You, the petitioner
Stadskantoor utrecht

Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst

6,133 signatures

Het stadsbestuur wil met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 de stad enorm laten groeien, zonder onderbouwing van effecten of betaalbaarheid. Daarom willen wij een referendum over de RSU. Stap 1 (1.000 handtekeningen) is met succes gezet, nu komt stap 2. Daarvoor zijn vóór 29 september 10.000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde Utrechters. Hoort zegt het voort! - Vult u na het bevestigen van uw ondertekening ook uw adres en geboortedatum in? Dat blijft onzichtbaar, maar zonder telt uw steun niet mee voor het 'referendumverzoek'

Petition

We

bezorgde bewoners van Utrecht die in deze stad ingeschreven staan,

 

observe

dat

 • het stadsbestuur via de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) de stad Utrecht tot 2040 wil laten groeien van 2.600 naar 3.600 bewoners per km2, naar 440.000 totaal;
 • de RSU koerst op kwantiteit, niet op onderbouwde versterking van kwaliteiten als leefbaarheid, betaalbare woningen, en bijdragen aan de 'Parijse' klimaatopgave;
 • de RSU geen financiële onderbouwing heeft;
 • gevreesd moet worden dat de RSU 2040 gezond en veilig stedelijk wonen in gevaar brengt,

 

and request

een referendum over de RSU te houden. De voor te leggen vraag luidt: bent u het als bewoner wel of niet eens met de ingezette koers van groei en grootschalige verdichting? Terwijl randvoorwaarden voor behoud van leefbaarheid, klimaat en betaalbaarheid, tezamen met een financiële onderbouwing, in de plannen ontbreken?

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2021-10-22 
Lead petitioner:
Anna Zanger en Jan Korff de Gidts 
Organisation:
Gezond Stedelijk Wonen Utrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Uitnodiging voor ons stadsgesprek "Van wie is de stad?" op woensdagavond 15 september

Onze petitie heeft de boel op stelten gezet. Steeds meer mensen in de stad weten ervan.

+Read more...

Nu komt het er op aan: op 28 september hebben we voor onze petitie meer dan 10.000 handtekeningen nodig van Utrechtse stemgerechtigden.

Pas als dat lukt, en het referendum er komt, ontstaat er de komende zes maanden veel meer gelegenheid uit te wisselen wat de RSU, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 voor de inwoners van de stad betekent.

Daarom houden we op 15 september vanaf 19.30 een open publieksavond. We maken er een punt van om het aantal handtekeningen onder de petitie op die avond snel en fors te vergroten. Maar ondertussen laten we ook het stadsgesprek alvast beginnen!

Deze avond heeft de titel: Van wie is de stad? Het lijkt erop dat het College van B&W vindt dat de stad van haar is. Andere mensen zeggen dat Utrecht een stad geworden is van projectontwikkelaars. Of zijn het de "beleggers in stenen"? Weer andere mensen melden dat de verstandhouding tussen bewonersinitiatieven en de gemeente tot onder het nulpunt is gedaald. Dat helpt allemaal niet in tijden van Klimaatcrisis.

De avond staat onder leiding van Cees Grimbergen. We komen bij elkaar in de grote theaterzaal van ZIMIHC-theater Stefanus (Braziliëdreef) in Overvecht. In de zaal mogen we in verband met Corona 175 gasten toelaten.

Kom en doe mee! Tickets zijn gratis. Zonder ticket (ivm Corona) geen toegang.

Bestel je ticket via deze link naar de Eventbrite-pagina van Zimihc.

Jan en Anna

PS Heb je in de pers vernomen dat handtekeningen van vóór 18 augustus niet mee zouden tellen bij de 10.000? Geen nood, wacht rustig af. Áls dat ook jouw handtekening betreft, ontvang jij binnenkort vanzelf een mail van petities.nl met instructies om dit op te lossen

2021-09-11

Officieel de tweede fase in!

Goed nieuws! Vandaag, 18 augustus, ontvingen we het officiële bericht dat de referendumcommissie heeft geadviseerd ons initiële verzoek tot referendum goed te keuren.

Dat betekent dat we verder kunnen! Als er vóór 29 september in totaal tienduizend geldige handtekeningen zijn verzameld, dan gaat dat referendum er daadwerkelijk komen.

+Read more...

