You, the petitioner
Stadskantoor utrecht

Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst

7,450 signatures

Het stadsbestuur wil met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 de stad enorm laten groeien, zonder onderbouwing van effecten of betaalbaarheid. Daarom willen wij een referendum over de RSU. Stap 1 (1.000 handtekeningen) is met succes gezet, nu komt stap 2. Daarvoor zijn vóór 29 september 10.000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde Utrechters. Hoort zegt het voort! - Vult u na het bevestigen van uw ondertekening ook uw adres en geboortedatum in? Dat blijft onzichtbaar, maar zonder telt uw steun niet mee voor het 'referendumverzoek'

Petition

We

bezorgde bewoners van Utrecht die in deze stad ingeschreven staan,

 

observe

dat

 • het stadsbestuur via de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) de stad Utrecht tot 2040 wil laten groeien van 2.600 naar 3.600 bewoners per km2, naar 440.000 totaal;
 • de RSU koerst op kwantiteit, niet op onderbouwde versterking van kwaliteiten als leefbaarheid, betaalbare woningen, en bijdragen aan de 'Parijse' klimaatopgave;
 • de RSU geen financiële onderbouwing heeft;
 • gevreesd moet worden dat de RSU 2040 gezond en veilig stedelijk wonen in gevaar brengt,

 

and request

een referendum over de RSU te houden. De voor te leggen vraag luidt: bent u het als bewoner wel of niet eens met de ingezette koers van groei en grootschalige verdichting? Terwijl randvoorwaarden voor behoud van leefbaarheid, klimaat en betaalbaarheid, tezamen met een financiële onderbouwing, in de plannen ontbreken?

The answer

Referendumverzoek afgewezen, volgende fase begint! Een uitnodiging voor morgenochtend

Dinsdag einde middag leverden we papieren stemmen in op het Stadskantoor. Klik hier voor een fotomoment. De digitale stemmen zijn vannacht aangeleverd via petities.nl

Inmiddels heeft de gemeenteraad een brief van de burgemeester ontvangen: er zijn niet voldoende stemmen gehaald om tot een referendum over te gaan. Lees de brief hier.

Dat is teleurstellend, en tegelijk, mede dankzij jullie steun verliezen we de moed niet! Jullie, en vele vrijwilligers, hebben er in de korte tijd die wij hadden, alles aan gedaan om voldoende stemmen binnen te halen. Wij zien het zo: als meer mensen zouden weten wat de gevolgen van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 gaan zijn, hadden we de tienduizend stemmen al lang binnen!

We kunnen ook tevreden constateren dat de aandacht voor het onderwerp aanzienlijk is gegroeid. Niet alleen in de stad en onder de opiniemakers, maar ook bij de gemeenteraad. Er gaan nu stemmen binnen de raad op, om dan zelf een referendum te organiseren! Uitgezocht wordt nog, of dat juridisch kan. Maar dat heeft het initiatief toch maar gebracht.

Ook wij zullen de aandacht van de gemeenteraad blijven vragen. Zulke ingrijpende plannen vaststellen met een minimale meerderheid: is dat nou zo'n goed idee?

Kortom: we blijven vragen om de plannen nog eens tegen het licht te houden en met de stad te bespreken. Morgen, donderdag 30 september, staan we stil bij de afronding van het referendumtraject. Dit doen we in Park Lepelenburg, tussen 9.30 en 10.30, bij de boomhut van Ime Dekker. Lees hier meer over de boomhut.

Je bent van harte welkom!

Met dit voortgangsbericht eindigt onze petitie. Je kunt ons langs andere wegen blijven volgen: Twitter Instagram Facebook

Dank nogmaals!

Anna Zanger Jan Korff de Gidts

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-28 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Anna Zanger en Jan Korff de Gidts 
Organisation:
Gezond Stedelijk Wonen Utrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Officieel de tweede fase in!

Goed nieuws! Vandaag, 18 augustus, ontvingen we het officiële bericht dat de referendumcommissie heeft geadviseerd ons initiële verzoek tot referendum goed te keuren.

Dat betekent dat we verder kunnen! Als er vóór 29 september in totaal tienduizend geldige handtekeningen zijn verzameld, dan gaat dat referendum er daadwerkelijk komen.

+Read more...

Dat zijn heel veel handtekeningen! Daarom doen we nog een keer een beroep op jou: leg in je omgeving nog een keer uit waarom het belangrijk is dat dit referendum er komt. Hier is weer de link: https://rsureferendum.petities.nl Zet desnoods een reminder in je agenda als iemand belooft te tekenen, en vraag na een week of je buur, vriend of broer dat inderdáád heeft gedaan.

Al die handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van Utrecht zijn een belangrijk signaal aan de politiek: over de keuzes in de Ruimtelijke Strategie moet volgens ondergetekenden eerst eens goed gesproken worden. Een bezorgde Utrechter uit Lage Weide mailde: het gaat hier om hoofdkeuzes voor de toekomst van Utrecht, waar nauwelijks inhoudelijke discussie over is geweest - zelfs in de gemeenteraad.

Dat gesprek moet er wat ons betreft alsnog komen. Daar gaan we dan ook iets voor organiseren! We houden je op de hoogte.

Hoort, blijft het voortzeggen!

