (vracht)auto's).

 

observe

Dat deze locatie volkomen ongeschikt is om de volgende redenen:

  • Onvoldoende ontsluiting om het extra verkeer van 288 arbeidsmigranten veilig te kunnen verwerken.

  • Belemmering doorstroming op de N213, Provinciale hoofdweg door Westland.

  • Vergroting onveiligheid voor fietsers, naar schoolgaande kinderen en wandelaars.

  • Belemmering reconstructie tuinbouw voor minimaal 10 jaar.

  • Mogelijk overlast door teveel bewoners op kleine oppervlakte.

  • Wie is er verantwoordelijk voor onvermijdelijke verkeersslachtoffers en overlast? Zijn er dan niet betere 'geïsoleerde' glastuinbouwlocaties beschikbaar die juist geen belemmering zijn voor de herstructurering van de glastuinbouw? Wij menen van wel!

 

and request

Het College van de Gemeente Westland, ondanks de hoge nood om huisvesting te realiseren, deze locatie af te wijzen en beter geschikte locaties aan te wijzen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westland 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-02 
Lead petitioner:
Frans Urgert 
Organisation:
Bewonersvereniging Lange Broekweg 
Website:

History

Signatures