Dat zijn heel veel handtekeningen! Daarom doen we nog een keer een beroep op jou: leg in je omgeving nog een keer uit waarom het belangrijk is dat dit referendum er komt. Hier is weer de link: https://rsureferendum.petities.nl Zet desnoods een reminder in je agenda als iemand belooft te tekenen, en vraag na een week of je buur, vriend of broer dat inderdáád heeft gedaan.

Al die handtekeningen van stemgerechtigde inwoners van Utrecht zijn een belangrijk signaal aan de politiek: over de keuzes in de Ruimtelijke Strategie moet volgens ondergetekenden eerst eens goed gesproken worden. Een bezorgde Utrechter uit Lage Weide mailde: het gaat hier om hoofdkeuzes voor de toekomst van Utrecht, waar nauwelijks inhoudelijke discussie over is geweest - zelfs in de gemeenteraad.

Dat gesprek moet er wat ons betreft alsnog komen. Daar gaan we dan ook iets voor organiseren! We houden je op de hoogte.

Hoort, blijft het voortzeggen!

Jan Korff de Gidts Anna Zanger

PS Links naar het gemeentelijke nieuwsbericht over het referendum, en naar de reactie van het college van b&w:

Aanvraag raadgevend referendum Ruimtelijke Strategie Utrecht naar volgende fase | Gemeente Utrecht

Reactie college van burgemeester en wethouders op referendum-aanvraag Ruimtelijke Strategie Utrecht | Gemeente Utrecht

2021-08-18

We kunnen de volgende stap gaan zetten; nu nóg meer handtekeningen nodig!

Mede dankzij jouw handtekening kunnen we het voorlopig verzoek met minstens 1.000 handtekeningen binnenkort officieel bij de gemeente neerleggen. Geweldig! Dank!

Dat was fase 1, nu komt fase 2: we mogen het definitieve verzoek om een referendum officieel gaan doen.

+Read more...

Als we voor eind september* in totaal 10.000 geldige handtekeningen hebben verzameld op deze petitie, gaat de burgemeester zich erover buigen. Geldige handtekeningen: van stemgerechtigde inwoners van Utrecht.

Dus wil je dat dit Referendum er komt, blijf dan in je omgeving aandacht vragen voor deze petitie. Zo bereiken we nog een belangrijk doel van onze petitie: meer bekendheid geven aan deze plannen. We willen eraan bijdragen dat er in Utrecht een breed gesprek op gang komt over de kwaliteiten en toekomst van de stad.

Dat is overigens al goed gelukt! Kijk en luister naar de verschillende berichten die in de media zijn verschenen. Als een bericht je aanspreekt, verspreid het dan in je eigen kring! Hoe meer mensen hiervan horen, hoe beter.

Hoort zegt het voort,

Jan Korff de Gidts Anna Zanger

*Precieze datum volgt.

 • Het AD schreef als eerste over ons initiatief, zie dit artikel. Er werd een poll toegevoegd. Driekwart van de lezers van dit artikel vindt dat de enorme groei van Utrecht moet worden afgeremd.

 • Vandaag (3 augustus) verscheen een vervolgartikel. Lees het hier. Daarin ook weer een poll: tweederde van de lezers vindt dat dit Referendum er echt moet komen! Er zijn ook kritische noten: het dossier zou te complex zijn voor een referendum, tekent het AD op in dit artikel. Wat ons betreft is de vraag echter eenvoudig: moeten we wel zo hard, en via verdichting, willen groeien?

Artikelen verschenen verder op

 • denuk
 • NOS/RTV Utrecht
 • DUIC; vandaag of morgen verschijnt nog een follow-up artikel, dus houd DUIC in de gaten
 • Indebuurt Utrecht

 • Op NextDoor werd ons initiatief het onderwerp van de week, en ook op social media kwam een flink gesprek op gang over nut en noodzaak van groei en verdichting.

 • Jerry Goossens legt in zijn column in AD over ons initiatief op hilarische wijze de vinger op de zere plek. Het stadsbestuur luistert al zo lang niet naar oppositie en bevolking, dat we met zijn allen cynisch dreigen te worden. Jerry zegt: "Dat de discussie dankzij de petitie alsnog op gang komt, is winst. Maar bij een echt Utrechts referendum over de kwestie zal de vraag luiden: wilt u a) honderdduizend of 1) 100.000 nieuwe inwoners." Lees de column hier.

 • Tenslotte: we hebben ook de landelijke pers gehaald. Op maandagavond 2 augustus tijdens Langs de Lijn werd initiatiefnemer Anna Zanger geïnterviewd op NPO Radio 1. Via deze link luister je terug.

2021-08-05