You, the petitioner

Red ons huurteam

1 signature

Het Wijksteunpunt Wonen Oud-West is een bijzonder goed en efficiënt samenwerkend team. Het gaat om specialistische functies zoals frontdesk medewerker, huurrechtconsulent, bewonersondersteuner, participatiemedewerker en coördinator. Het WSW is in staat om huurders met complexe problemen te helpen. Veel huurders rekenen op  de ondersteuning van het WSW.??Wij, de huurders van Oud-West hebben een vrees voor de toekomst.  Het is een moeilijke tijd van bezuinigingen. Ook het Wijksteunpunt Wonen Oud-West ondervindt daarvan de gevolgen. Het Wijksteunpunt Wonen Oud-West is onderdeel van de maatschappelijke dienstverlener Centram. Centram zit in een reorganisatieproces, waarbij gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn en herplaatsingen nodig zijn. ??In het kader van deze bezuinigingen en conform het sociaal plan heeft Centram aangegeven om drie tijdelijke contracten van het WSW niet te verlengen. Het gaat hier om drie van de zes medewerkers van het WSW: de frontdesk medewerker, de bewonersondersteuner en de participatiemedewerker.  Wij vrezen dat door het verdwijnen en daar waar nog mogelijk vervanging van deze medewerkers, al dan niet door andere  medewerkers van Centram, het WSW sterk aan kwaliteit zal inboeten.??Wij roepen het stadsdeel West en Centram op om al het mogelijke te doen om de huidige medewerkers te behouden.  

Petition

We

Alle Huurders in Amsterdam, Oud West & Centrum!! Teken voor dat het te laat is!

voor 19/10/2010 RED ONS HUUR TEAM

 

establish that:

Deze mensen zijn meer dan bijzonder. Dat komt door ervaring die onbetalbaar is, waar zij expertise van hebben opgedaan. Niemand anders dan zij kan hun werk even goed uitvoeren. Nu is het onze beurt om iets terug te doen en om onze dankbaarheid te tonen. Help hun, omdat zij Amsterdamse huurders helpen.

 

and request

Wij proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om te bewijzen dat de mensen bij het WSW ons uitmaken, en hun contracten verlengd moeten worden. Onderteken en help mee. U hoeft verder niks te doen, alleen tekenen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2010-10-19 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Alexandra DeCozen 

History

Signatures