Jan Korff de Gidts Anna Zanger

PS Links naar het gemeentelijke nieuwsbericht over het referendum, en naar de reactie van het college van b&w:

Aanvraag raadgevend referendum Ruimtelijke Strategie Utrecht naar volgende fase | Gemeente Utrecht

Reactie college van burgemeester en wethouders op referendum-aanvraag Ruimtelijke Strategie Utrecht | Gemeente Utrecht

2021-08-18

We kunnen de volgende stap gaan zetten; nu nóg meer handtekeningen nodig!

Mede dankzij jouw handtekening kunnen we het voorlopig verzoek met minstens 1.000 handtekeningen binnenkort officieel bij de gemeente neerleggen. Geweldig! Dank!

Dat was fase 1, nu komt fase 2: we mogen het definitieve verzoek om een referendum officieel gaan doen.

+Read more...

Als we voor eind september* in totaal 10.000 geldige handtekeningen hebben verzameld op deze petitie, gaat de burgemeester zich erover buigen. Geldige handtekeningen: van stemgerechtigde inwoners van Utrecht.

Dus wil je dat dit Referendum er komt, blijf dan in je omgeving aandacht vragen voor deze petitie. Zo bereiken we nog een belangrijk doel van onze petitie: meer bekendheid geven aan deze plannen. We willen eraan bijdragen dat er in Utrecht een breed gesprek op gang komt over de kwaliteiten en toekomst van de stad.

Dat is overigens al goed gelukt! Kijk en luister naar de verschillende berichten die in de media zijn verschenen. Als een bericht je aanspreekt, verspreid het dan in je eigen kring! Hoe meer mensen hiervan horen, hoe beter.

Hoort zegt het voort,

Jan Korff de Gidts Anna Zanger

*Precieze datum volgt.

 • Het AD schreef als eerste over ons initiatief, zie dit artikel. Er werd een poll toegevoegd. Driekwart van de lezers van dit artikel vindt dat de enorme groei van Utrecht moet worden afgeremd.

 • Vandaag (3 augustus) verscheen een vervolgartikel. Lees het hier. Daarin ook weer een poll: tweederde van de lezers vindt dat dit Referendum er echt moet komen! Er zijn ook kritische noten: het dossier zou te complex zijn voor een referendum, tekent het AD op in dit artikel. Wat ons betreft is de vraag echter eenvoudig: moeten we wel zo hard, en via verdichting, willen groeien?

Artikelen verschenen verder op

 • denuk
 • NOS/RTV Utrecht
 • DUIC; vandaag of morgen verschijnt nog een follow-up artikel, dus houd DUIC in de gaten
 • Indebuurt Utrecht

 • Op NextDoor werd ons initiatief het onderwerp van de week, en ook op social media kwam een flink gesprek op gang over nut en noodzaak van groei en verdichting.

 • Jerry Goossens legt in zijn column in AD over ons initiatief op hilarische wijze de vinger op de zere plek. Het stadsbestuur luistert al zo lang niet naar oppositie en bevolking, dat we met zijn allen cynisch dreigen te worden. Jerry zegt: "Dat de discussie dankzij de petitie alsnog op gang komt, is winst. Maar bij een echt Utrechts referendum over de kwestie zal de vraag luiden: wilt u a) honderdduizend of 1) 100.000 nieuwe inwoners." Lees de column hier.

 • Tenslotte: we hebben ook de landelijke pers gehaald. Op maandagavond 2 augustus tijdens Langs de Lijn werd initiatiefnemer Anna Zanger geïnterviewd op NPO Radio 1. Via deze link luister je terug.

2021-08-05

Dank voor je steun, en een vraag!

Mede dankzij jouw ondertekening zijn we, zelfs in deze zomerperiode, nu ruim over de duizend handtekeningen. We zijn er nu nog niet, want de gemeente gaat na aanbieding de geldigheid van de ondertekeningen controleren.

+Read more...

Alleen stemgerechtigde inwoners van Utrecht tellen mee. We vragen je daarom vriendelijk doch dringend: heb je je adres en geboortedatum ingevuld? Zo niet, doe dit dan alsnog. Dat kan via de bevestigingslink in mail die je bij ondertekening van petities.nl hebt gekregen.

Als we vóór 11 augustus 1.000 geldige handtekeningen van inwoners van Utrecht hebben, kunnen we burgemeester Dijksma om een Referendum vragen. Daarbij gaat het vooral om de principiële vraag: wil de bevolking van Utrecht wel dat de stad zo hard groeit? En wel binnen de stadsgrenzen?

Het AD heeft een artikel geschreven over ons initiatief. RTV utrecht heeft ook een eigen poll opgezet. De cijfers zijn stabiel: driekwart van de lezers zegt Nee tegen deze mate van groei en verdichting.

Dit is een belangrijk signaal voor het stadsbestuur. Net als het verzoek om Referendum dat wij willen doen, ook een steuntje in de rug voor de oppositie, die in haar geheel tegen het plan had gestemd. Het betekent ook een forse oproep naar de coalitiepartijen in de gemeenteraad om het debat over nut en noodzaak van de groei van de stad veel opener te voeren.

We hopen ook dat meer Utrechters zich nu bewust worden van deze plannen en hun impact. En dat dit initiatief uitnodigt om in onze actieve bewonerscomités mee te doen en mee te denken: hoe willen we dán dat de stad er in de toekomst uitziet?

Dank voor je steun aan het initiatief.

We houden je op de hoogte,

Anna Zanger en Jan Korff de Gidts

PS En mocht je nog iemand uit de stad Utrecht weten die zich zorgen maakt over deze plannen: zegt het voort. Hier is de link nog een keer.

2021-08-02